logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Kdo ochrání naše děti před jedovatými výpary dezinfekcí?

Dezinfekční prostředky chrání naše děti před COVID-19. Ale na druhé straně se z nich vypařují jedovaté látky. Nepřerušovanou školní výuku však dokážeme zajistit i bez jedů ve vzduchu.

Dezinfekce chrání naše děti před COVID-19, ale kdo ochrání naše děti před jedovatými výpary dezinfekcí? Podívejte se, jak bezpečně používat dezinfekční prostředky.

Kde jsou ty časy, kdy to byla pouze otrava z výuky a množství domácích úkolů. V současné době se většina dětí do školy těší a nelze ani popsat, jak se na to těší jejich rodiče.

Ve školách však na děti číhá nebezpečí ve formě bezprecedentního nadužívání dezinfekčních prostředků. Ve snaze se ochránit před viry se ale postupně otravujeme výpary dezinfekcí a důsledky této otravy mohou pocítit naše děti až za několik let.

Umíte si vůbec představit, jak vysoké koncentrace jedovatých látek jsou dosahovány ve školní třídě, kde je 20 dětí, které si před vyučovací hodinou musely povinně ošetřit ruce dezinfekcí?

Zamysleme se nad tím, proč jsou na každém dezinfekčním prostředku uváděna výstražná znamení o jeho toxicitě a nebezpečnosti. Při jejich používání jsou doporučeny ochranné prostředky, jako jsou rukavice a zakrytí úst i očí. A co se děje kolem nás? Dezinfekce se doslova „šplíchá“ všude a na vše. Výpary, které se z dezinfekčních a čisticích prostředků vypařují jsou často velmi toxické a velice dlouho zůstávají v ovzduší.
Jde o zdraví našich dětí, které většinou na otázku „Jak bylo?“ odpoví jenom: „Dobře“, nicméně lze z toho vytušit, že něco není v pořádku.

Chtěli jsme vědět, v jakém prostředí se opravdu nacházejí a provedli jsme tedy měření v místnosti speciálním přístrojem, který nám ukazuje množství jedovatých těkavých látek (VOC), které se uvolňují do vzduchu z dezinfekcí.

Výsledek měření byl naprosto šokující! Děti si vydezinfikují ruce a výpary dezinfekce okamžitě do minuty doslova otráví prostředí. Molekuly jedovatých látek zůstávají ve vzduchu celou vyučovací hodinu.

Video ukazuje koncentraci jedovatého koktejlu toxických látek, které se vyskytovaly ve vzduchu a obklopovaly děti. Tento test trval 52 min a ani po této době koncentrace jedovatých par neklesla na normální hodnoty.
Ptáme se tedy, proč hazardujeme se zdravím svých dětí, když máme technologie, které umožňují bezpečné používání dezinfekčních prostředků?

Prevence je vždy levnější než likvidace důsledků a dlouhodobých dopadů na zdraví, a moderní technologie dokáží odstranit výpary dezinfekcí z prostředí během několika minut, jako například česká patentovaná technologie funkčních nátěrů FN NANO®, která nejenom odstraňuje výpary dezinfekcí, ale sama zajišťuje vysokou „sanitárnost“ prostředí, snižuje riziko nákazy a umožňuje bezpečné používání dezinfekčních prostředků.

Pojďme tedy společně ochránit naše zdraví a zdraví našich dětí a využívejme dostupných moderních technologií, předtím, než se vrátíme zase zpět do stavu, kdy bude ve škole jen otrava z úkolů.


FN-NANO s.r.o.
logo FN-NANO s.r.o.

FN NANO® je technologie 21. století, která dokáže čistit vzduch a zajišťuje vysokou sanitárnost prostředí. S touto technologií zůstávají povrchy dlouhodobě čisté bez virů, bakterií či plísní. Z ovzduší odstraňuje jedovaté látky, alergeny i zápachy.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.