logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Smíšený bytový dům blízký pasivnímu standardu

Na cestě k energeticky nulovému domu

Reklama

Obr. Dům po dokončení
Obr. Dům po dokončení

K nadstandardnímu bytovému domu patří vyšší úroveň technických zařízení budov. Zvláště, když se pro něj podaří získat místo v dobré lokalitě, blízko centra města. Jedna z takových lokalit se nacházela v Liberci na rohu ulic Ruprechtická a Pavlovická. Je to přibližně 400 metrů od centra, v klidné čtvrti, stabilizované území bez hrozby zásadních změn poměrů. Investor se zde rozhodl postavit z hlediska využití smíšený dům pro bydlení, krátkodobé pronájmy apartmánů, kavárnu, wellness a garáže. V domě je celkem 18 bytů s plochou od cca 50 m2 do 110 m2. Majitelé bytů s výhledem na jihozápad mají výhled na symbolickou libereckou siluetu Ještědu.

Obr. Pohled na dům v době výstavby, listopad 2017, jihozápadním směrem se siluetou Ještědu v pozadí
Obr. Pohled na dům v době výstavby, listopad 2017, jihozápadním směrem se siluetou Ještědu v pozadí

Záměrem investora bylo vytvořit i napohled hezký dům, nikoliv jen maximálně využít objem prostoru. Architektka navrhla koncepci 6podlažního domu s postupně se měnící plochou podlaží začínající na 800 m2 zastavěné plochy v nejnižším 2.PP pro garáže a technickou místnost se zdrojem tepla a s přípravou teplé vody, až po 250 m2 v nejvyšším 4.NP. V 1.PP jsou z části garáže, z části wellness zaujímající asi 80 m2. V 1.NP je kavárna s cca 100 m2 a dále pronajímatelné apartmány. Trvale prodané byty jsou ve 2.NP až 4.NP. Dům není řešen jako jednoduchý kvádr, má poměrně složitý půdorys. Každý byt má svoji terasu. Podle slov investora, tento návrh architekty trochu dělal čáru přes rozpočet. Investor v roce 2016 uvažoval s výstavbou domu v pasivním standardu, neboť měl zájem získat dotaci. Moc k tomu nezbývá, jen ušetřit několik procent energie. Dosažení této relativně malé úspory by však výrazně pokazilo vzhled domu především nárůstem tlouštěk izolací a zhoršilo ekonomické parametry investice. Proto nebyl posun do pasivního standardu dotažen až do konce. Předpokládatelnou úsporu jen několika procent energie na provoz vytápění bytů by majitelé v podstatě nezaznamenali, bydleli by v méně hezkém domě. Miroslav Válek, jednatel realizační firmy HAVAX a.s., uvedl: „O to více jsme se soustředili na vybavení objektu technikou šetřící provozní náklady.

Vytápění

Pro vytápění je dům napojen na zemní plyn, který na teplo mění dva kondenzační kotle o součtovém výkonu do 100 kW. V bytech, apartmánech a wellness je podlahové vytápění, v kavárně jsou podokenní konvektory. Toto řešení umožňuje využívat nízkou teplotu otopné vody a dosahovat vysoký stupeň kondenzace a nízkou spotřebu plynu. Volba způsobu přípravy teplé vody je přizpůsobena řešení domovní kotelny, je centrální. Jsou využity dva akumulační zásobníky po 1000 m3.

Obr. Zdroj tepla pro bytový dům, dnes klasické koncepce, se dvěma kotli BAXI do součtového výkonu 100 kW, rozdělovač a pro jistotu hydraulický vyrovnávač tlakových a průtokových poměrů mezi okruhem kotlů a napojené soustavy. Mimo záběry fotografií jsou 2 akumulační nádoby na teplou vodu po 1000 litrech, expanzní nádoby a další potřebná zařízení.
Obr. Zdroj tepla pro bytový dům, dnes klasické koncepce, se dvěma kotli BAXI do součtového výkonu 100 kW, rozdělovač a pro jistotu hydraulický vyrovnávač tlakových a průtokových poměrů mezi okruhem kotlů a napojené soustavy. Mimo záběry fotografií jsou 2 akumulační nádoby na teplou vodu po 1000 litrech, expanzní nádoby a další potřebná zařízení.

