logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Banky mění s ohledem na taxonomii zařazení do zelených produktů

350 miliard eur. Právě takové dodatečné investice budou podle eurokomisaře pro ekonomiku Valdise Dombrovskise zapotřebí k tomu, aby EU dosáhla svých klimatických cílů pro rok 2030, tedy snížení emisí o 55 % v porovnání s hodnotami z roku 1990. Dosažení klimatické neutrality EU se neobejde bez soukromých zdrojů, i proto je finanční sektor klíčovou součástí přechodu k zelené ekonomice.

Reklama

Taxonomie rozděluje investice do kategorií

Mezi ty udržitelné řadí například podporu obnovitelných zdrojů energie. Podle posledního doplnění jsou však v taxonomii doplněné i investice do zemního plynu a jaderné energie, a to dočasně a při splnění určitých podmínek. Banky se mohou novými vodítky dobrovolně řídit a upravit svá produktová portfolia tak, aby byla v souladu s evropskou taxonomií. Rozhodnutí, co a jak financovat, a zda vůbec využít taxonomii, zůstává v rukou finančních institucí.

„Očekávám, že až na začátku příštího roku budou uvedeny v platnost a do provozu všechny prioritní oblasti taxonomie, promítne se to do podmínek financování projektů, které jsou s taxonomií v souladu a vyhovují jejímu obsahu. A tato výhoda bude v podmínkách vysokých úrokových sazeb podstatně významnější než v situaci nepřirozeně nízkých úrokových sazeb,“ vysvětlil ekonom České spořitelny Petr Zahradník.

Situaci ale ovlivňuje ruská agrese na Ukrajině a s ní spojené ekonomické a energetické dopady. Podle Zahradníka se banky a finanční instituce nové realitě přizpůsobují.

„Myslím, že řada bank bude ohledně financování jak jaderných, tak zejména plynových projektů velmi vstřícná. Bude ji v čase hrozby recese vnímat jako velkou příležitost a též cestu k naplnění plánu REPowerEU, který má ve velmi krátké době zajistit energetickou nezávislost EU na Rusku,“ uvedl.

Zahradník také upozornil, že ruská agrese na Ukrajině může ovlivnit odchod od uhlí. Je podle něj zapotřebí rozlišovat mezi současnou krizovou situací a poválečnou budoucností.

„Mám tím zejména na mysli financování aktivit spojených s využíváním uhlí, a to nejenom pro energetické účely, ale též pro účely hutnictví, stavebních hmot a dalších odvětví. Zde bych si dokázal představit větší míru tolerance v současné době a zavírání těžby uhlí a jeho následného energetického a průmyslového využívání až v době mírové,“ vysvětlil.1)

Finanční trh a nástroje čeká změna

O tomto trendu jsme již v minulém roce hovořili i s Pavlem Francem ze společnosti Frank Bold Advokáti. „Zcela se změní finanční trh a nástroje. Posuzování úvěrů nebo vyhodnocování dotací bude posuzováno nejen finančními parametry, ale i s ohledem na dopady na životní prostředí. Situace bude postupně měnit. Ze začátku budou banky vyčleňovat část úvěrového portfolia, aby podpořily citlivější projekty. Postupně to procento bude narůstat. Neznamená to, že by společnosti, které budou dělat byznys tak, jak ho doposud dělaly, neměly možnost úvěry získat, ale budou to mít obtížnější,“ říká v rozhovoru:

Zdroj:
1) Taxonomie v praxi: Banky mění produkty. Co bylo zelené, už zelené není, euractiv.cz

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.