logo TZB-info

Reklama

Pokuta za kartelovou dohodu v nabídce na výměnu oken ve školách v Libereckém kraji

Pokuta za kartelovou dohodu v nabídce na výměnu oken ve školách v Libereckém kraji, ilustrační obrázek, foto redakce
Pokuta za kartelovou dohodu v nabídce na výměnu oken ve školách v Libereckém kraji, ilustrační obrázek, foto redakce

ÚOHS uložil za kartelovou dohodu v zakázce pro Liberecký kraj pokuty v celkové výši 20 milionů Kč 3 výrobcům oken. Nabídky byly uzpůsobeny tak, aby výběrové řízení vyhrála firma Sulko. Dafe-plast se obratem vyjádřil.

Reklama

Veřejná zakázka na výměnu oken ve školských budovách v Libereckém kraji

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil za kartelovou dohodu pokuty v celkové výši 20 milionů Kč, uvádí ČTK. Výběrové řízení na výměnu oken na budovách spadajících pod krajský resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, vyhlásil Liberecký kraj v roce 2012. Podle ÚOHS společnosti Dafe-plast, OSF 2000 a Sulko koordinovaly své nabídky, když se ucházely o veřejnou zakázku.

Úřad podrobně analyzoval položkové rozpočty nabídek u všech objektů, přičemž porovnával vzájemné poměry jednotkových cen nabídnutých firmami a zjistil, že mezi cenami stanovenými jednotlivými uchazeči existuje určitý cenový vzorec. Všechny nabídky vykazovaly i obdobné chyby v součtech a chyby grafické. Nabídky byly uzpůsobeny tak, aby výběrové řízení vyhrála firma Sulko.

Sulko a Dafe-plast jsou české společnosti, které patří k největším výrobcům a dodavatelům oken na trhu. Společnost OSF 2000 se zabývá především zateplováním a výměnou oken u panelových domů.

Podle úřadu se výrobci oken dopustili praktiky zvané bid rigging, kdy se konkurenti před podáním nabídek dohodnou, že zvýší cenu či sníží kvalitu zboží nebo služeb poptávaných ve výběrových řízeních.

Společnosti musí do 2 měsíců pokuty zaplatit. Bránit se mohou žalobou u Krajského soudu v Brně, podání žaloby ale neodkládá povinnost zaplatit pokutu.


Pokuta za kartel ve veřejné zakázce na výměnu oken ve školských budovách v Libereckém kraji, ilustrační obrázek, foto redakce

Vyjádření společnosti DAFE – PLAST Jihlava, s.r.o.

k tiskové zprávě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 07. 06. 2019

Společnost DAFE – PLAST Jihlava, s.r.o. považuje za nutné se blíže vyjádřit k tvrzením obsaženým v tiskové zprávě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 07.06.2019, které se týkají správního řízení vedeného pod sp.zn. ÚOHS-S0694/2016/KD a rozhodnutí předsedy Úřadu ze dne 13.05.2019 o rozkladech účastníků podaných proti prvostupňovému rozhodnutí ze dne 27.02.2018.

V této souvislosti společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o. přes shora citované rozhodnutí předsedy Úřadu, který rozklady zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil, nadále jednoznačně odmítá, že by jakýmkoli způsobem a v jakémkoli směru koordinovala s ostatními zájemci svou účast a nabídku do výběrového řízení pro veřejnou zakázku: Výměna otvorových výplní na objektech Libereckého kraje resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, vyhlášenou Libereckým krajem.

Na tomto údajném jednání se naše společnost v žádném ohledu nepodílela a svou nabídku do výběrového řízení na veřejnou zakázku podala zcela samostatně a nezávisle na ostatních zájemcích, a to bez jakýchkoli kontaktů s nimi. Žádné takové kontakty, jednání či jiná konkrétní forma vzájemné koordinace, do které by byla společnost DAFE – PLAST Jihlava, s.r.o. přímo či nepřímo zapojena, ani nebyly v řízení u Úřadu ničím prokázány a závěry Úřadu jsou tak v tomto směru zcela nepodložené s tím, že byly učiněny bez jakýchkoli relevantních důkazů, dále se Úřad dostatečně nevypořádal s našimi námitkami a celé toto obvinění staví na jakési cenové podobnosti bez opory ve zjištěném skutkovém stavu věci.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem se proto bude společnost DAFE – PLAST Jihlava, s.r.o. proti rozhodnutí předsedy Úřadu dále bránit soudní cestou a v nejbližších dnech podá proti tomuto správnímu rozhodnutí žalobu podle § 65 a násl. soudního řádu správního ke Krajskému soudu v Brně.

V Polné dne 11.06.2019

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2020, všechna práva vyhrazena.