logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Obvodové pláště dřevostaveb
Archiv článků od 6.9.2010 do 17.5.2012

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

17.5.2012
AGROP NOVA a.s., výrobce systému NOVATOP

V posledních letech se výrazně mění prostředí interiérů škol. Základní škola Eduarda Beneše v Čakovicích se rozhodla jít příkladem. Pro rekonstrukci, při které byla původní střecha s nevyužívanou půdou nahrazena střešní nástavbou, zvolila právě dřevo, a to v podobě velkoformátových masivních panelů NOVATOP.

11.5.2012
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

Vazníky se styčníkovou deskou nejsou určeny jen pro střešní konstrukce a lze je použít i v prostorách s vysokými požadavky na ochranu proti požáru. Obytný vazník významně zhodnocuje podkroví, protože zachovává volnost prostoru. POSI systém jsou nosníky s kovovou diagonálou např. pro vedení instalací.

rigips
25.4.2012
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips

Sádrokartonová deska RigiStabil se používá ve skladbách pro nosné i nenosné příčky, předstěny, podhledy a podkroví v difuzně uzavřených i otevřených konstrukcích. Za určitých podmínek jí lze použít i ve vnějším prostředí v chráněné expozici (podbití přesahu střechy, průjezdy atd.).

seminář dřevostavby 2012 volyně
24.4.2012
Vlastimil Růžička, redakce

Období Velikonoc tradičně připomíná také seminář Dřevostavby ve Volyni. Již 16 let se tady každý rok scházejí nejrůznější nadšenci, aby představili nestárnoucí stavební materiál. Seminář je určen projekčním, investorským a realizačním firmám, které se zabývají problematikou dřevostaveb, řídícím pracovníkům resortu stavebnictví a dřevozpracujícího průmyslu, pedagogům odborných škol, studentům a široké odborné veřejnosti.

dřevostavby
17.3.2012
James Hardie Europe GmbH, o.s.

V obci Pavlov-Zavadilka postavila společnost VESPER FRAMES s.r.o. nový rodinný dům se značkou dřevostaveb VESPER HOMES. Rodinný dům má tvar písmena L, v jedné části disponuje obytným podkrovím, v druhé části je dřevostavba bez podkroví, což umožňuje velmi zajímavé využití pokojů. Dřevostavba je vyrobena systémem VFCLT za použití pohledových masivních desek NOVATOP.

22.11.2011
James Hardie Europe GmbH, o.s., Dipl. Ing. Jaroslav Benák

V hamburském předměstí byl nástavbami domů na sídlišti téměř zdvojnásoben obytný prostor a současně realizován udržitelný energetický koncept. Ze statických důvodů byla stavební nástavba provedena metodou dřevěných panelů, sádrovláknitými deskami FERMACELL mohl být přitom realizován individuální koncept požární ochrany.

19.9.2011
doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební

Nadměrná vlhkost může u objektů dřevěných lidových staveb negativně působit na veškeré dřevěné konstrukce, kterými jsou tyto objekty tvořeny. To proto, že pokud některý z dřevěných prvků vykazuje nadměrnou vlhkost, hrozí u něj riziko napadení biologickými dřevokaznými škůdci (dřevokazné houby, dřevokazný hmyz, hniloba a plísně).

18.9.2011
Oldřich Rejl, Foto: archiv Ivan Lokvenc

U přehradní nádrže Rozkoš v severovýchodních Čechách, mezi Českou Skalicí a Novým Městěm nad Metují vzniká již několik let zajímavý projekt. Jedná se o kemp, který je originální svoji vedoucí myšlenkou i způsobem provedení. Investor se rozhodl pro odvážný cíl: Vystavět ubytovací zařízení se sruby, a to svépomocí.

4.8.2011
Vlastimil Růžička, redakce

V požární zkušebně PAVUS ve Veselí nad Lužnicí testovali specialisté konstrukční stěnu z nosné slámy bez podpůrné konstrukce, omítnuté z interiérové strany hliněnou a vně vápennou omítkou. Zkouška pod statickým zatížením byla ukončena po 139 minutách a stěna neprohořela.

16.6.2011

Moderní montované dřevostavby se skládají z několika vrstev, z nichž každá plní specifickou funkci. Jednou z nejdůležitějších zásad je pravidlo „difuzní otevřenosti“. Stavební technologie respektující toto pravidlo mají nejlepší předpoklady pro přirozené a velmi rychlé vysušení celé stavby.

30.5.2011
Ing. arch. Josef Smola

Dřevěné sendviče není třeba představovat z hlediska vhodnosti pro opláštění větších veřejných budov v pasivním standardu. Víme, že dřevo, jako obnovitelný stavební materiál má významný nízkoenergetický potenciál a i z hlediska svázaných emisí má výborné parametry, s ohledem na zátěž životního prostředí v celém životním cyklu stavby.

