logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Plyn versus pelety

Reklama

Prakticky od okamžiku, kdy se na našem trhu s pevnými palivy objevily dřevní pelety, začal nesmiřitelný boj mezi ortodoxními "plynaři" a antifosilními peletáři. Oba tábory si jsou od počátku neochvějně jisté ve svých argumentech a většinou bohužel nepřipouštějí žádné diskuze se zcela zjevně pomýlenou protistranou. Přitom je to boj zbytečný, protože peleta nemá možnosti ani ambice významně nahradit zemní plyn ve vytápění. Ve většině případů je pouze jednou z moderních alternativ za fosilní uhlí, kusové dřevo či elektřinu v místech, kde je připojení k plynu prostě problém. Olej do ohně v tomto sporu bohužel přilil autor příspěvku "Vývoj cen paliv za poslední dva roky, nejvíce zdražily pelety", který nedávno zveřejnil tento portál. Velice pěkně zpracovaný přehled vývoje cen paliv byl zakončen konstatováním, že ..."Cena jednoho gigajoulu tepla vyrobeného ze zemního plynu se pohybuje od 340 Kč. Pokud tedy zákazník při náhradě starého kotle za nový volil mezi zemním plynem a peletkami, před dvěma lety uvažoval s cca 10 % úsporou nákladů ve prospěch peletek, dnes je ovšem již 15 % nad cenou tepla vyrobeného ze zemního plynu." Závěr je to správný, ale zavání tak trochu plynařskou demagogií. Stejně tak správný by byl totiž také závěr, že vytápění peletami je dnes o 35 % levnější oproti vytápění zemním plynem. A peletový demagog by mohl ještě dodat, že výhodnost spalování pelet byla podpořena nulovými investičními náklady díky zakoupení kotle v rámci programu Zelená úsporám. A jaká je tedy realita? Pro větší objektivitu vycházejme z podkladů, které lze nalézt na www.tzb-info.cz i ze samotného příspěvku.

První varianta - plynařská

Pokud si trochu "pohrajeme" s tabulkou Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva, pak zjistíme, že k nejvýhodnější ceně 349 Kč za GJ tepla vyrobeného ze zemního plynu se dopracujeme tím, že za dodavatele plynu zvolíme Pražskou plynárenskou, a.s. a jako představitele plynových kotlů pak kondenzační kotel s účinností 102 %. Ovšem Pražská plynárenská je ze sedmi volitelných dodavatelů jednoznačně nejlevnější a navíc působí především v oblasti, kde snadná dostupnost plynu využití pelet výrazně eliminuje. V případě, že do tabulky dosadíme zbylé dodavatele, vycházejí ceny tepla okolo 400 Kč/GJ a více. U největšího tuzemského dodavatele plynu RWE energie je to cca 410 Kč/GJ. Reálná celoroční provozní účinnost kondenzačního kotle 102 % je u většiny instalací bohužel také pouze zbožným přáním. Navíc z celkového prodeje nových plynových kotlů tvoří kotle kondenzační necelých 20 %. Abychom se dostali na cenu 390 Kč za GJ tepla vyrobeného z pelet (tedy na cenu o avizovaných 15 % vyšší oproti 340 Kč za GJ z plynu), musíme do tabulky dosadit účinnost peletového kotle 85 % a cenu 5,65 Kč/kg pelet. Tak lze tedy získat "požadovanou" informaci o nevýhodnosti peletového topení. Chybí ještě poznámka, že ceny jsou navíc pokřiveny nesmyslnými zelenými dotacemi, které ukrajují z našeho společného rozpočtového chleba.

Autor ovšem v jiné části svého příspěvku pracuje s cenou pelet 4,7 Kč/kg (srpen 2010, tedy doba největšího nákupu), resp. 5,4 Kč/kg (únor 2011, kdy se jen "dokupují" zásoby). Prostým zprůměrováním výše uvedených cen pelet získáme za topnou sezónu 2010-2011 cenu 5,05 Kč za kg pelet a cenu vyrobeného tepla pak 350 Kč/GJ ! A hle, s použitím autorových čísel a ne zcela reálné účinnosti kondenzačního kotle 102% se ceny za topení plynem a peletami v Praze a okolí srovnávají a u klientů RWE již o 15 % vítězí peleta.

