logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Projekt PRAVDA O VODĚ - kolik budeme platit za vodu záleží na nás

Projekt Pravda o vodě obsahuje informace o vodě a vodárnách. Hlavním cílem je dostat vodu zpět do rukou měst a obcí a tam ji začít znovu spravovat ve veřejném zájmu. Co se bude dít s vodou, co budeme pít a kolik za to budeme platit, záleží na nás. V článku je také video z pořadu Nedej se+ České televize o situaci v Praze.

Reklama

O projektu Pravda o vodě

Projekt PRAVDA O VODĚ, jehož jsem autorem, se za poslední 2 roky značně rozšířil. Obsahuje např. semináře pro zastupitele a konzultace obcím, Výzvu vodařů ČR premiérovi a informování občanů, napsání a vydání knihy o vodě a zapojení, co nejvíce lidí do vytváření názoru společnosti, který politiky přiměje k úpravě legislativy a krokům vedoucím k nápravě.
Původní portál Voda lidem byl na základě růstu požadavků lidí o informace přepracován, doplněn a změněn na www.pravdaovode.cz a přináší lidem a zastupitelům více informací a důkazů. Je doplněn a rozšířen o informace o cenách vody, a dnes již 25 největších vodárnách. U nich lidé najdou zisky a jejich porovnání, vývoj vodného a stočného v dokumentech za řadu let. Převážná část informací je přístupná lidem zdarma a to chci zachovat.

Proč mnohým vodárnám schází peníze na obnovu sítí?

V ČR se v řadě okresů privatizují zdroje na obnovu infrastruktury a uzavírají netransparentně nevýhodné smlouvy se zahraničními koncerny, které odklání velkou část financí inkasovaných od občanů z vodného a stočného na účty v zahraničí. Vodárnám přitom schází peníze na obnovu sítí a díky těmto „smlouvám“ přišly také o možnost získat dotace na obnovu sítí. (příklad Hl.město Praha).
V řadě okresů jsem již na počátku upozornil zastupitele, že to co se děje a připravuje je pro města a lidi nevýhodné. Řadu let poskytuji zastupitelům konzultace, které vedly k zastavení procesu, kterým měl monopol vody a zisky z vody přejít na zahraniční koncerny.

AKTUÁLNÍ CENY VODY

Protiprávní uzavřené smlouvy lze z vodáren odstranit

Možná víte, že již v roce 2002 jsem se obrátil na soudy s tím, že chci dosáhnout precedentního soudního rozhodnutí a tunel z vodárny soudní cestou zrušit. Tím ukázat lidem, že protiprávní uzavřené smlouvy lze z vodáren odstranit a voda se může vrátit zpět výhradně do rukou měst a obcí. Má zkušenost s justicí je zoufalá, ale rozhodnutí se konečně blíží. Viz Nález Ústavního soudu.

Příklad ze Zlína

Politici ve vedení města Zlín (a také dalších měst a obcí) byli a jsou mnou průběžně informováni o roku 2002. Co udělalo nové vedení města Zlín v roce 2011? Zaplatilo 540 tis. Kč za kvalitní a nezávislou Analýzu vodárny Zlín. V listopadu téhož roku nastal zlom a vedení města zcela obrátilo a navázalo na jednání svých předchůdců.
Vedení města Zlín Analýzu téměř rok tajilo před zastupiteli! Dokonce ji odmítlo vydat předsedovi dozorčí rady Vaku Zlín i soudci, který řešil protiprávnost zavedení tunelu do vodárny Zlín.
Nové vedení města Zlín tak za své volební období "dohlíželo" na toto dělení zisků z vody:


Situace v Praze

Podle tří právních posudků jsou smlouvy týkající se provozu vodohospodářských sítí v Praze jsou neplatné, řekla radní pro infrastrukturu Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice). Praha bude jednat o úpravě údajně nevýhodných smluv tak, aby mohla mimo jiné čerpat evropské dotace na obnovu sítí.
Smlouva mezi Pražskou vodohospodářskou společností (PVS), kterou vlastní Praha, a Pražskými vodovody a kanalizacemi (PVK) prý nebyla uzavřena v souladu s tehdy platným koncesním zákonem. „Je to závažné zjištění. Jde o první krok na dlouhé cestě, na jejímž konci se, doufám, podaří zkrátit dobu vyjednané smlouvy, která je uzavřena do roku 2028,“ řekla radní.

V pořadu Nedej se+ Česká televize vznikly dvě reportáže k situaci. Je zajímavé, kdo byl u jednání v minulosti a jak je možné zapomenout okolnosti tak důležitých rozhodnutí?

Ing. Radek Novotný, autor projektu Pravda o vodě
„Českou vodu si prodávejme sami, bez zahraničních prostředníků nebo různých překupníků a lidé, města, stát i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou, pitnou a nezávadnou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.
Chceme platit za vodu méně?
Pak pochopme, proč platíme stále více. Pochopme systém a změňme ho. Pro prodej české vody žádné cizince nepotřebujeme"
, říká Ing. Radek Novotný, autor projektu Pravda o vodě.
Více o autorovi a jeho motivaci

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.