logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

VYTÁPĚNÍ – INSTALACE 2019 – březnová konference CTI ČR

Konference CTI ČR na téma „VYTÁPĚNÍ – INSTALACE“ je určena pro pracovníky technického zařízení budov v oblasti topenářské, instalatérské a dalších návazných profesí zaměřených na projekci, montáž, servis, výrobu, dále pro stavební firmy a bytová družstva.

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky, Vážení profesní přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na konferenci CTI ČR

VYTÁPĚNÍ – INSTALACE 2019

konané dne 19.3.-20.3.2019 v hotelu Č E R N I G O V, Riegrovo náměstí 1494, 500 02 Hradec Králové.

Konference CTI ČR na téma „VYTÁPĚNÍ – INSTALACE“ je určena pro pracovníky technického zařízení budov v oblasti topenářské, instalatérské a dalších návazných profesí zaměřených na projekci, montáž, servis, výrobu, dále pro stavební firmy a bytová družstva. Hlavním cílem je seznámit účastníky s moderními trendy v oblasti vytápění, vody-kanalizace, plynu, energetiky, vzduchotechniky, obnovitelných zdrojů, a to z pohledu získání nových informací z novinek na trhu, tak také i z provozní praxe a legislativy.

V Informacích ke konferenci najdete
 • Pozvánku s programem
 • Propozice (informace pro účastníky konference)
 • Závaznou přihlášku
 • Informace k firemní prezentaci

Svoje přihlášky zasílejte nejpozději do 20.2.2019 na cti@cehtop.cz

Těšíme se na setkání s Vámi.

Vybráno z programu

 • Ing. Miroslav Burišin, ČSTZ: Rozbor některých požadavků na plynové instalace a související tepelná zařízení
  Je možno instalovat turbo kotle a spotřebiče kategorie B? Je nutné instalovat v kotelně s plynovým kotlem pro teplovodní soustavu zařízení proti zaplavení? Jaké jsou požadavky na přívod vzduchu pro spalování? Požadavky na rozvod plynu podle použitého materiálu, spojů a prostorů, v nichž jsou vedeny ....
 • Ing. Jiří Buchta, CSc., soudní znalec, ČSTZ: Rozbor některých posledních případů zvyšetřování a soudního řešení problematiky při projektování, montáži, zkouškách, kontrolách a revizích plynových a souvisejících zařízení
  Nedostatky při zřizování rozvodů plynu v budovách, instalace plynoměrů v požárně nebezpečných prostorech u vstupů do bytových jednotek, ...
 • Miroslav Rozkošný, Revize a servis plynových zařízení: Nejčastější nedostatky a porovnání specifických požadavků pro montáž, seřízení, uvedení do provozu a servis plynových kotlů kategorie B a kondenzačních kotlů.
  Ukázky chybných řešení umístění v praktických podmínkách, nedostatky při realizaci provozu zařízení podle podmínek výrobce, zásady pro připojování spotřebičů k odvodům spalin včetně rozboru v praxi se opakujících závad a nedostatků, správný postup při uvádění nového spotřebiče do provozu ...
 • JUDr. Libor Nedorost, Ph.D., CTI ČR: Odpovědnost za škodu způsobenou odbornou činností v topenářské a instalatérské praxi z pohledu norem civilního a trestního práva.
  Paleta škod, zaněž nesou firmy a živnostníci odpovědnost, je nesmírně široká. Nový občanský zákoník opustil v oblasti náhrady škody termín „odpovědnost“ a nahrazuje jej termínem „povinnost k náhradě škody“. Odpovědnost za škodu navíc rozšířil ....
 • Ing. Michal Manhalter, SZÚ v Brně: Posuzování shody a certifikace výrobků v oblasti plynových a tepelných zařízení.
  Podle kterého předpisu a podle jakých kritérií se rozhoduje jakým úkonům konkrétní výrobek podléhá, jak se postupuje pokud výrobek má vydán certifikát v některé zemi EU, jak se postupuje u nových výrobků, jak se postupuje u výrobků, kde došlo ke změnám vlastností...
 • Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D., vedoucí oddělení kontroly úspor energie SEI ÚI: Zkušenosti zkontrol a dodržování zákona o hospodaření energií
 • Jan Hladík, garant sekce Oborové-výtápění CTI ČR: Řešení výměníkových stanic
  Praktické zkušenosti v oblasti předávání tepla pomocí výměníkových stanic od okrskových přes domovní až po bytové. Jaké zvolit nejlepší technicko –ekonomické řešení? Porovnání projektovaného návrhu výkonu stanic s naměřenou skutečností.Jednodu-ché zásady,nové trendy.
 • Asociace podniků topenářské techniky: Technické a ekonomické podmínky přestaveb kotlů na uhlí na vytápění peletami, kdy se vyplatí které palivo?
 • Ing. Zdeněk Lyčka, soudní znalec: Vytápění tuhými palivy po ukončení dodávek uhlí
  Chystaná legislativa neochvějně směřuje k zákazu spalování uhlí v malých zdrojích tepla. Náhrada více jak 1,5 mil. tun uhlí spalovaného v těchto zdrojích bude víc jak problematická . ..
 • Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT Brno: Nová evropská norma voblasti hospodaření se srážkovou vodou ČSN EN 16941-1
  Normové požadavky na projektování, čištění a akumulaci srážkových vod, doplňování pitnou nebo užitkovou vodou, požadavky na čerpací techniku, dimenzování, označování, uvedení do provozu, kontrolu a údržbu.
 • doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., soudní znalec VUT Brno: Praktické zkušenosti pro výběr ventilátorů a jejich použití v praxi
  Podmínky pro výběr axiálních a radiálních ventilátorů, ventilátory podle napájení, specifické podmínky použití potrubních ventilátorů, požadavky na ventilátory podle použitých medií vzduch, spaliny apod.), nejčastěji řešené problémy v praxi...
 • Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT Brno: Zkoušení vnitřní kanalizace a vnitřního vodovodu

 • CELÝ PROGRAM

Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.