logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Suché vrty lze najít v každé oblasti Česka

Současné sucho postihlo toky i podzemí vody a situace se bude zhoršovat, protože trvalý a vydatný déšť se v nejbližší době nečeká, informoval v závěru července ČHMÚ.

Reklama

Příkladem extrému mohou být 3 suché roky 30. let minulého století nebo rok 1947

"Dosavadní sucho má podobný průběh jako v roce 2003, kdy bylo suché a horké léto. Rychle vyschla půda, klesly řeky, což se s určitým zpožděním projevilo i na podzemních vodách. Zatím to ale určitě není stoleté sucho, to tady byly jiné situace," uvedl náměstek ředitele Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) pro hydrologii Jan Daňhelka.

Sucho nyní trápí všechny oblasti republiky

 • ohledně stavu půdy je situace vždy horší na jižní Moravě a v Polabí a mezi řekami jsou více postiženy střední a dolní toky a malé řeky.
 • pod hranicí sucha byla již v červenci přibližně 1/2 měrných profilů na českých a moravských řekách
 • u podzemní vody je situace z hlediska sucha o něco horší na severovýchodě Čech. V 30 % vrtů je silné nebo mimořádné sucho, u více než poloviny je hladina v mezích normálu

Co je sucho?

Sucho je velmi neurčitý, avšak v meteorologii a klimatologii často užívaný pojem, znamenající v zásadě nedostatek vody v atmosféře, půdě či rostlinách. Jednotná kritéria pro kvantitativní vymezení sucha však neexistují. Webová prezentace ČHMÚ rozlišuje sucho klimatické, půdní a hydrologické.
 • Hydrologické sucho


  Hydrologické sucho vzniká následkem nedostatku srážek a projevuje se jako nedostatek zdrojů povrchových a podzemních vod (průtoky ve vodních tocích, hladiny jezer a nádrží, stav hladiny ve vrtech a vydatnosti pramenů). Nedostatek srážek se v podzemní části hydrologického cyklu projevuje s určitým zpožděním. Vznik hydrologického sucha je ovlivněn i užíváním vody.

 • Klimatické sucho


  V přírodních podmínkách České republiky je prvotní příčinou všech typů sucha deficit (nedostatek) atmosférických srážek, který je zároveň nejčastěji využíván k definici klimatického sucha. Na počátku je tedy vždy sucho meteorologické, další typy pak mohou nastat s menším či větším zpožděním. Klimatické sucho je nejčastěji definováno srovnáním srážkových poměrů (méně často poměrů evapotranspiračních nebo bilančních) aktuálního období k období dlouhodobému.

 • Půdní sucho


  Půdní sucho lze obecně definovat jako nedostatek vody v kořenové vrstvě půdního profilu, který způsobuje poruchy ve vodním režimu zemědělských plodin i volně rostoucích rostlin. Nedostatek vody ve svrchních částech půdního horizontu je důsledkem předchozího nebo ještě nadále trvajícího sucha klimatického.

Přehled mělkých a hlubokých vrtů v ČR Mapa ukazuje jednotlivé mělké a hluboké vrty a výšku jejich hladiny v m.n.m.

Mělké vrty – týdenní hodnocení (shallow boreholes – weekly evaluation)

Stav podzemních vod je hodnocen podle pravděpodobnosti překročení hladiny ve vrtu v příslušném kalendářním týdnu. Stav sucha je charakterizován třemi kategoriemi závažnosti odvozenými za referenční období 1981–2010. Jako mírné sucho jsou označeny stavy mírně podnormální s pravděpodobností překročení 75–85 %, jako silné sucho stavy silně podnormální s pravděpodobností překročení 85–95 % a jako mimořádné sucho jsou označeny mimořádně podnormální stavy, které odpovídají nejnižším 5 % pozorování. Analogicky znamená pravděpodobnost překročení 15–25 % mírně nadnormální stav hladiny, pravděpodobnost překročení 5–15 %silně nadnormální stav hladiny a jako mimořádně nadnormální jsou označeny stavy, které odpovídají nejvyšším 5 % pozorování. Hodnocení je prováděno jak pro jednotlivé objekty, tak souhrnně pro definované oblasti povodí.


Mělké vrty – týdenní hodnocení, zdroj ČHMÚ
 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.