logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama
Přečerpávání splašků
Archiv článků od 15.5.2002 do 18.1.2011

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

18.1.2011
ASIO NEW, spol. s r.o.

Seminář společnosti ASIO představí legislativní a technické novinky z oboru vodního hospodářství, novinky z oblasti domovních a komunálních čistíren a z oblasti hospodaření s dešťovými vodami.

1.12.2010
ASIO NEW, spol. s r.o., Karel Plotěný

Čištění odpadních vod a zásobování vodou je pro komunální sféru důležitou otázkou. Zejména pokud v této oblasti vznikne nějaký problém. Obvykle je totiž každá změna provázena nároky na investice, a to nemalé, tedy pro obce a města obtížně obstaratelné.

1.11.2010
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.

Tradičně slabým místem ponorných systémů na odčerpání odpadní vody jsou plováky, kabely, spínače či nefunkční elektrody. Právě tyto součásti jsou nejčastějším důvodem poruch ponorných čerpacích systémů a způsobují nárůst provozních nákladů. Grundfos přináší na trh novinku - čerpadla s funkcí AUTOADAPT, která se přizpůsobují všem podmínkám v šachtě. Tím eliminují až 75 procent všech servisních volání a snižují náklady na montáž a uvedení do provozu o 50 %.

19.10.2010
MEA Water Management s.r.o.

Pro rodinné domy i průmysl nabízí firma RONN ucelený program přečerpávacích stanic. Menší čerpací stanice jsou vyrobeny z polyetylenu vstřikováním a vynikají vysokou pevností a spolehlivostí. Malé STAR270 pro domácnosti, které lze vybavit jedním nebo dvěma čerpadly a které uložit volně v budově. Všechny stanice jsou samonosné a jsou vhodné i pro uložení v pojezdných komunikací.

13.10.2010
SFA - SANIBROY, spol. s r.o.

S produkty SFA SANIBROY je instalace druhého, ale i prvního WC, koupelny, kuchyně, prádelny, klimatizace, chladicího zařízení nebo kondenzačního kotle kdekoli ve vašem bytě, domě nebo provozovně nejenom možná, ale zároveň i vcelku jednoduchá. S jejich pomocí můžete zvýšit komfort svého bydlení nebo podnikání a zároveň ušetřit čas, starosti a peníze.

1.10.2010
ASIO NEW, spol. s r.o.

Na semináři pojmeme problematiku srážkových vod co nejkomplexněji, od pochopení hydrologických závislostí přes systémová rozhodnutí a opatření až ke konkrétním technickým opatřením - způsobům odvádění a konkrétní řešení objektů. Dozvíte se i o nové legislativě týkající se srážkových vod a o zkušenostech s jejím uplatňováním.

27.4.2010
SFA - SANIBROY, spol. s r.o., Ing. Jiří Kučera

Rok od roku stoupá obliba a využití závěsných WC na úkor dříve dominantních stojacích WC. Je zřejmé, že vzhledem ke konstrukci předstěnových modulů jsou technické požadavky na připojení přečerpávacího zařízení odlišné od situace, kdy je použito klasické stojací WC.

29.3.2010
ASIO NEW, spol. s r.o., Michal Plotěný

Článek představuje sestavu výrobků, která umožňuje využití srážkových a vyčištěných odpadních vod. Dochází tak k vydatné úspoře pitné vody a tím k úspoře financí investora.

15.2.2010
Ing. Zdeněk Žabička

Zařízení, která se nacházejí pod hladinou zpětného vzdutí ve stokové síti, nesmí umožňovat zaplavení objektu vzdutou vodou. Ohrožené prostory a zařízení se musí chránit technickým opatřením. Problém je třeba řešit i v případě, kdy veřejná kanalizace je níže než je podlaha podzemní místnosti, ta je však pod úrovní vzdutí.

26.11.2009
ASIO NEW, spol. s r.o.

Listí spadlo ze stromů a za námi jsou i podzimní semináře. Přišel tedy čas začít bilancovat. V Evropě je dle údajů asi 2200 čistíren s membránami všech velikostí a naplňují se tak některé prognózy. Například v Německu počítají s tím, že až 10% odpadních vod bude čištěno na membránách.

2.9.2009
KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern

Ačkoliv na veletrhu ISH ve Frankfurtu (10.–14.3.2009) představila firma KSB Aktiengesellschaft několik nových typů čerpadel, největší pozornost návštěvníků poutal nově vyvinutý software na výběr čerpadel KSB, nazvaný EasySelect.

17.10.2006
WILO CS, s. r. o.

Výstavba rodinných domů v okrajových částech měst a obcí probíhá značným tempem. Vznikají architektonicky lépe či hůře ztvárněná sídliště rodinných domků, jejich umístění mimo stávající zástavbu však s sebou přináší pro projektanty i investory některá úskalí. Problematický bývá odvod splašků a nezbývá než použít nucené přečerpávání.

16.6.2005
WILO CS, s. r. o.

Převratná myšlenka regulovat soustavu změnou průtoku jednotlivých čerpadel přímo u otopných těles přináší v porovnání se standardním řešením regulace pomocí termostatických ventilů až 25% úsporu energie na ohřev média v soustavě.

11.5.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

Norma ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace má dnes již 1 tiskovou opravu a 5 tiskových změn. Článek je věnován popisu jednotlivých změn. Jako pomůcku pro návrh střešních žlabů je možné využít volný SW na TZB-info.

28.3.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

Víceúčelová hala Sazka Arena bude patřit mezi nejmodernější a nejlépe vybavené stánky tohoto druhu v Evropě a TZB je tam hodně zajímavé.

18.3.2004
WILO CS, s. r. o.

Projektant TZB je často postaven před nutnost umístit toaletu, kuchyňku nebo alespoň úklidovou výlevku do suterénu pod úroveň stávající kanalizace, resp. jejího zpětného vzdutí. Elegantní a ekonomické řešení této situace přináší použití kompaktní přečerpávací stanice fekálií a splašků.

15.5.2003
Ing. Dagmar Kopačková

Následující text je pokračováním přepisu zvukového záznamu, který byl pořízen na semináři Nová norma pro vnitřní kanalizaci v Brně 10.4.2003. První část článku se zabývala souvislostí nové české normy a normy ČSN EN 12056 a změnami pravidel pro vnitřní splaškovou kanalizaci. Následující druhá část se zabývá dešťovou kanalizací a kanalizačními armaturami.

8.5.2003
Ing. Dagmar Kopačková

Následující text je přepisem zvukového záznamu, který byl pořízen na semináři Nová norma pro vnitřní kanalizaci v Brně 10.4.2003. Článek si neklade za cíl nahradit účast na semináři, ani být výkladem normy, ale uvádí zajímavé poznámky, které během výkladu zazněly.

16.7.2002
redakce

Přehled českého trhu čerpadel obsahuje odkazy a kontakty na výrobce a zastoupení firem dodávajících čerpací techniku.

15.5.2002
IVAR CS spol. s r.o.

Firma IVAR CS, jako výhradní zastoupení významného evropského výrobce čerpadel DAB, nabízí zcela mimořádné slevy až 40% na vybrané modely ponorných čerpadel, domácích vodáren a přečerpávacích stanic.


zpět na aktuální články
 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.