logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Obec Senorady se dočkala nové komunální čistírny odpadních vod

Obec Senorady nacházející se na pomezí Jihomoravského kraje a kraje Vysočina se koncem roku 2021 dočkala odkanalizovaní a centrální ČOV.

Nově vybudovaná oddílná gravitační kanalizace dopravuje odpadní vody na komunální čistírnu odpadních vod a vyčištěná voda je vypouštěna do vodního toku. Dodavatelem technologické části ČOV byla společnost ASIO TECH, spol. s r. o. Celková kapacita čistírny dosahuje 450 EO, což pokrývá současnou potřebu obce a počítá i s rezervou do budoucna.

 

Technologicky se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod. Biologické čištění je založeno na principu nízko zatěžované aktivace se simultánní denitrifikací a nitrifikací, chemickým srážením fosforu a se stabilizací přebytečného kalu. Biologická část se skládá z jedné aktivační nádrže, jedné dosazovací a jedné kalové nádrže.

Více informací


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.