logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Hledání optimálního řešení odkanalizování obcí ... videozáznam z webináře

V přednášce se dozvíte o tom, jak řešit odkanalizování (sanitaci) malých obcí.

V současné době se zejména malé obce rozhodují o tom, jak řešit odkanalizování (sanitaci). Řešení se nabízí celá řada a bohužel si obce často zvolí z hlediska budoucnosti (ekonomika, uhlíková stopa) neefektivní řešení. Při tom by stačilo aby si vědomě vybraly z možných variant, nebo ještě lépe, měly dobře zpracovaný plán rozvoje vodovodů a kanalizací. Nevyužitím celé řady možných řešení jsou zbytečně vynakládány stovky milionů korun... a z hlediska uhlíkové stopy pak často použita cenná energie na eliminaci potencionální energie obsažené v odpadních vodách.


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.