logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Zapuštěná montáž hmoždinek pro minerální zateplení ETICS

Zateplujeme dnes skoro vše, protože energie je dnes za zcela jiné ceny, než byla před 30 lety a zároveň se nikomu nechce vstávat do vymrzlého domu. Kromě úspory peněz za vytápění či chlazení a zvýšení komfortu bydlení nesmíme zapomenout ani na zásadní snížení vlivu vytápění na životní prostředí, které s úspornými stavbami souvisí, protože palivo, které se nespálí, prostě žádné emise nevytváří.

Součástí dnes nejpoužívanějších zateplovacích systémů ETICS jsou kotevní hmoždinky, které se stále častěji používají jako zapuštěné, což s sebou přináší nejednu výhodu, zejména zásadní snížení hodnoty bodového tepelného mostu a snížení rizika prokreslování na fasády. V tomto příspěvku se budeme zabývat kotvením ETICS s minerálními izolacemi a vyřešíme jednu letitou nedořešenost, protože jsme doposud jeden typ minerálních izolací pro ETICS vůbec zapuštěně kotvit neuměli.

Příčinou vykreslení hmoždinky může být prostup tepla hmoždinkou (bodový tepelný most), a nebo zvýšená tloušťka stěrkového tmelu nad talířkem při příliš zapuštěném talířku pod povrch izolantu (vyšší tepelná kapacita ve srovnání s plochou základní vrstvy).
Příčinou vykreslení hmoždinky může být prostup tepla hmoždinkou (bodový tepelný most), a nebo zvýšená tloušťka stěrkového tmelu nad talířkem při příliš zapuštěném talířku pod povrch izolantu (vyšší tepelná kapacita ve srovnání s plochou základní vrstvy).

Příčinou vykreslení hmoždinky může být prostup tepla hmoždinkou (bodový tepelný most), a nebo zvýšená tloušťka stěrkového tmelu nad talířkem při příliš zapuštěném talířku pod povrch izolantu (vyšší tepelná kapacita ve srovnání s plochou základní vrstvy).

Pro zateplovací systémy ETICS se standardně používají dva typy minerálních izolačních desek. Liší se orientací vláken a tak rozeznáváme

  • Minerální desky s převážně podélnou orientací vláken
  • Minerální desky s kolmou orientací vláken (lamely)

Desky s převážně podélnou orientací vláken ISOVER TF PROFI, mají standardní rozměr 1000 x 600 mm a protože tyto desky mají vlákna orientovaná převážně podélné, vlákna tak velmi dobře roznášejí bodové zatížení od kotevních hmoždinek a z tohoto důvodu se pro jejich kotvení nejčastěji používají běžné talířové hmoždinky s průměrem hlavy 60 mm, popřípadě s rozšiřujícími talířky 90 nebo 110 mm, které zajišťují lepší hodnoty průtahů, a tak se významně redukuje počet hmoždinek na 1m2.

Minerální deska pro ETICS s podélnou orientací vláken ISOVER TF PROFI se nejčastěji kotví hmoždinkami s průměrem talíře 60 mm. Zapuštěná montáž se dnes nejčastěji provádí jejich zapuštěním s uzavíracími minerálními zátkami.
Minerální deska pro ETICS s podélnou orientací vláken ISOVER TF PROFI se nejčastěji kotví hmoždinkami s průměrem talíře 60 mm. Zapuštěná montáž se dnes nejčastěji provádí jejich zapuštěním s uzavíracími minerálními zátkami.

Minerální deska pro ETICS s podélnou orientací vláken ISOVER TF PROFI se nejčastěji kotví hmoždinkami s průměrem talíře 60 mm. Zapuštěná montáž se dnes nejčastěji provádí jejich zapuštěním s uzavíracími minerálními zátkami.

Minerální desky s kolmou orientací vláken, například ISOVER NF 333, mají standardní rozměr 1000 x 333 mm a jednotlivá vlákna jsou orientována kolmo v povrchu desky. To má za výhodu zajištění vysoké pevnosti v tahu, ale v důsledku tak nedochází k roznesení bodového zatížení povrchu desky kotevní talířovou hmoždinkou, a proto se pro kotvení desek s kolmým vláknem používají pod standardní hmoždinky ploché přídavné široké talířky průměru nejčastěji 140 mm.

Pro kotvení minerálních izolací s kolmým vláknem ISOVER NF 333 je třeba pro kotvení používat ploché přídavné široké talířky průměru 140 mm.
Pro kotvení minerálních izolací s kolmým vláknem ISOVER NF 333 je třeba pro kotvení používat ploché přídavné široké talířky průměru 140 mm.

Pro kotvení minerálních izolací s kolmým vláknem ISOVER NF 333 je třeba pro kotvení používat ploché přídavné široké talířky průměru 140 mm.

Povinný rozšiřovací talířek je ale problém pro zápuštěnou montáž, protože zapustit rozšiřující talíř 140 mm není jednoduše proveditelné. Řada firem si s tím nelámala hlavu a zapustila do desek z kolmého vlákna běžné hmoždinky s hlavou průměru 60 mm, což je ale technologicky nepřípustné.

