logo TZB-info


Odborné recenzované články

Stavební fyzika / od 26.1.2015 do 13.11.2017


   1  2  3   


Problematika zvukové pohltivosti protihlukových stěn © magmac83 - Fotolia.com

Problematika zvukové pohltivosti protihlukových stěn s pohlcující vrstvou z lehčeného betonu

13.11.2017 | Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.


Princip stanovení měrného odporu proti proudění vzduchu u stavebních materiálů © photocrew - Fotolia.com

Princip stanovení měrného odporu proti proudění vzduchu u stavebních materiálů

4.9.2017 | Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.


Tepelnětechnické posouzení vnitřních stěnových dutin při návrhu sanace vlhkého zdiva

22.5.2017 | doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.


Útlum zvuku stěnou konečné délky

20.2.2017 | doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.


Snižování hluku od zdrojů tepla a šíření zvuku

9.1.2017 | Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.


Požadavky na denní osvětlení budov

12.12.2016 | doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.


Vliv připojovací spáry na neprůzvučnost výplňových konstrukcí

17.10.2016 | Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.


Komentář ke změně nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

12.9.2016 | Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.


Rozšíření Sharpovy metody pro výpočet vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí

11.7.2016 | Ing. Jan Šlechta, Ph.D.


Faktor difuzního odporu smrkového dřeva v závislosti na způsobu vysoušení

27.6.2016 | Ing. Karel Beran, Ing. et Ing. Richard Hlaváč


Protihlukové stěny a pohlcované decibely

23.5.2016 | Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.


Roubená stěna z dřevěných trámů z červeného cedru

23.11.2015 | Ing. Nizar Al-Hajjar


Proslunění budov v Evropě, Česku a Praze

2.11.2015 | doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.


Zatepľovanie vysunutých balkónových dosiek pomocou nosných prvkov Isokorb

12.10.2015 | Ing. Peter Buday, PhD., Ing. Rastislav Ingeli, PhD.


Akustické štítky budov

28.9.2015 | Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.


Roh zasklívací jednotky – metodika pro odhad fRsi v rohu zasklení

1.6.2015 | Ing. Roman Jirák, Ph.D.


Metodika pro odhad teplotního faktoru vnitřního povrchu v oblasti zasklívací spáry

18.5.2015 | Ing. Roman Jirák, Ph.D.


Akustický design

30.3.2015 | Ing. Marcela Bosáčková


Vzduchová neprůzvučnost stavebních prvků na bázi dřeva

16.3.2015 | Ing. Jiří Nováček, Ph.D., Ing. Jaroslav Vychytil, Ph.D., Ing. Jan Šlechta, Ing. Jaroslav Hejl


Ověření použitelnosti termografického zjišťování povrchové teploty u lesklých povrchů při eliminaci odraženého záření pomocí kovového štítu

26.1.2015 | doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D., Ing. Filip Čmiel


   1  2  3   

 
 ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2018, všechna práva vyhrazena.