logo TZB-info

TZB studio

20 let Servitecu Reflex: Účinnost, spolehlivost a neustálá inovace

Jak zabránit rozpuštěným plynům a uvolněným vzduchovým bublinám v rychlém opotřebení soustav vytápění a chlazení a zajistit u těchto soustav jejich spolehlivý provoz bez výpadků? Toto bylo na začátku vývoje zařízení Reflex Servitec rozhodující otázkou, která dovedla před lety team techniků Reflex ke konstrukci přístroje využívajícího odplynění pracovní látky soustav ve vakuové rozprašovací trubicí.


Zařízení Reflex S optimalizuje kvalitu vody a bezpečnost provozu a je jedním z nejúčinnějších systémů pro soustavy vytápění a chlazení na trhu. Vytápění bez zavzdušňování a plynů: Servitec byl koncipován před více než 20 lety. Jeho vzniku předcházela intenzivní vývojová spolupráce s vědci z Centra pro energetické technologie na Technické univerzitě v Drážďanech.

Během vývoje Servitecu využívali inženýři princip Henryho zákona. Tento zákon stanovuje, že množství rozpuštěného plynu v kapalině je úměrné teplotě a tlaku kapaliny. Protože rozpustnost plynu ve vakuu je de facto nulová, je zřejmé, že nejúčinnější odplyňování se děje ve vakuu, ve kterém lze také izolovat rozpuštěné plyny. Odplyňování však bylo mimořádně zdlouhavé a pomalé a vakuum se nakonec stalo nečinným až téměř neaktivním. Voda se proto musela dynamizovat tak, že se začala rozprašovat. Výsledek: Technologie vakuové rozprašovací trubice! Rozprašovací trubice? Vakuum? Od samého začátku objasňovali prodejci Servitecu s vášní a přesvědčením funkčnost odplynění pomocí vakuové rozprašovací trubice a obrovské výhody, které s tím byly spojeny zejména z hlediska účinnosti.


Tento fyzikálně jednoduchý princip vytvořil základ spolehlivého přístroje Servitec a následně i jeho obchodního úspěchu. Servitec rychle obsadil stěžejní mezinárodní trhy. Stanovily se menší i větší milníky a v průběhu let byly přidány technické inovace a zákaznická řešení šitá na míru. Technologie „Reflex Control Touch“ od roku 2013 zásadně usnadňuje ovládání a ve stejném roce byla celá škála výrobků Servitec vylepšena novou ergonomií konstrukce a barevného pojetí. Síťová řešení a inteligentní aplikace zajišťují, že Servitec drží krok s digitálními trendy. Například moderní koncept řízení „Reflex Control“ umožňuje plně automatický provoz s datovým rozhraním pro integraci do moderních nadřazených systémů správy budov, jakož i inteligentní spojení s ostatními výrobky Reflex. Zavedením systému Reflex Control Remote (řízení výrobků Reflex na dálku) v roce 2015 je umožněna dálková kontrola a údržba výrobku Servitec. Rok 2016 přinesl inženýrům a projektantům ještě silnější argumenty, aby masivněji používali ve svých projektech zařízení Servitec: Nezávislý institut ifes prokázal, že odplynění pomocí vakuové rozprašovací trubice vede k úsporám energie v hodnotě až 10,6 % - což následně potvrdila i společnost TÜV Nord.

V roce 2017 vzniká Servitec Mini pro malé aplikace s objemem soustav do 100 kW. Instalace? Úplně jednoduchá s aplikací „plug and play. V roce 2018 se odplyňování pomocí vakuových rozprašovacích trubic stalo ještě flexibilnějším: Inteligentní aplikace Reflex Control umožňuje nastavení, údržbu a monitoring Servitec Mini pouze několika tahy po obrazovce smartphonu. To samé je možné i se Servitec S, přestaveném na ISH 2019. Toto je zatím poslední kapitola v tomto příběhu o technologickém úspěchu a jeho neustálém vývoji, který dodnes určuje technická kritéria pro optimální provoz soustav vytápění a chlazení.


REFLEX CZ, s. r. o.
logo REFLEX CZ, s. r. o.

Značka Reflex je v mnoha zemích světa známá svými zařízeními na udržování tlaku v topných soustavách a systémech pitné a užitkové vody. Expanzní nádoby a systémy - vše od malých soustav v rodinných domcích až po velké soustavy zásobování teplem. Doplňovací ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.