logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

KONFERENCE VODA 2020/22 se koná v Praze již 21. června 2022

Konference přiblíží roli vody ve volné krajině, ať už se jedná o hospodaření se srážkovými vodami a pitnou vodou, retenční opatření, vznik nádrží, o hydrickou rekultivaci, umělou infiltraci a jiné technologie umožňující boj se suchem.

Reklama

Konference VODA 2020 je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, zhotovitele staveb, vodohospodáře a studenty stavebních a architektonických oborů.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

KONFERENCE VODA 2020/22: závěrečná akce 21. června 2022

  • místo konání: Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6
  • Podrobnosti a registrace na www.voda2020.cz
  • VERNISÁŽ VÝSTAVY STAVBA A VODA – 20. června 2022 v 17.00 h v aule Fakulty stavební ČVUT v Praze bude ke zhlédnutí doprovodná výstava ke konferenci VODA 2020.

Témata z programu


Konference přiblíží roli vody ve volné krajině, ať už se jedná o hospodaření se srážkovými vodami a pitnou vodou, retenční opatření, vznik nádrží, o hydrickou rekultivaci, umělou infiltraci a jiné technologie umožňující boj se suchem. Nedílnou součástí přednášek bude představení vodních cest a významných staveb s nimi spojených.

Dále bude prezentována role vody a navrhování staveb v urbanizovaných územích. Mezi ně patří třeba revitalizace městských parků, sadů, nábřeží či fungování veřejných prostranství mezi budovami včetně fontán a dalších vodních prvků. Krajinné a městské plánování bude představeno jako nástroj adaptace na klimatické změny.

Nezapomene se také na správu provozu a systémů pro zásobování pitnou vodou, vodovody, kanalizace, propojování vodárenských soustav a čištění odpadních vod.

Fenoménem posledních let je budování aquaparků a koupališť, s nimiž souvisí i náročný provoz a hospodaření s bazénovými vodami. Přednášející rovněž vysvětlí způsoby ochrany staveb před nežádoucími účinky vody, před vlhkostí i škůdci. S tím souvisí zakládání staveb, nároky na zemní konstrukce vodních staveb, sanace starých ekologických zátěží atd. V hlavní přednášce chceme předložit jeden z možných pohledů na klimatické změny, jejich případného dopadu na vodní režim v naší krajině a důsledky z toho vyplývající.

Celý program

Konferenci pořádá Český svaz stavebních inženýrů k 30. výročí obnovení své činnosti a ke 155. výročí založení Spolku Inženýrů a Architektů v Království Českém.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.