logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama
Odborné recenzované články

Stavební fyzika /


   1  2  3  4   


© Brian Jackson - Fotolia.com

Nové požadavky ve stavební akustice v revizi ČSN 73 0532:2020

5.10.2021 | Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.


prosluněný interiér © Stock Adobe

O normách na denní osvětlení ve stavebních předpisech

2.8.2021 | doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.


© apttone - Fotolia.com

O minimální výšce slunce v nové evropské normě

22.6.2021 | doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.


Zjednodušené stanovení bodového činitele prostupu tepla kotev s přerušeným tepelným mostem

4.5.2021 | Ing. Martin Let


Numerické řešení vlivu vegetační vrstvy na teplotu v jednotlivých vrstvách vegetační ploché střechy

29.3.2021 | Ing. David Průša, prof. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc., Ph.D., doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D., Ing. Tomáš Žajdlík


Stanovení zvukové pohltivosti Helmholtzových rezonátorů metodou přenosové matice

26.3.2021 | Ing. Ondřej Nespěšný, Ing. David Jun, doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D., Ing. Zuzana Fišarová, Ph.D.


ilustrační snímek © Fotolia.com

Hodnocení proslunění budov podle ČSN EN 17037

15.3.2021 | doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.


Vliv barevných a odrazivých ploch na činitel denní osvětlenosti v místnostech s trvalým pobytem osob

7.12.2020 | Ing. et Ing. Michaela Hlásková


Kročejová neprůzvučnost stropních konstrukcí v terasovém bytovém domě

18.11.2020 | Ing. Zuzana Fišarová, Ph.D., Ing. Pavel Vlček, Ph.D, Ing. Pavel Oravec, Ph.D., Ing. Paed. IGIP


ilustrační obrázek © ah_fotobox - Fotolia.com

Posouzení přípustnosti nástavby budovy z hlediska denního osvětlení

12.10.2020 | Ing. et Ing. Lenka Gábrová


Akustika vícevrstvých stavebních konstrukcí

17.8.2020 | Ing. Jaroslav Hejl


Činitel denní osvětlenosti, odstupový úhel a prostor bez denního světla

13.7.2020 | doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.


© Fotolia.com

Tepelné zisky vo výpočte letného prehrievania budov

10.2.2020 | Ing. Radoslav Ponechal, PhD.


© Konstantin Yuganov - Fotolia.com

Výpočet letného prehrievania budov

3.2.2020 | Ing. Radoslav Ponechal, PhD.


Ilustrační obrázek © djama - Fotolia.com

Súčiniteľ prechodu tepla a vnútorná teplota odvetrávaných fasád

27.11.2019 | Ing.Peter Buday, , PhD.


Zdravé řešení akustiky interiéru pomocí zelených prvků

28.10.2019 | Ing. Bc. Jitka Peterková, Ph.D., doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D., Ing. Magdaléna Michalčíková, Ph.D., Ing. Vítězslav Novák, Ing. Richard Slávik, Ph.D., Ing. Dagmar Donaťáková, Dipl. Ing. Dr. techn. Azra Korjenic, Benjamin Raich


Parametrická štúdia tepelnej bilancie budovy, ilustrační snímek © Büros - Fotolia.com

Parametrická štúdia tepelnej bilancie budovy vplyvom tienenia a transparentnosti fasády

22.10.2019 | prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.


Ilustrační obrázek © djama - Fotolia.com

Tepelná ochrana budov – podstatné riešenie novej výstavby a obnovy budov

16.9.2019 | prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.


Tepelnětechnické posouzení kotevního prvku pro předsazené konstrukce

29.8.2019 | Ing. Zdenko Malík, Ing. Kristina Fořtová, Ph.D., Ing. Kamil Staněk, Ph.D., Ing. Jakub Diviš, Ing. Martin Hataj, Ing. Robert Jára, Ph.D., doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.


Tepelně-vlhkostní režim konstrukce s vnitřním zateplením na bázi celulózy

25.6.2019 | Ing. Richard Slávik, Ph.D., Ing. Bc. Jitka Peterková, Ph.D., doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D.


   1  2  3  4   

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.