logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Zastropování cen – vymezení odběru pod cenovým stropem

Vláda 5. 10. schválila nařízení, které od 1. 1. do 31. 12. 2023 stanovuje pravidla pro zastropování cen elektřiny a zemního plynu. Zastropování začne platit automaticky, vztahuje se na všechny dodavatatele včetně DPI.

Zastropování místo příspěvku

Vláda na svém jednání 5. října zrušila příspěvek na elektřinu, plyn a teplo (tzv. úsporný tarif) pro rok 2023, který bude nahrazen právě zastropováním cen energií, tedy formou podpory s vyšší finanční alokací. Pomoc v podobě zastropování cen energií by mohla dosáhnout výše až 130 miliard korun. Pro srovnání – na úsporný tarif na rok 2023 bylo připraveno 22 miliard korun.

Stanovené ceny za dodávku elektřiny ve výši 5.000,- Kč/MWh a dodávku plynu ve výši 2.500,- Kč/MWh jsou bez daně z přidané hodnoty a daně z elektřiny nebo plynu a nezahrnují cenu související služby v elektroenergetice nebo plynárenství. Nařízení také stanovuje stálý měsíční plat za dodávku elektřiny a plynu ve výši 130,- Kč na odběrné místo za měsíc bez ohledu na spotřebu.

Aktuální zastropování cen:

  • Elektřina: 6,05 Kč/kWh
  • Plyn:3,03 Kč/kWh

Pro poskytnutí pomoci ve formě zastropování je z pohledu firem v případě větší spotřeby energií rozhodující naplnění definice malého a středního podniku, a to podle čl. 2 doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků (MSP). Jiný případný výklad či dělení podniků podle velikosti nejsou možné.

Schválené nařízení vlády pomůže s vysokými cenami elektřiny a plynu nejen domácnostem, ale také všem firmám, zejména živnostníkům, malým a středním podnikatelům, a to v plné výši bez dalších omezujících podmínek.
Cenový strop se bude uplatňovat také u plynu pro výrobu tepla, a to bez ohledu na objem odběru plynu. To se týká zejména tepláren, ale i bytových domů s vlastní kotelnou.

Kdy a jak se zastropování projeví

Zastropované ceny pro rok 2023 by se měly začít projevovat už během listopadu v zálohách odběratelů, protože dodavatelé, i když se cenový strop týká cen od 1. ledna 2023, mají povinnost do 30 dnů po vyhlášení nařízení vlády upravit zákazníkům zálohy a zaslat jim upravený rozpis záloh. Zastropování začne platit automaticky, a firmy tedy nemusí administrovat žádné žádosti (jedinými úkony jsou případná čestná prohlášení zákazníků dle podmínek stanovených v nařízení).
Zákazník, který má sjednanou nižší cenu elektřiny či plynu, než je stanovený strop, hradí dodavateli sjednanou cenu podle smlouvy o dodávce nebo sdružených službách dodávky elektřiny či plynu. Stávající smluvní vztah zůstává nedotčen novou regulací, a to do té doby, dokud platí ve smlouvě sjednaná nižší cena.
Dodavatelé poslední instance budou mít povinnost nabídnout smlouvu na dodávky energií za zastropovanou cenu těm zákazníkům, na které se vztahuje cenový strop a kterým se nedaří uzavřít smlouvy na dodávky energií s jiným dodavatelem.

Zdroj informací můžete využít také webovou stránku www.energiezamene.cz, která shrnuje nejen všechna přijatá opatření, ale nabízí také poradenství. Naleznete zde informace o stropech cen pro domácnosti, firmy, přehled aktuálních dotačních možností či praktickou kalkulačku úspor.

Zdroj: Hospodářská komora České republiky


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.