Obr. Zdroj tepla pro bytový dům, dnes klasické koncepce, se dvěma kotli BAXI do součtového výkonu 100 kW, rozdělovač a pro jistotu hydraulický vyrovnávač tlakových a průtokových poměrů mezi okruhem kotlů a napojené soustavy. Mimo záběry fotografií jsou 2 akumulační nádoby na teplou vodu po 1000 litrech, expanzní nádoby a další potřebná zařízení.
Obr. Miroslav Válek: „V každém podlaží s byty je rozdělovač napojený na společnou stoupačku a z rozdělovače vedou rozvody do bytů. Každý byt zde má svůj kalorimetr pro odečet spotřeby tepla.“
Obr. Miroslav Válek: „V každém podlaží s byty je rozdělovač napojený na společnou stoupačku a z rozdělovače vedou rozvody do bytů. Každý byt zde má svůj kalorimetr pro odečet spotřeby tepla.

Rozvody otopné vody jsou z nerezového potrubí. Vedou vždy do společného rozdělovače na patře, kde má každý byt svůj měřič tepla. Odtud pak vedou rozvodu do bytu.

Zvažována byla decentrální příprava teplé vody samostatně v bytech, ale zvítězila koncepce centrální. Každý byt má svá měřidla spotřeby studené pitné vody a teplé vody a dálkový odečet zajišťuje podklady pro rozdělení nákladů bez obtěžování majitelů bytů a dalších uživatelů objektu.

Větrání

Zastavení se těsně pod hranicí pasivního standardu domu neznamenalo, že bychom opustili snahu co nejvíce snížit spotřebu energií,“ řekl Miroslav Válek. „Naopak jsme hledali možnosti, a to v oblasti TZB zařízení. Kromě vytápění se další opatření pojí s větráním.

Když se musí větrat, protože bez čerstvého vzduchu nelze žít, tak podmínkou úspor je rekuperace tepla, aneb návrat tepla z odváděného vzduchu zpět do bytu přes vzduch přiváděný. V druhé řadě jde o intenzivní provětrávání bytu chladnějším venkovním vzduchem, pokud je možné jím přispět k požadovanému poklesu teploty v bytě v teplejších obdobích roku.

Obr. Rozvody vzduchu jsou provedeny v prostoru nad závěsnou konstrukcí pro sádrokartonové stropy. Byly použity ohebné větrací trubky Zehnder s hladkým vnitřním povrchem, zabraňující usazování nečistot. Větrací jednotka je upevněna na stěně pod stopem a u ní jsou vidět na strop upevněné dva rozdělovače, jeden pro rozvody vzduchu do místností a druhý zpět.  Na rozdělovačích jsou vidět dvířka pro kontrolu a servis. Jejich výhodou je, že současně slouží jako akustický tlumič hluku. Přívod čerstvého venkovního vzduchu do jednotky a odvod spotřebovaného vzduchu ven je proveden skrz venkovní stěnu bytu.

Obr. Rozvody vzduchu jsou provedeny v prostoru nad závěsnou konstrukcí pro sádrokartonové stropy. Byly použity ohebné větrací trubky Zehnder s hladkým vnitřním povrchem, zabraňující usazování nečistot. Větrací jednotka je upevněna na stěně pod stopem a u ní jsou vidět na strop upevněné dva rozdělovače, jeden pro rozvody vzduchu do místností a druhý zpět. Na rozdělovačích jsou vidět dvířka pro kontrolu a servis. Jejich výhodou je, že současně slouží jako akustický tlumič hluku. Přívod čerstvého venkovního vzduchu do jednotky a odvod spotřebovaného vzduchu ven je proveden skrz venkovní stěnu bytu.

