logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Recyklace odpadních vod z recyklace plastů

Na recyklaci obalového materiálu, především LDPE i HDPE fólií, se specializuje firma MATEO Packing s.r.o. se sídlem v Luštěnicích.

Recyklace různých forem plastového materiálu, např. PET, LDPE, HDPE, PP, je již běžným standardem všech vyspělých zemí světa. Recyklací plastů v recyklačních linkách prodloužíme jejich životní cyklus. Stále aktuálnějším tématem dnešní doby je opětovné využití vody ve zpracovatelském průmyslu. Existují recyklační linky, zejména na zpracování LDPE a HDPE plastů, pro získání plastového granulátu, kde je spotřeba vody enormní. Úvahy o zpětném využití vyčištěné vody, nebo-li recyklaci, jsou proto neopodstatněné.

Na recyklaci obalového materiálu, především LDPE i HDPE fólií, se specializuje firma MATEO Packing s.r.o. se sídlem v Luštěnicích. Tato firma zpracovává na čtyřech recyklačních linkách přibližně 800 tun vyrobeného granulátu. Minulý rok se rozhodli zrealizovat další recyklační linku pro tuto surovinu. Denní produkce odpadních vod je poměrně konstantní, pohybuje se kolem 25 až 27 m3/hod. Tato produkce vody závisí na chodu technologie, která zpracuje plastový materiál. Investor se rozhodl od samého začátku projektu recyklovat vodu a míra recyklace vody je přibližně 90 %.

Spolu s investorem jsme začali před létem minulého roku pracovat na projektové dokumentaci pro kompletní výstavbu recyklační linky. Byla vypracována jednostupňová projektová dokumentace technologické části.

 

Více informací


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.