logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

CTI ČR na FOR ARCH 2018

Uvedli jsme novou knihu Vybrané kapitoly ze vzduchotechniky a poradili řadě návštěvníků u společného stánku cechu a firem, našich členů. Na našich přednáškách o tepelných čerpadlech a větrání bylo zcela plno. Účast CTI ČR na letošním FOR ARCH měla smysl. Byli jsme i na sobotním Řemesle dětem.

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky, před několika dny skončil mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2018. Zcela zaplněné výstaviště, hojná odborná, zvídavá a připravená široká veřejnost je důkazem toho, že stavební veletrh FOR ARCH má v Praze a v republice své přední místo. Spojili jsme síly s našimi členy a jsme rádi, že náš cech tak zaujal nepřehlédnutelné místo v topenářské hale.

Společný stánek CTI ČR a členských firem

Velice si vážíme a děkujeme za spolupráci členům cechu: Topíte. cz s.r.o., TERMO KOMFORT, s.r.o., FV Plast, a.s., ALMEVA EAST EUROPE s.r.o., WAVIN Ekoplastik s.r.o., BCG Technik s.r.o., a společnost Walraven s.r,.o.

Zástupci firem poradili návštěvníkům veletrhu s výměnou topných zdrojů v domácnostech, s montáží a novinkami v oblasti tepelných čerpadel, s montáží výrobků trubek, tvarovek a armatur, k instalaci studené a teplé vody, podlahového a ústřední vytápění, řešení problémů netěsnosti topení, vodovodního i plynového potrubí a odpadu, s výběrem instalačních materiálů, chemické a i mechanické kotvy pro různé aplikace, s dodavateli komínových systémů a poskytovateli plastových potrubních systémů pro obytné, nebytové a stavební projekty.

CTI ČR a členské firmy na FOR ARCH  Praha 2018
CTI ČR a členské firmy na FOR ARCH  Praha 2018

CTI ČR a členské firmy na FOR ARCH Praha 2018
Rozhovor s prezidentem CTI ČR Bohuslavem Hamrozim v přímém přenosu TZB-info z FOR ARCH

Spolupráce se školami


Poděkování za partnerskou podporu patří společnostem FV plast,a.s. a GIENGER spol. s r.o.

Žáci Střední odborné školy Jarov, Praha 9 se představili v rámci programu 22. ročníku soutěže přehlídky stavebních řemesel SUSO s ukázkou ohýbání a pájení mědi, součásti byl i funkční model rozvodu topení s čerpadlem, kamerovou technikou pro revizi kanalizace, žáci si připravili i pro návštěvníky veletrhu možnost vyzkoušet si namontovat nástěnnou baterií u umyvadla.

Žáci Středního odborného učiliště plynárenského Pardubice prezentovali na stánku CTI ČR plynárenství, obor vzdělání Mechanik plynových zařízení, předvedli některé technologie používané v plynárenství, především ukázky rozvodů plynu v mědi, oceli a plastu a spojování plynovodního potrubí z polyetylenu – svařování na tupo a svařování elektrotvarovkou, včetně plynovodních přípojek a dalšími ukázkami odborných dovedností…….

Naše konference a představení nové publikace Vybrané kapitoly ze vzduchotechniky

V rámci doprovodného programu veletrhu organizoval cech páteční konferenci, kterou moderovala ředitelka portálu TZB-Info.cz, ESTAV.CZ a viceprezidentka CTI ČR Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. Dopolední blok přednášek zahájil Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR na téma Nové trendy v oblasti TZB, poté Ing. Josef Slováček, garant sekce oborové, oblast obnovitelné zdroje přednášel na téma Jak vybrat tepelné čerpadlo a nespálit se a o novinkách v tepelných čerpadlech. Doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., soudní znalec a viceprezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. hovořil na téma Rekuperace, aktuální problémy ve VZT.

Jako vydavatelé odborných publikací jsme v průběhu konference pokřtili knihu autora doc. Ing. Aleše Rubiny, Ph.D. a spoluautorů Ing. Olgy Rubinové, Ph.D. a Ing. Petra Blasinského, Ph.D. z Vysokého učení technického v Brně Fakulta stavební, Ústavu technických zařízení budov. Kniha Vybrané kapitoly ze vzduchotechniky, ISBN 978-80-86208-19-0, si klade za cíl seznámit řemeslníky a odborné školy s návrhem, realizací a následně provozem vzduchotechnických systémů a zařízení. Knihu si můžete objednat elektronicky na cti@cechtop.cz

Představení publikace Vybrané kapitoly ze vzduchotechniky v přímém přenosu TZB-info na FOR ARCH:

Kapitoly knihy Vybrané kapitoly ze vzduchotechniky:
Co je to vzduchotechnika? Vodní ohřívač ve vzduchotechnice. Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice. Chlazení vzduchu Povrchová teplota chladiče a její vliv na průběh chlazení vzduchu. Odvod kondenzátu ve vzduchotechnice. Adiabatické vlhčení/chlazení vzduchu. Polytropické vlhčení vzduchu párou. Filtrace vzduchu-základy. Ventilátory. Akustické mikroklima-tlumiče hluku ve vzduchotechnice. Izolace ve vzduchotechnice, těsnost vzduchovodů. Základní konstrukční požadavky na vzduchotechnické jednotky, jejich provoz a údržba. Čistota vzduchotechnických systémů. Požárně bezpečnostní řešení stavby ve vzduchotechnice. Měření a regulace ve vzduchotechnice. Přirozené proudění – větrání vzduchu.
Jednotlivé kapitoly reagují na skrytá úskalí při návrhu, či řešení dílčích problému, které mají významný vliv na úpravu a dopravu vzduchu, snižovaní energetické náročnosti systémy zpětného získávání tepla, filtraci, čistotu a jiné v praxi mnohdy podceňované skutečnosti.

CTI ČR i na sobotní akci Řemeslo dětem

FOR ARCH v sobotu patřil i dětem ze základních škol! Sobota tak byla v PVA EXPO PRAHA nejen ve znamení informací pro všechny, kteří mají v plánu rekonstrukci bydlení, ale i naučně zábavného programu pro nejmenší návštěvníky.
Řemeslo dětem Jak vypadá práce řemeslníků, si mohly děti vyzkoušet celkem na 9 stanovištích pod dozorem zkušených lektorů, Cech topenářů a instalatérů České republiky byl zastoupen lektory ze Střední odborné školy Jarov.

Poděkování patří všem kdo se podíleli na tvorbě a účasti doprovodného programu CTI ČR při mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH 2018.


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.