logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Raychem HWAT – komfort s úsporou teplé vody

Abychom byli připraveni na zítřejší požadavky trhu, je nutno již dnes nalézt nákladově efektivní řešení šetrná k životnímu prostředí. Nikdy to nebylo důležitější, než při dodávce a rozvodu teplé vody, kde spotřeba energie představuje významnou část spotřeby energie v objektu.

Dodávka teplé vody s úsporou energie i pitné vody je požadavkem kladeným na každý moderní teplovodní systém. Současně musí být provoz systému hospodárný a bezúdržbový.

Jednotrubkový systém HWAT společnosti Raychem tyto důležité požadavky splňuje.

Alternativa: jednotrubkový systém HWAT – geniální svojí jednoduchostí!


 • Topný kabel připojený k jednoduché trubce na teplou vodu udržuje vodu na požadované teplotě.
 • Všechny tepelné ztráty potrubí teplé vody jsou kompenzovány samoregulačním kabelem pro udržování teploty, připevněným k jednotlivým trubkám. V důsledku toho lze nastavit teplotu pro jednotlivou trubku, a to až do výše teploty v zásobníku.
 • Teplota kabelu je upravována v každém bodě podél trubky v závislosti na místních podmínkách a potrubní síti.
  To znamená, že trubka je vyhřívána takovým množstvím tepla, které je úměrné jejímu ochlazování. Pokud teplá voda proudí, tepelný výkon je snížen. Čím častěji se kohoutek otevírá tím méně je nutno systém udržování teploty spouštět.
 • Snadno programovatelná inteligentní řídicí jednotka HWAT–ECO s barevným dotykovým displejem monitoruje teplotu v bojleru a zajišťuje, aby systém pro udržování teplé vody pracoval hospodárně. Tímto způsobem se spotřeba elektrické energie snižuje na minimum.

Jak to funguje?

Hlavní součásti programovatelného systému udržování teploty teplé vody:


1 Kabel kompenzuje tepelnou ztrátu.

Samoregulační topný kabel kompenzuje tepelné ztráty a udržuje teplotu na požadované úrovni.


2 Izolace snižuje tepelnou ztrátu.

Trubky musí být izolovány správnou tepelnou izolací, pro udržování požadované teploty.

Kvalitní tepelná izolace znamená:

 • Nižší tepelné ztráty.
 • Nižší provozní náklady.

Hospodárná dodávka teplé vody vyžaduje kvalitní izolaci, ať už se jedná o cirkulační systém nebo o jednotrubkový systém!


3 Řídicí jednotka pro hospodárný provoz.

Nastavení jednotky pro regulaci HWAT–ECO je velice snadné, díky chytrému programu a barevnému dotykovému displeji.


4 Snadná a rychlá instalace.

Systém Rayclic zajistí spolehlivou instalaci a ušetří čas při montáži.

Hygiena a pohodlí

Požadavky kladené na systémy udržování teploty teplé vody se soustředí na pohodlí uživatele …


 • Nejkratší potrubní síť celého ústředního systému na udržování teploty teplé vody („poloviční délka potrubí“, žádné zpětné potrubí).
 • Zaručená stejná teplota (> 55 °C) v celém systému, po celé jeho délce.
  • Žádné studené potrubí.
 • Menší objem v zásobníku.
  • Bez vracení do zásobníku.
 • Udržování teploty.
  • Možná instalace až k odběrnému místu.
  • Lze nastavit ochranu proti Legionelle na teplotu až 70 °C.
 • Obnova vody v potrubní síti.
  • Při každém odběru je objem potrubí obnoven ze 100 %.

Výsledek: V důsledku jednotrubkového systému na teplou vodu, který má méně trubek, menší objem vody a menší tepelnou ztrátu, je riziko jakýchkoliv bakteriologických problémů významně nižší.


Flexibilita

Systém udržování teploty teplé vody: flexibilní a prostorově úsporný systém.

 • Systém HWAT lze instalovat.
  • V rozsahu uvažované cirkulace.
  • Pouze odbočky do bytů/kanceláří.
  • Kombinace obou předchozích variant.
 • Samoregulační topný kabel Raychem lze instalovat na plastové i kovové potrubí.
 • Stoupačky, šachty a otvory lze minimalizovat a uvolnit tak prostor pro jiná technická zařízení objektu.
 • Stávající rozvod teplé vody lze doplnit o další podlaží. Novou část objektu lze k systému udržování teploty teplé vody připojit snadno a rychle.

Hospodárnost: Šetřit energií!

Až 60% snížení spotřeby energie zajišťuje:

 1. Menší tepelná ztráta v důsledku použití jedné trubky.
  Jednotrubkový systém má pouze jedinou větev, takže odpadá tepelná ztráta ve zpětném potrubí. Další výhodou je absence cirkulačního čerpadla. Tím se snižuje spotřeba elektrické energie, a navíc minimalizuje riziko možných mechanických závad systému. Náklady na údržbu jsou tudíž naprosto zanedbatelné.
 2. Efektivnější využívání bojleru.
  V důsledku sníženého objemu vody v potrubí (žádné zpětné potrubí) lze zvolit menší bojler. Ten funguje efektivněji, protože k němu nevede žádné zpětné potrubí (průběžné utváření ohřívaných vrstev).
 3. Systém HWAT může být během dob odběrů vypnutý.
  Během špičky s velkou spotřebou vody může trubkami proudit dostatečně teplá voda z bojleru.
  • Inteligentní řídicí jednotka HWAT–ECO je schopna po tuto dobu systém odstavit a uspořit tak další energii.
  • Také lze nastavit nižší udržovanou teplotu během nočního období s nízkou nebo nulovou spotřebou vody.
 4. Tepelná ztráta je kompenzována s větší efektivností.
  • cirkulačním systému je tepelná ztráta kompenzována teplou vodou přicházející z bojleru. Během procesu ohřívání vody a během průtoku v potrubí vznikají další tepelné ztráty (účinnost bojleru, komínový efekt atd.) Celková spotřebovaná energie je mnohem vyšší než energie potřebná pro jednotrubkový systém.
  • jednotrubkovém systému je k trubce připevněn samoregulační kabel. Okamžitě reaguje na potřebu tepla v každém místě. Energie je vyměňována přesně tam, kde je to nutné, a to po celé délce potrubí. Žádné ztráty účinnosti.
 5. Jednotrubkový systém má pozitivní dopad na efektivnost chlazení objektu.
  • V komerčních objektech je na chlazení budovy vynakládáno mnoho energie. Bylo by efektivnější předcházet zahřívání objektu, aby se snížila potřeba chlazení.
  • Jednotrubkový systém eliminuje teplo z celého zpětného potrubí rozvodu teplé vody, čímž snižuje účet za energii potřebnou na opětovné ochlazení budovy.

Raychem topné systémy
logo Raychem topné systémy

Elektrické topné systémy. Vynálezce samoregulační technologie. Úsporné elektrické podlahové topení, ochrana okapů a svodů, venkovních ploch a potrubí. Detekce úniku kapalin s mimořádnou přesností. HWAT - Energeticky a ekonomicky úsporný systém pro ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.