logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Známe opravdu kvalitu využívané přečištěné dešťové a šedé vody?

Státní zdravotní ústav ČR (SZÚ) řeší v současné době výzkumný projekt s názvem Stanovení hygienických požadavků na recyklovanou vodu využívanou v budovách a městských vodních prvcích. Nyní se obrací se na všechny majitele objektů, kteří využívají přečištěné odpadní vody s prosbou, aby se zapojili do projektu a umožnili vzorkování ve svých objektech.

Reklama

Oslovili jsme RNDr. Šárku Bobkovou, PhD. z Oddělení hygieny vody SZÚ a požádali ji o sdělení podrobností: „V rámci zmíněného projektu plánujeme nejprve prvotní screening objektů využívajících přečištěnou dešťovou nebo šedou vodu a následně u vybraných z nich podrobné a dlouhodobé zkoumání kvality recyklované vody. V současné době aktualizujeme a doplňujeme seznam takových objektů. Proto se obracíme na všechny majitele objektů využívajících přečištěné odpadní (šedé) vody s prosbou, aby se zapojili do našeho projektu a umožnili vzorkování ve svých objektech. Získaná data o kvalitě vody budou sdělena majitelům, jinak ale budou použita anonymně do celkových analýz, nebude tedy možné dát uvedené údaje do souvislosti s konkrétním objektem,“ uvedla na dotaz redakce.

Zdravotní rizika a relevantní hygienické požadavky

Podpora zavádění recyklačních technologií pro opětovné použití jak dešťových, tak odpadních (šedých) vod je součástí státní politiky trvale udržitelného rozvoje. Chybí však přesné stanovení zdravotních rizik a nastavení relevantních hygienických požadavků. Tým Šárky Bobkové má zájem získat co nejvíce souborných dat a daný stav změnit.

Nejen soukromníci, ale i celá řada komerčních objektů (administrativní budovy, hotely, bytové domy) sbírají dešťovou vodu anebo dokonce čistí tzv. šedou vodu (odpadní vodu z koupelen a prádelen, popř. kuchyní) a používají ji na zálivku, splachování toalet, k mytí podlah či dalším účelům, a tím šetří vodu pitnou. Nicméně i voda k zálivce (zejména zemědělských plodin) či splachování toalet musí být zdravotně nezávadná neboť i zde dochází k expozici spotřebitelů (při konzumaci plodin, inhalaci aerosolu při splachování apod). Kvalitou přečištěných recyklovaných vod zejména s ohledem na účinnost technologií se v České republice již zabývalo a zabývá několik odborných skupin (např. VŠCHT, SZÚ, VUT a další), případně ve spolupráci s firmami prodávajícími dané technologie (např. Asio TECH/NEW spol. s r.o.). Nicméně stále máme k dispozici velmi málo souborných dat týkajících se především mikrobiální kontaminace a hygienických rizik spojených s využitím těchto druhů vod v ČR. Státní zdravotní ústav proto nyní začíná řešit tento výše zmíněný výzkumný projekt, který byl podpořen Technologickou agenturou ČR (TAČR),“ podotýká Šárka Bobková a zároveň dále uvádí, že o průběhu projektu budou informovat na webové stránce SZÚ (http://szu.cz/tema/zivotni-prostredi/destova-a-recyklovana-voda-1) i na portálu TZB-info.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.