Vzhledem k energeticky úspornému konceptu jsme poptávali bytové větrací jednotky s rekuperací tepla. Jedno z našich jednání proběhlo v předváděcí místnosti výrobce Zehnder, kde jsme byli u vystavené větrací jednotky ComfoAir 180 seznámeni s jejími technickými vlastnostmi. Na závěr jsem požádal o její zapnutí, že bych ji rád slyšel v provozu. Dostal jsem obratem odpověď, že to není zapotřebí, neboť po celou dobu našeho rozhovoru ta jednotka běží.“ To byl velmi důležitý argument. Samozřejmě že podmínkou byla přijatelná cena spojená s nákupem 18 jednotek. „Nechtěli jsme jít do centrálního řešení větrání. Náš koncept je založen na tom, aby byty byly co nejvíce samostatné.

Z hlediska ochrany při požáru je dům vybaven požárním větráním na schodišti. Použit je axiální středotlaký ventilátor a tlaková klapka.

Vnitřní vodovod, odpadní potrubí

Rozvod pitné a teplé vody je řešen standardně. Použito bylo potrubí PPR. Rozvod teplé vody je vybaven cirkulací. Odpadní vody jsou odvedeny přímo do kanalizace. Dešťová voda prochází přes retenční nádrž pro zpomalení jejího odtoku.

Konektivita

Standardem pro současné byty je rozvod televizního signálu a připojení na internet. „Pro internet jsme zvolili domovní rozvod kabelem do bytových rozvaděčů, kde je umístěn wifi router. Každý byt tak má své připojení. Z routeru je možné, v případě zájmu majitele bytu, vyvést kabelovou přípojku na zvolené místo.

Pokrytí bytů signálem wifi umožní majitelům si vytvořit vlastní síť pro propojení domácích elektrických spotřebičů a zařízení a ovládat je svým smartphone.

Obr. Ke dvířkům rozdělovačů je ponechán ve stropě přístup. V konečné fázi bude větrací jednotka Zehnder se šířkou 56 cm a hloubkou jen 30 cm součástí nábytkového řešení vstupní chody do bytu.
Obr. Ke dvířkům rozdělovačů je ponechán ve stropě přístup. V konečné fázi bude větrací jednotka Zehnder se šířkou 56 cm a hloubkou jen 30 cm součástí nábytkového řešení vstupní chody do bytu.
Obr. Toto je větší vzduchotechnika, a to pro kavárnu. Je řešena samostatně.
Obr. Toto je větší vzduchotechnika, a to pro kavárnu. Je řešena samostatně.

Obr. Povinnou součástí nuceného větrání garáží je požární klapka. Při běžném provozu garáží je otevřená. Uzavírá se samočinně pouze při požáru, aby zabránila šíření požáru a zplodin hoření do sousedního požárního úseku za zdí a přes potrubní vzduchotechnický rozvod, který je z druhé strany zdi napojen na klapku.
Obr. Povinnou součástí nuceného větrání garáží je požární klapka. Při běžném provozu garáží je otevřená. Uzavírá se samočinně pouze při požáru, aby zabránila šíření požáru a zplodin hoření do sousedního požárního úseku za zdí a přes potrubní vzduchotechnický rozvod, který je z druhé strany zdi napojen na klapku.
Obr. Záběr z prací na střeše, na instalační šachtě s kabeláží pro satelitní příjem televize aj.
Obr. Záběr z prací na střeše, na instalační šachtě s kabeláží pro satelitní příjem televize aj.

Stavební konstrukce

Plášť domu tvoří betonový skelet s výplňovým zdivem. Uplatněna byla tepelná sendvičová izolace tvořená vrstvou polysterénu s nalepenou povrchovou vrstvou 30 mm minerální vaty s odolností proti požáru. Výplně otvorů tvoří dřevohliníková okna i dveře.

Obr. Bytový elektro rozvaděč, dole silnoproudá část, nahoře slaboproud.
Obr. Bytový elektro rozvaděč, dole silnoproudá část, nahoře slaboproud.
Obr. Sendičová konstrukce vnějšího pláště domu zaručuje parametry ochrany proti šíření požáru po vnějším plášti.
Obr. Sendičová konstrukce vnějšího pláště domu zaručuje parametry ochrany proti šíření požáru po vnějším plášti.

Základní informace:

Investor:ETP Czech s.r.o.
Architekt:Ing. Arch. Miluše Suchardová
Projekt:Ing. Jiří Palas
Generální dodavatel:HAVAX a.s.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.