logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Získávání tepla z šedých vod se postupně stává standardem v českých domácnostech

Průlomové ekologické zařízení AKIRETHERM významně spoří náklady na ohřev vody. Nízká pořizovací cena a dotace 35 000 Kč z programu Nová zelená úsporám vyřeší vaše starosti.O centrální rekuperaci tepla z odpadních vod a jejím příznivém dopadu na životní prostředí jsme se již na portálu TZB-info zmiňovali a je všeobecně známo, že společnost AKIRE má jako základní pilíř své činnosti podporu snižování energetické náročnosti budov a eliminaci produkce emisí CO2. Proto nás velmi těší, že za poslední dva roky došlo k obrovskému posunu v přístupu k tak dlouhodobě opomíjenému zdroji energie – teplé odpadní vodě, a to jak u stavitelů, tak i energetických specialistů a projektantů. Environmentálně šetrná zařízení AKIRETHERM postupně pronikají do českých domácností, penzionů, sportovních zařízení, provozoven a škol. Šetří tak nejen životní prostředí, ale i kapsu majitelů.

Vlastníci objektů dlouhodobě oceňují zejména ekologický aspekt a rychlou návratnost zařízení. Změnou podmínek pro výpočet PENB, platných od září 2020 nastal také významný posun v pohledu na rekuperaci tepla z odpadních vod u projektantů a energetických specialistů. Zapracování centrální rekuperace tepla z odpadní vody AKIRETHERM do výpočtů PENB příznivě ovlivňuje energetické parametry, včetně hodnot neobnovitelné energie. U výpočtů PENB pro rodinný dům obvykle dojde k posunu o 10–12 %. Pro usnadnění aplikace energetickým auditorům bylo zařízení AKIRETHERM zařazeno do Stavební knihovny DEK a programu Energetika.

Ukázka venkovní realizace v prádelně
Ukázka venkovní realizace v prádelně

Ukázka venkovní realizace v prádelně

Deklarovaná účinnost AKIRETHERM je 78 %, přičemž energetičtí specialisté obvykle pracují s tzv. sezónní účinností 71 %. Tato překvapivě vysoká výtěžnost tepelné energie je dána patentovaným konstrukčním systémem zařízení a také vysokou teplotou odpadní vody.

Obrovským zdrojem tepla není totiž jen voda ze sprch a van, ale především teplá voda z praček a myček, což si vlastníci domů často neuvědomují.

Ukázka realizace v bytovém domě
Ukázka realizace v bytovém domě

Ukázka vnitřní realizace v prádelně
Ukázka vnitřní realizace v prádelně

V současné době společnost AKIRE nabízí tři řady zařízení – AKIRETHERM HOME, PROFI A MAX. Pro pomoc při výběru nejvhodnějšího typu zařízení, jeho umístění a technickou pomoc v průběhu realizace jsou k dispozici naši specialisté. Popis a podrobné vysvětlení funkce zařízení AKIRETHERM se nachází na stránkách společnosti www.akiretherm.com.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že centrální rekuperace tepla z odpadní vody je podporována Státním fondem životního prostředí. V rámci programu Nová zelená úsporám. Od ledna 2021 vzrostla výše dotace na centrální využití tepla z odpadních vod z původních 15 000 Kč na 35 000 Kč. Parametry výrobku AKIRETHERM pro vyplnění žádosti o dotaci naleznete pod SVT22998.

Ukázka realizace v rodinném domě
Ukázka realizace v rodinném domě

Ukázka realizace v rodinném domě

AKIRE s.r.o.
logo AKIRE s.r.o.

Ryze český výrobce a prodejce rekuperačních výměníků zpětného získávání tepla z odpadních vod AKIRETHERM určených zejména pro rodinné domy. Zařízení vyrovnává nekontinuální provoz v objektu a významným způsobem snižuje jeho energetickou náročnost.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.