Některé firmy „umí“ provádět zapuštěnou montáž hmoždinek i pro minerální izolace s kolmým vláknem. Povinný plochý široký talířek průměru 140 mm je opravdu netrápí. Takové řešení je nepřípustné. Povšimněte si také prvního levého sloupce kotev. V čempak asi drží?
Některé firmy „umí“ provádět zapuštěnou montáž hmoždinek i pro minerální izolace s kolmým vláknem. Povinný plochý široký talířek průměru 140 mm je opravdu netrápí. Takové řešení je nepřípustné. Povšimněte si také prvního levého sloupce kotev. V čempak asi drží?

Některé firmy „umí“ provádět zapuštěnou montáž hmoždinek i pro minerální izolace s kolmým vláknem. Povinný plochý široký talířek průměru 140 mm je opravdu netrápí. Takové řešení je nepřípustné. Povšimněte si také prvního levého sloupce kotev. V čempak asi drží?

Nový přístup – ČSN 73 2902 + prostorově tvarovaný přídavný široký talířek EJOT VT 2G

Posuzování kotvení zateplovacích systémů řeší ČSN 73 2902 Vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení ETICS s podkladem. Aktuálně je připravena novelizace s platností od 1.1.2021. Tato norma kromě jiného zavádí pojmy plochý přídavný široký talířek a prostorově tvarovaný přídavný široký talířek. Právě prostorově tvarovaný široký talířek s izolační minerální zátkou se jeví jako vhodné řešení pro minerální desky s kolmým vláknem, nicméně dle uvedené normy se jedná stále o povrchovou montáž (horní účinná část talířku působí na povrch izolantu) se zapuštěnou polohou hmoždinky. Klasická zapuštěná montáž tj. včetně talířku průměru 140 mm tedy u izolantu s kolmým vláknem provádět nelze.

Novou cestu využití prostorově tvarovaných přídavných širokých talířků s minerální zátkou pro kotvení minerálních izolací s kolmým vláknem se rozhodli prověřit technici ISOVERu provedením zkoušek nových prostorových talířků EJOT VT 2G v kombinaci se standardními kotvami EJOT STR U 2G.
Výsledky průtahových zkoušek minerálních desek ISOVER NF 333 s kolmým vláknem jsou zcela uspokojivé a tak tento nový způsob kotvení bude postupně zařazen do všech kalkulačních nástrojů a firemních projektových podkladů.

Konkrétní hodnoty průtahů a porovnání se standardním povrchovým kotvením jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Vzorek číslo
/Sample No./
Maximální dosažená síla [N]
/Maximum force [N]
V ploše
/Middle area/
Ve spáře
/Placed at panel joints/
Jednotlivě
/Particular value/
Průměr
/Mean value/
Jednotlivě
/Particular value/
Průměr
/Mean value/
1 774 739 754 712
2 748 655
3 827 801
4 655 705
5 693 643

Tabulka1:
Hodnoty průtahových zkoušek a jejich grafické znázornění na desky ISOVER NF 333 tl. 100 mm pro hmoždinky EJOT STR U 2G + plochý přídavný široký talířek EJOT SBL 140 plus – průměr 140 mm - povrchová montáž

Vzorek číslo
/Sample No./
Maximální dosažená síla [N]
/Maximum force [N]
V ploše
/Middle area/
Ve spáře
/Placed at panel joints/
Jednotlivě
/Particular value/
Průměr
/Mean value/
Jednotlivě
/Particular value/
Průměr
/Mean value/
1 494 576 590 588
2 614 670
3 590 542
4 588 564
5 594 573

Tabulka 2:
Hodnoty průtahových zkoušek a jejich grafické znázornění na desky ISOVER NF 333 tl. 100 mm pro hmoždinky EJOT STR U 2G + prostorově tvarovaný přídavný široký talířek EJOT VT 2G – průměr 112,5 mm – povrchová montáž se zapuštěnou polohou hmoždinky. Porovnáním pracovních diagramů povrchového talířku 140 mm a prostorového VT 2G zjistíme, že u talířku 140 mm je sice dosažena větší absolutní síla při destrukci, ale u prostorového VT 2G je příznivější průběh, tj. menší deformace při posunutí. Důvodem je větší tuhost prostorového talířku. S výhodou je možno tyto prostorové talířky používat i pro standardní MW izolanty s pevností v tahu TR10.

Prostorově tvarovaný přídavný široký talířek EJOT VT 2G + hmoždinka EJOT STR U 2G a celá sestava osazena v minerální izolaci s kolmým vláknem ISOVER NF 333. Letitá nedořešenost je vyřešena.
Prostorově tvarovaný přídavný široký talířek EJOT VT 2G + hmoždinka EJOT STR U 2G a celá sestava osazena v minerální izolaci s kolmým vláknem ISOVER NF 333. Letitá nedořešenost je vyřešena.

Prostorově tvarovaný přídavný široký talířek EJOT VT 2G + hmoždinka EJOT STR U 2G a celá sestava osazena v minerální izolaci s kolmým vláknem ISOVER NF 333. Letitá nedořešenost je vyřešena.

Další související informace naleznete na
www.ISOVER.cz
https://www.isover.cz/sites/isover.cz/files/assets/documents/prospekt_fasady_7-2020_0.pdf

Ing. Pavel Rydlo

*Ing. Pavel Rydlo (1967)

pracuje jako manažer technické podpory společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s divize Isover. Vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby. Od roku 1996 se aktivně zabývá vývojem a aplikacemi tepelných izolací pro stavebnictví.


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

ISOVER nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.