logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

IX. sympozium GREEN WAY

22. a 23.10.2018 se koná další ročník sympozia, které spojuje profese správného a koncepčního navrhování, realizování a provádění technických zařízení pro zajištění vnitřního prostředí staveb.

"Sympozium GREEN WAY je spolkové setkání odborné technické veřejnosti z řad projektantů, dodavatelů, výrobců (prodejců) i provozovatelů technických zařízení budov. Účelem tohoto setkání je vytvořit neformální prostředí s možností získání nejen odborných informací, ale i společenských kontaktů pro spolupráci v této významné oblasti. Pro tyto účely je připraven bohatý doprovodný program v závěru 1. dne sympozia," říká Ing. Jiří Petlach, odborný garant sympozia.

Sympozium GREEN WAY 2018 - odborná část – bloky přednášek

 • Právní postavení projektanta TZB
 • Výklady a pochybnosti o závaznosti smluv, uzavíraných podle NOZ, zrušení smlouvy — zrušit před počátkem jejího plnění — příklady ze soudní praxe
 • Honoráře za projektovou a odbornou činnost v rámci přípravy, realizace a provozování staveb
 • Ekodesign 2018 a úspory energie
 • Facility management z hlediska provozování a údržby techniky prostředí
 • Zavádění BIM pro obory TZB v praxi
 • Požární bezpečnost staveb
 • Volba a použití nových druhů chladiv
 • Snižování hluku a vibrací
 • Větrání kanceláří
 • Mikroklima rezidenčních objektů a prostor pro vzdělávání
 • Energetická náročnost a kvalita prostředí budov
 • Dotace a státní podpora pro úspory energie
 • Technická zařízení budov na Slovensku
GREEN WAY 2017
GREEN WAY 2017

GREEN WAY 2017

V odborné části programu sympozia budou k jednotlivým tématům vkládány technické aktuality partnerů sympozia — informace o progresivních výrobcích z oblasti TZB.

Přihlášky a celý program

Společenský večer

Pondělí 22. 10. 2018 - Autoklub ČR, Praha 1, Opletalova 29 - Smetanův sál, začátek v 19 h, plánované ukončení ve 23. h. Občerstvení formou rautu. K tanci i poslechu zahraje skupina Good Company Petra Jirotky, cimbálová muzika Alexandra Vrábela, večerem bude provázet Vladimír Hron.

GREEN WAY 2017
GREEN WAY 2017

GREEN WAY 2017

STP - Společnost pro techniku prostředí
logo STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje cca 1500 odborníků, zabývající se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.