logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Chytrý termostat Siemens RDS110

Nový typ dotykového displeje termostatu RDS110 a mobilní aplikace pro vzdálené ovládání (iOS, Android) byly vytvořeny se zvláštním zřetelem na potřeby koncového uživatele a montážních firem. Jednou z nejdůležitějších vlastností termostatu RDS110, která jej odlišuje od konkurenčních produktů, je zobrazování jen podstatných údajů. V kombinaci s intuitivním menu usnadňuje pochopení a ovládání základních funkcí.

Moderní design, funkce sledování kvality vnitřního vzduchu (IAQ) a snadná a rychlá instalace jsou jen základním výčtem z důležitých aspektů, které zvyšují pohodlí, vedou ke zdravějšímu prostředí a současně nabízejí úspory nákladů.

Díky bezdrátové komunikaci (IP konektivitě), intuitivnímu ovládání a funkci průvodce nastavením (krok za krokem) je koncový uživatel schopen připojit termostat přímo k routeru kompatibilnímu s WiFi bez nutnosti číst manuál a bez nutnosti instalace dalších zařízení.

Jedním z hlavních rozdílů oproti jiným produktům dostupným na trhu je skutečnost, že termostat RDS110 zobrazuje úroveň kvality vzduchu v místnosti díky vestavěnému snímači. V kombinaci s řadou dalších přesných vestavěných čidel (teplota, vlhkost, detektor přítomnosti osob, intenzita osvětlení) a další funkce, jako jsou týdenní časový program, vysoká třída energetické účinnosti (eu.bac třída AA, EcoDesign třída IV), nabízí termostat nejvyšší míru pohodlí, když jsou uživatelé doma a nejvyšší energetickou účinnost, když jsou místnosti prázdné. Nastavení jsou dostupná také prostřednictvím mobilní aplikace a lze je kdykoli a odkudkoliv snadno změnit.

V případě potřeby lze termostatem řídit zvlhčovač, odvlhčovač nebo přípravu teplé vody pro domácnost a ovládat je jak lokálně, tak přes mobilní aplikaci.

Není důležité, v jakém typu budovy je termostat instalován. Nový patentovaný adaptabilní algoritmus rozpozná vlastnosti příslušného prostoru a přizpůsobuje parametry termostatu tak, aby byla zajištěna optimální teplota v místnosti a výkon vytápění z hlediska komfortu a účinnosti.

Prostorová teplota se zobrazuje výraznými velkými číslicemi a informuje uživatele o aktuálním stavu. Pokud si přeje změnit požadovanou teplotu v místnosti, lze to provést klepnutím na žádanou hodnotu nebo posunutím ukazatele vlevo nebo vpravo.

Uživatel musí neočekávaně odpoledne odejít. V takovém případě klepne na symbol Přítomnost / Nepřítomnost a přepne před odchodem systém do Útlumového režimu. Díky mobilní aplikaci je možné termostat sledovat a ovládat kdykoliv a odkudkoliv.

Termostat RDS110 podporuje také funkci zelený lísteček (RoomOptiControl) společnosti Siemens pro zvýšení energetické účinnosti. V případě zbytečné spotřeby energie se systém přepne do energeticky úsporného režimu bez ztráty komfortu jednoduchým klepnutím na symbol červeného lístečku na dotykovém displeji termostatu nebo na mobilní aplikaci.

Dnes roste povědomí, že kvalita vzduchu, který dýcháme, má významný dopad na naše zdraví a produktivitu. Dobrá kvalita vzduchu, optimální teplota v místnosti a regulace vlhkosti výrazně snižují riziko onemocnění a zvyšují komfort.

Termostat RDS110 se zobrazením kvality vzduchu, regulací teploty a vlhkosti přispívá k preventivní zdravotní péči.

A na závěr, uživatelé nejenže chtějí mít co nejvyšší komfort, ale usilují také o úspory energie, kdykoli je to možné. Prostřednictvím mobilní aplikace lze nastavit individuální časové programy pro každý den v týdnu ve třech různých úrovních (provozních režimech) prostorové teploty. K dispozici je další volitelný časový program pro řízení přípravy teplé vody nebo relativní vlhkosti (za předpokladu, že je zařízení instalováno).

Zobrazení průběhu spotřeby energie umožní uvědomit si náklady na energie a povzbudí uživatele k energeticky šetrnějšímu nastavení. Tyto údaje je možné zobrazit přímo v mobilní aplikaci.

V budoucnu se budou funkce a vlastnosti chytrého termostatu průběžně rozšiřovat a vylepšovat. Díky možnosti vzdálené aktualizace firmwaru termostat automaticky stahuje a nainstaluje nové verze softwaru, jakmile jsou k dispozici.

A nakonec, chytrý termostat nabízí široké spektrum dalších funkcí, jako jsou:

  • "Omezení rozsahu nastavení žádané teploty" pro použití ve veřejným prostorech
  • "Zamykání displeje" proti neoprávněné manipulaci
  • "Detekce přítomnosti" vestavěným PIR čidlem
  • "Průměrování teploty" při použití několika externích čidel
  • "Omezení teploty podlahy" v aplikacích s elektrickým podlahovým vytápěním

Tyto a další funkce jsou popsány v katalogovém listu výrobku.

Aplikace, připojení a instalace

Zatímco je komunikace s cloudem zajištěna bezdrátovým připojením, externí zařízení jsou s termostatem spojeny po kabelech. První relé řídí topný systém. Druhý reléový výstup může být v závislosti na instalovaném zařízení použit pro ovládání přípravy teplé vody, zvlhčovače nebo odvlhčovače. Termostat RDS110 pracuje s napájecím napětím AC 230 V.

Kromě integrovaných čidel termostatu jsou k dispozici dva konfigurovatelné multifunkční vstupy pro připojení dalších čidel nebo spínačů. Díky funkci průměrování může termostat zohlednit vstupy ze všech čidel a z připojených spínačů (např. okenní kontakty), aby zajistil přesnější regulaci podmínek prostředí, a to i v případě velkých místností.

Po zapojení, zapnutí a výběru jazyka provede průvodce nastavením krok za krokem uvedením do provozu, čímž se vyberou a aktivují aplikace, vstupy a další funkce.

Pomocí dotykového displeje je možné vybrat jednu z následujících aplikací pro vytápění:

  • Plynový kotel, radiátor s ventilem nebo čerpadlem, elektrické podlahové vytápění, elektrické vytápění s ventilátorem, podlahové vytápění s ventilem nebo čerpadlem, elektrický radiátor nebo kotle, zdroj tepla

Podrobnější informace k termostatu naleznete na www.siemens.cz/chytry-termostat.


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.