Druhá varianta - peletářská

Zkusme se na věc podívat z pohledu peletového demagoga. Jako cenu pelet pro poslední topnou sezónu vezmu již zmíněných 4,7 Kč/GJ, protože jsem si nakoupil celosezónní zásobu již v létě 2010. Mám kotel top kvality, tedy dle tabulky (a bohužel i některých prodejců kotlů) s provozní účinností 95 %. Po dosazení do tabulky pro porovnání nákladů tak získám "nádhernou" cenu za teplo z pelet: 291 Kč/GJ. Naproti tomu si vyberu cenu plynu od největšího dodavatele RWE a jako typického představitele plynových kotlů běžný a nejrozšířenější model s účinností 89 %. Při vytápění plynem mi tak GJ tepla vyjde na 466 Kč. Proboha, to je rozdíl 37 % ! Navíc jsem přispěl k nezávislosti vlasti na dovozu plynu z nevypočitatelného Ruska.

Pokus o realitu

A nyní se pokusím o reálný pohled. Na území celé republiky bylo možné zakoupit v poslední topné sezóně kvalitní peletu za cenu 5,50 Kč/kg a při odběru množství nad 4-5 tuny většinou i s dovozem zdarma. Reálná celoroční provozní účinnost peletového kotle je 83-86 %, použijeme 84 %. Cena "vyrobeného" GJ je tedy 385 Kč, což při roční spotřebě tepla 65 GJ představuje náklady 25 tisíc Kč. Pro plyn vezměme solidní průměrnou účinnost plynového kotle 95 % a jako dodavatele RWE energie, a.s. (cenově představuje nejrozšířenější tarif u nás), pak se dopracujeme k 440 Kč/GJ vyrobeného tepla a u roční spotřeby 65 GJ k nákladům 28.600,- Kč. Rozdíl v provozních nákladech cca 12 % ve prospěch pelety ale není tak zásadní, abych v případě možnosti topit plynem nezvolil z praktického hlediska právě toto palivo.

Ceny pelet u nás se již prakticky srovnaly s cenami v Německu a Rakousku (cca 235 €/t), začíná masivní dovoz ukrajinských pelet, jejichž kvalita se výrazně zlepšuje a i prodejcům pelet každoročně narůstá konkurence. Takže nelze předpokládat pokračující významný nárůst cen (v řádech desítek procent). Oproti tomu vzrůstající politická nestabilita na Blízkém Východě nevylučuje dlouhodobější nestabilitu ceny ropy a s ní provázané ceny zemního plynu. Ovšem většina stávajících domovních plynových kotelen není prostorově a logisticky schopna i v případě výrazného cenového rozdílu "konvertovat" na pelety. Peleta tak i do budoucna nebude výrazným konkurentem zemního plynu, ale spíše bude mít tendence stále více nahrazovat hnědé uhlí. Ovšem i zde buďme objektivní. Největší světový spotřebitel pelet Švédsko jich "spálí" ročně okolo 2 milionů tun a to většinou ve velkých spalovnách. Výhodou je, že mohou levnou peletu ve velkém dovést po moři z Kanady, resp. nyní již z Ruska. U nás je roční spotřeba cca 50 tisíc tun pelet, oproti tomu je v malých zdrojích spáleno cca 2 miliony tun hnědého uhlí. Takže i optimista musí uznat, že to s náhradou uhlí peletami ve velkém nebude zase tak žhavé. Peleta prostě je a bude čistá ekologická alternativa. V žádném případě však již není jenom módním výstřelkem. Domácí i celosvětový trh s peletou dynamicky roste a peleta se již stala nepřehlédnutelnou komoditou na trhu s pevnými palivy.

Ceny paliv a energií na TZB-info
Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva
Výhřevnosti a měrné jednotky palivového dřeva, Výhřevnosti paliv
Výpočet výhřevnosti biopaliva a hnědého uhlí

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.