17.5.2011
James Hardie Europe GmbH, o.s., Dipl.-Ing. Jaroslav Benák, z přednášky ve Volyni

Sádrovláknité desky Fermacell získaly jako první deskový materiál v Německu stavebně technické osvědčení pro použití v seizmicky namáhaných oblastech a mohou tak být používány ve všech seizmických oblastech pro stavbu jedno nebo vícepodlažních budov na bázi dřeva. Zkoušky byly prováděny v různých evropských ústavech.

2.5.2011
doc. Ing. Zdeňka Havířová, Ing. Pavel Kubů, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelova univerzita v Brně

Životnost a funkční spolehlivost staveb a konstrukcí ze dřeva a z materiálů na bázi dřeva je výrazně ovlivňována vlhkostí těchto materiálů. Běžné tepelnětechnické posouzení lze považovat za ne zcela dostačující pro odhalení těchto vlivů na funkční spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva. V článku uvádíme výsledky měření vlhkosti dřeva ve vzorcích obvodových stěn osazených mezi klimatizačními komorami a porovnání naměřených hodnot s hodnotami vypočtenými námi doporučeným způsobem z bilance vlhkosti v konstrukci podle ČSN 73 0540.

13.4.2011
redakce

Na tiskové konferenci společnosti Knauf Insulation v rámci veletrhů IBF a SHK 2011 v Brně byl představen první rodinný dům s certifikátem kvality SBToolCZ. Jedná se o pasivní dřevostavbu architekta Michaela Kocycha, který je zároveň investorem stavby. Stavba splňuje náročná kritéria kvality v souladu s principy udržitelného rozvoje.

28.3.2011
Jiří Svoboda

Je zřejmé, že ve stavebnictví jsou stále obrovské rezervy při stavbě jakýchkoli domů. To otevírá značné možnosti pro oblast výstavby pasivních domů. Pokud by se totiž výstavba pasivních domů opravdu zodpovědně zoptimalizovala a zjednodušila, mohla by být dokonce výrazně levnější než klasická výstavba, a pak by již snad plošnému prosazení pasivních domů nemohlo nic zabránit

16.2.2011
James Hardie Europe GmbH, o.s.

Ačkoli to na moderní budově Krajského ředitelství Lesů ČR ve Zlíně není na první pohled viditelné, koncipována je jako dřevostavba. Své výhody na ní prokazují i sádrovláknité materiály FERMACELL. Organický obloukovitý tvar dvoupodlažního objektu vychází z osazení do krajiny přesně po vrstevnici.

11.12.2010
James Hardie Europe GmbH, o.s.

Objekt zdravotního střediska ve St. Městě na Uherskohradištsku byl v minulosti postaven pomocí tzv. boletických panelů v kombinaci s vyzdívkami z plných cihel. V průběhu roku 2010 prošel kompletní rekonstrukcí a na novou fasádu, realizovanou v minulosti z tzv. boletických panelů, byly použity sádrovláknité desky FERMACELL.

24.9.2010
Vlastimil Růžička

Veletrh For Arch 2010 nabídl ve středu a ve čtvrtek další zajímavý odborný doprovodný program. Navštívili jsme semináře Využití solární technologie pro bytové domy a Dřevěné stavění.

20.9.2010
doc. Ing. Josef Chybík, CSc.

Současnost charakterizují aktuální témata spojená s ubývajícími zásobami surovinových a energetických zdrojů, s globálními klimatickými změnami a s nadměrným znečišťováním půd, vody a ovzduší. Tyto procesy významně ovlivňují produkty stavební výroby. Je známo, že výstavba a vlastní provoz budov patří mezi hlavní spotřebitele materiálových a energetických zdrojů a významné znečišťovatele životního prostředí, a to nejen v období realizace, ale v průběhu všech fází jejich existence. Podívejme se na některé přírodní materiály.

6.9.2010
Ing. Jiří Skřipský, DiS., Ing. Viktor Zwiener, Ph.D.

Na diagnostickém pracovišti Atelieru DEK jsme za poslední čtyři roky provedli měření těsnosti Blower-Door test na více než 150 objektech. Sledovali jsme souvislosti mezi naměřenou hodnotou intenzity výměny vzduchu (n50) stanovenou metodou Blower-Door test a konstrukčními aspekty. Cílem bylo zhodnotit potenciál jednotlivých konstrukčních principů pro dosažení požadované vzduchotěsnosti. Dále bylo naším záměrem určit u jednotlivých konstrukčních principů charakteristické netěsnosti, které se u nich často opakují. V příspěvku uvádíme závěry naší analýzy.


zpět na aktuální články
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.