logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Náklady ozelenění tramvajových tratí systémem ISOVER G-TRAM

Tramvajové tratě primárně vnímáme jako užitečný dopravní prvek, který ale vytváří bariéru v území a případně i hluk. Stačí ale změnit úhel pohledu a při doplnění vegetace se z bariéry stává městotvorný prvek navracející zeleň do betonovo-asfaltové džungle.

Podíl ozeleněných tratí ve městech je bohužel stále nízký – například v Drážďanech tvoří ozeleněné trati 20 %, v Krakově 13 %, ve Varšavě 6 %, a ve Vídni překvapivě pouze 1 %. Česká města jsou na tom bohužel ještě hůře, dosahují pouhých promilí procent ve srovnání se zahraničními městy. Toto nízké rozšíření ozeleněných tramvajových tratí může být způsobené především vyššími nároky na realizaci a následnou údržbu. Na druhou stranu přínosy zelených tratí určitě nejsou zanedbatelné.

Zelené tratě mají vliv na kvalitu městského prostředí. Na první pohled je patrná jejich ekologická a vizuální funkce. V dnešní době je důležitá a veřejností pozitivně vnímaná zeleň v městském prostředí. Pro představu, ozelenění 4 km jednokolejné trati vytvoří přibližně 1 hektar nové zelené plochy. Jelikož ovšem trati zabírají v poměru k celkové městské ploše malou rozlohu, aby jejich efekt byl výraznější, je nutný co největší podíl zelených tratí na celkovou délku tramvajové sítě.

Náklady na údržbu

Výběr rostlin vždy závisí na podmínkách konkrétního stanoviště. Od toho se odvíjí i údržba daného místa. Může se stát, že zamýšlený intenzivní trávník se stane noční můrou, když jej z nedostatku vody osídlí odolnější rostliny a kýžený estetický efekt se nedostaví. Jelikož se poslední roky prohlubuje nedostatek vody a syndrom tepelného ostrova se dostává do popředí daleko častěji, doporučuje se zvolit suchomilnou vegetaci. Dalším aspektem je fakt, že trávník běžně koření až do hloubky 30 cm, a tím se i limituje jeho aplikovatelnost do mezikolejového prostoru. Rozhodující je i poměrně vysoká náročnost údržby trávníku.

Pestře kvetoucí rozchodníky, které dokonce v průběhu roku mění svojí barevnost, mají estetickou výhodu oproti sterilně zelenému trávníku. Přínosem je i značná druhová pestrost a eliminace nutných postřiků. Nízká a extenzivní skladba zaručují i nehostinné prostředí pro plevele a nálety. Údržba spočívá v dodání hnojiv s postupným uvolňováním živin, a to v periodě jeden až dva roky. Sečení nutné není, a zavlažování také ne. To je nutné pouze po založení skladby tramvajových pásů, tak, aby se skladba zavlažila a rostliny měly dobrý start pro další rozvoj. Po zbytek životnosti se souvrství nezavlažuje, a to i díky hydrofilní minerální vlně ISOVER, která zajišťuje hydroakumulaci. Doplňkovou aktivitou je případné dosazování rostlin, které přichází v úvahu, pokud se výsadba dobře neuchytí.

Samotný životní cyklus údržby vyjadřují nejlépe čísla. Pokud roční údržba 50 metrů ozeleněné tratě s trávníkem stojí ročně přibližně 100 000 Kč, tak ten samý úsek ve variantě s rozchodníky se pohybuje do 10 000 Kč. Díky desetinásobnému zlevnění údržby můžeme znatelně uspořit výrazné částky z veřejných rozpočtů, které se budou jistě hodit jinde. (Do této bilance se neuvažuje servis zavlažovacího zařízení, které se musí zazimovávat.)

Díky použití hydrofilní minerální vlny ISOVER je také minimalizován dopad posypové soli. Na rozdíl od běžných substrátů, díky své chemické povaze, nedokáže vázat v takovém množství soli rozpuštěné ve vodě. Jarními dešti jsou posypové soli vymývány a rostliny mají opět dobré podmínky pro život. Další možností, jak toto řešit, je umístění kamenného obsypu u hrany stýkající se s vozovkou.
Estetický vliv

Ozeleněné tratě zvyšují estetickou hodnotu zastavěného území a pomáhají navracet zeleň do měst. Pokud budeme uvažovat průměrnou vzdálenost mezi zastávkami tramvají 400 metrů, tak ozeleněním této plochy vracíme do města 0,28 ha zeleně. To je téměř polovina plochy fotbalového hřiště. Přítomnost zlepšuje pohledově městské prostředí a navrací přírodě zelenou plochu, kterou jsme stavbou odebrali.

Nejčastěji využívané travní kryty vytváří jednolitou sterilní zelenou plochu, bez dynamiky barev a rozmanitosti. Porosty z rozchodníků a netřesků svůj vzhled mění v průběhu roku – v průběhu roku různé druhy.

Studie provedená v Polsku zkoumala, jak obyvatelé vnímají extenzivní ozelenění tramvajových tratí. Obyvatelé vnímali tento druh ozelenění velmi pozitivně. Jediný mírně negativní vliv na hodnocení měla kondice ozelenění. Celkově ozeleněná trať je pro obyvatele přívětivější, než standardní řešení jako je kryt z betonu či štěrku.


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

ISOVER nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.