logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Komentář firmy Reflex ke kontrolám expanzních nádob na trhu v ČR provedeným ČOI

Firma Reflex se staví za výsledek kontrol expanzních nádob na trhu provedených ČOI. Upozorňuje na řadu problémů, které vznikají až po prodeji v praxi, a to zejména nedokonalé uvedení do provozu, provoz bez kontroly, záměnu nádob určených pro pitnou vodu topenářskými aj.

Servitec Mini / S
Servitec Mini / S - vakuové odplyňování pro malé a střední soustavy

Jako výrobce s vedoucím tržním podílem v expanzní technice jsme samozřejmě byli do těchto kontrol ČOI zapojeni. Nepřísluší nám komentovat jejich zaměření a průběh, nicméně můžeme konstatovat, že podle zpráv od našich spolupracujících velkoobchodů, tak i z osobní zkušenosti, se jednalo o standardní rozsah kontrol se zaměřením na vyhrazená tlaková zařízení (v našem případě membránové expanzní nádoby) a tyto kontroly byly provedeny věcně a podle našeho subjektivního pocitu na velmi slušné vědomostní úrovni.

Společnost Reflex CZ, s.r.o. poskytuje na expanzní nádoby záruku tři roky od data výroby. Za určitých podmínek pak rozšiřuje záruku na pět let, při dodržení všech pravidelných kontrol vyplývajících nejen z provozních předpisů výrobce, ale také z národních provozních předpisů pro vyhrazená tlaková zařízení.

Častými instalačními a provozními neduhy se jeví zejména nedostatečná údržba nádob (kontrola nastavení tlaku plynu), v mnohých případech dokonce i absence správného nastavení hned během prvního uvedení soustavy do provozu. Správné nastavení přetlaku plynu má zejména u nádob s vakem přímý vliv na jejich životnost.

Občasně propagovaná bezúdržbovost expanzních nádob je mýtus. Každá expanzní nádoba potřebuje údržbu, a to i s ohledem na platnost provozní legislativy u vyhrazených tlakových zařízení.

Nejsou výjimkou ani chybné instalace topenářských nádob s membránou, a to na vodárenské aplikace, pro které jsou určeny jiné, vodárenské nádoby s vakem, případně s odpovídající úpravou vnitřního povrchu nádoby, který je ve styku s vodou.

Čas od času řešíme zavěšení expanzních nádob bez vhodného ukotvení přímo na potrubí za vzniku pnutí, které vede k únavové deformaci ve svaru napojení.


V neposlední řadě se objevují stále ještě případy předčasné koroze způsobené vyšší koncentrací kyslíku v teplonosné látce soustav, například při použití potrubí bez kyslíkové bariery.

Hranice mezi použitím expanzní nádoby a expanzního automatu se neustále snižuje. Dnes se již běžně využívají výhody expanzních automatů (regulace v úzkém tlakovém pásmu, kvalitní odplynění a dopouštění) i v soustavách okolo 100-200 kW výkonu. Důležitou roli hraje pochopitelně použitá technologie zdroje tepla, typ teplosměnných ploch (vodní objem) a provozní teploty soustavy.

Jako čelní evropský výrobce jdeme tomuto trendu naproti. Proto jsme nově zařadili do sortimentu i pro nejmenší soustavy odplyňovací automaty Servitec Mini a Servitec S, které zajišťují v kombinaci s expanzní nádobou stejnou funkci udržování tlaku a podtlakového odplynění jako velké expanzní automaty, v minulosti používané pouze u středně velkých a velkých soustav.

Provozní výhody jsou zřejmé, počínaje úsporou energie, přes vysokou spolehlivost provozu s možným vzdáleným dohledem až po prodlouženou životnost celé soustavy včetně zdrojů tepla/chladu díky potlačení koroze.REFLEX CZ, s. r. o.
logo REFLEX CZ, s. r. o.

Značka Reflex je v mnoha zemích světa známá svými zařízeními na udržování tlaku v topných soustavách a systémech pitné a užitkové vody. Expanzní nádoby a systémy - vše od malých soustav v rodinných domcích až po velké soustavy zásobování teplem. Doplňovací ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.