logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Jak vybrat větrací rekuperační jednotku? A co nabídka trhu?

Příklad řešení větrání RD s rekupetrací (Zdroj: Jablotron)
Příklad řešení větrání RD s rekupetrací (Zdroj: Jablotron)

Nabídka rekuperačních větracích jednotek roste nejen s ohledem na nutnost splnit přísná kritéria energetické náročnosti budov u novostaveb, ale i pro tlumení růstu nákladů za energie při vytápění stávajících domů. Přehled o nabídce trhu podává TZB-info.

Reklama

Řízené větrání a rekuperace šetří náklady

O potřebě větrat prostory, ve kterých pobývají lidé, nikdo nepochybuje. Stále častěji se od více méně neřízeného větrání okny přechází k nucenému a řízenému větrání s rekuperací tepla.

Nucené (vzduch do pohybu uvádí ventilátory) a řízené (mění se množství větraného vzduchu) větrání zajistí výměnu vzduchu tak, aby odpovídala aktuálním požadavkům. To znamená, že intenzita větrání není odvislá jen od pevně stanovených hygienických limitů, ale mění se podle stupně znehodnocení vnitřního vzduchu a tak zajišťuje požadovanou kvalitu vzduchu.

Řízení větrání s ohledem na kvalitu vzduchu zásadně snižuje spotřebu energií na pohon ventilátorů a během otopného období i potřebu tepla, které by bylo nutné doplnit na dohřátí chladného vzduchu přiváděného z venkovního prostředí na teplotu vnitřního prostředí. Výkon větrací jednotky v tomto případě není konstantní, udržovaný na určené maximální potřebě větrání, ale snižuje se podle aktuální potřeby.

Další úsporu spotřeby energie v souvislosti s větráním, zajistí rekuperace tepla. To je převedení části tepla z odváděného vzduchu do vzduchu přiváděného. Tento proces se též nazývá zpětné získávání tepla. Účinnost rekuperace se během provozu mění, pohybuje se přibližně od cca 60 % do 97 % v závislosti na klimatických poměrech a technických parametrech větrací jednotky, aktuálním výkonu větrací jednotky, vlastnostech výměníku tepla. U technicky nejvyspělejších zařízení lze uvažovat s průměrnou roční účinností cca mezi 80 % až 90 %.

Jaká technická kritéria zvážit?

Na TZB-info je k dispozici dnes již částečně neaktuální přehled větracích rekuperačních jednotek s průtokem vzduchu do 600 m3/h zpracovaný v roce 2014 „Přehled větracích jednotek s rekuperací“. Jeho autoři vycházeli z těchto základních technických kritérií výběru

 • průtok vzduchu při Δpext = 0, 50, 100 a 150 [Pa],
 • otáčky ventilátoru (jednootáčkový, dvouotáčkový, plynulá změna otáček – čtyř a více otáčkové ventilátory se zde uvažují jako plynulá regulace),
 • rozměrové parametry (výška, šířka, délka, připojovací rozměry),
 • instalační poloha (vertikální či horizontální),
 • maximální teplotní faktor.

V současné době zvýšené poptávky i nabídky a také při zohlednění zlepšených technických parametrů by mezi kritéria bylo vhodné zařadit i další údaje. Například:

 • hmotnost a snadnost instalace,
 • hladina akustického výkonu vyzařovaného tělem větrací jednotky, neboť mnoho větracích jednotek se instaluje v blízkosti obytných prostorů,
 • hladina akustického výkonu šířícího se vzduchem proudícím potrubím do větraného prostoru,
 • schopnost řídit větrací výkon podle vlhkosti vzduchu, koncentrace organických látek VOC, případě i oxidu uhličitého,
 • dálkové nastavování a sledování provozních parametrů prostřednictvím aplikace,
 • signalizace potřeby výměny filtrů vzduchu, minimálně podle zvolené doby provozu a lépe podle skutečného stavu zanesení filtrů,
 • jednoduchost výměny filtrů vzduchu,
 • jednoduchost čištění vnitřku jednotky včetně výměníku a ventilátorů.

Co nabízí trh?

Před jednáním o instalaci větrací jednotky by si měl zájemce minimálně spočítat objem větraného prostoru. Orientačně stačí vynásobit podlahovou plochu domu, bytu v metrech čtverečných výškou podlaží, zpravidla 2,6 metru. Počet osob, které se v domě, v bytě vyskytují určitě zná. Měl by si rozmyslet, zda instalaci větrací rekuperační jednotky spojuje s ochranou proti prachu, pylům atp. Protože pak se předpokládá celoroční provoz větrání a musí být možnost využívat jemnější filtry zachycující i pyly. V takovém případě bývá výhodné, když před jemným pylovým filtrem je předřazen hrubší, který prodlouží životnost pylového filtru. Určitě se bude hodit, pokud se zájemce zamyslí i nad tím, kudy bude možné vést potrubí rozvádějící vzduch z jednotky do místností. Ale samozřejmě, může vše nechat na odbornících. Ať už to bude samostatně působící projektant, nebo technická podpora dodavatele.

Orientační přehled o aktuální nabídce trhu s větracími rekuperačními jednotkami si lze udělat v Katalogu firem a výrobků v sekci Větrání, klimatizace a chlazení na TZB-info:

https://www.tzb-info.cz/firmy/vetrani-klimatizace-a-chlazeni

Vyplatí se rekuperace?

Návratnost rekuperace oproti větrání bez ní se v aktuálních cenách energií pohybuje přibližně mezi 6 až 10 lety. Odhad lze provést s využitím on-line pomůcky Výpočet úspor větráním s rekuperací tepla na TZB-info.

Přečtěte si také Výpočet úspor větráním s rekuperací tepla Přejít na online výpočet
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.