logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Budoucnost vytápění domácností biomasou z pohledu APTT

V záznamu rozhovoru pro TZB-info z veletrhu Aquatherm 2020 hovoří Ing. Zdeněk Lyčka o perspektivách využití biomasy pro vytápění z pohledu Asociace podniků topenářské techniky.

Reklama

Po spuštění videa se přehraje příslušný rozhovor

Veletrh Aquatherm 2020 a živé přenosy rozhovorů s významnými osobnostmi, zástupci vystavujících firem a aktivně působících v oboru, které zajistil odborný portál TZB-info, vytvořily prostor pro získání přehledu o vývoji, trendech, pro pochopení snah účastníků společně působících na jednom trhu také pro utřídění vlastních myšlenek. S redaktorem TZB-info za Asociaci podniků topenářské techniky (APTT) hovořil Ing. Zdeněk Lyčka, člen představenstva.

Asociace podniků topenářské techniky (APTT) sdružuje většinu významných firem zabývajících se výrobou zařízení určených pro vytápění domácností. Byla založena v roce 1992, patří tedy mezi nejstarší profesní sdružení u nás. Jejím hlavním cílem je hájit a podporovat zájmy členů v technické, hospodářské a legislativní oblasti za účelem zvyšování technické úrovně a jakosti topenářské techniky a dále organizovat vzdělávací činnost a zastupovat členy na národní a mezinárodní úrovni.

Výrobce topenářské techniky za posledních 20 let výrazně ovlivnily rychle se měnící technické a legislativní požadavky na jejich výrobky. České normy postupně nahradily normy evropské, pro výrobky spojené se spotřebou energie se zavádějí přísné požadavky na ekodesign. Zásadní změnu pro fungování trhu s topenářskou technikou přinesly tzv. kotlíkové dotace. A nebyly to změny vždy pozitivní. Miliardy vyčleněné na dotace přilákaly na trh mnoho levných zahraničních výrobků nejisté kvality. Vyhlašování jednotlivých kol dotací v různých fázích topné i obchodní sezóny narušilo možnost dlouhodobého plánování výroby. Jako příklad lze uvést rok 2019. Třetí kolo kotlíkových dotací bylo vyhlášeno MŽP na podzim 2018, takže většina potenciálních zákazníků začala vyčkávat na možnost, zda svůj zdroj nevyměnit s podporou státu . Krajské úřady ovšem začaly přijímat žádosti od zájemců o dotace v polovině roku 2019, první kladná vyrozumění o udělení dotace byla vydávána koncem roku 2019, tedy uprostřed otopné sezóny. Většina členů APTT tak v roce 2019 zaznamenala pokles prodejů v řádech desítek procent.

Bezesporu zásadní změnu v oboru přináší také současná společenská poptávka po snižování ekologické zátěže při vytápění domácností. Roste tlak na razantní omezení spalování uhlí a uhelných paliv v malých zdrojích tepla. I díky kotlíkovým dotacím se významně zvýšil zájem o tepelná čerpadla a kondenzační plynové kotle. Ovšem pro stovky tisíc domácností je technicky či ekonomicky nemožné tyto moderní zdroje vytápění využívat. Jen namátkou – více jak 3 tisíce obcí v ČR není a pravděpodobně nikdy nebude „plynofikováno“. Proto bude využívání pevných paliv pro vytápění domácností pevnými palivy ještě dlouhou dobu významnou alternativou. Z výše popsaného je zřejmé, že hlavní roli mezi pevnými palivy převezme dřevní biomasa. Moderní zdroje na spalování kusového dřeva (dřevních briket) a dřevních pelet dosahují vysokých ekologických standardů. I přes kůrovcovou kalamitu není nutné se obávat, že bude nedostatek paliva pro tyto zdroje, protože dřevní biomasa určená pro vytápění domácností představuje jen zlomek z celkově vytěženého dřeva u nás. A i cenově bude biomasa pro vytápění domácností bezesporu konkurenceschopnou ostatním alternativám.

Zaujal vás rozhovor?

Podívejte se na další videa redakcí TZB-info a ESTAV.cz z veletrhu Aquatherm 2020, nebo na videa na našem Youtube kanálu.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.