logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Stavba vzorového domu a nové koncepty bydlení

O rychlosti stavby rodinného domu a o dalších výhodách ekologických konstrukčních systémů se mohli přesvědčit návštěvníci na červnové prezentaci konceptu Natura Space v obci Dobříň u Roudnice nad Labem. Následovalo i pozvání na konferenci Light Building (26. 6. 2012 v Liberci).

Reklama

Ukázka výstavby vzorového domu probíhala společně s přednáškami, kde se mohli zájemci dozvědět podrobnosti nejenom o samotném konceptu Natura Space, ale získali také celkový pohled na obor ekologické stavebnictví. Inženýr Luděk Liška ve svém příspěvku připomenul (kromě jiného) i závazek Evropské unie označovaný jako 20-20-20, kde se hovoří o snížení celkové emise skleníkových plynů, o redukci spotřeby energie a o dosažení 20% podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie do konce roku 2020. „Nová směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov ukládá členským státům řadu povinností, včetně povinnosti transponovat úpravu do národních právních řádů. V případě Europanelu máme splněno…,“ poznamenal Luděk Liška.

Přednáška ing. Luďka Lišky se týkala nejenom konceptu Natura Space, ale i nových konceptů bydlení

Panelové dřevostavby stavěné z panelů s dřevěným rámem (s Evropskými kořeny) stejně jako systém konstrukčních izolovaných panelů (vycházející z americké Technologie SIP neboli structural insulated panel) mají totiž bohatou historii a nízkoenergetické a pasivním domy takto postavené splní normy, které stanovila Směrnice o energetické náročnosti budov, již nyní. „Ti, kteří systémy prefabrikovaných panelů vyvinuli, zřejmě netušili, že pracují na systémech pro 21. století. Dnes je však již více než jasné, že požadavky na moderní dům, tedy výborné vnitřní klima, vynikající tepelně technické vlastnosti, malé provozní náklady, velká rychlost výstavby a co nejmenší energetická náročnost při výrobě a výstavbě a tedy i co nejmenší zátěž pro životní prostředí splňují právě moderní panelové dřevostavby,“ vysvětluje ve svém příspěvku Luděk Liška.

Na travnaté ploše u dobříňské vily se zatím pilně stavělo

Kromě přednášek se mohli návštěvníci prezentace sami na vlastní oči přesvědčit, jak se budovy z Europanelu staví. Na travnaté ploše u dobříňské vily bylo možné sledovat výstavbu vzorového domu, včetně montáže zemních vrutů, osazení jádra a montáže pláště domu. Nespornou výhodou takovéto panelové dřevostavby je rychlost samotné výstavby. „V roce 2008 byla průměrná doba výstavby domu (od vydání stavebního rozhodnutí po kolaudační rozhodnutí) 45 měsíců, v roce 2010 se tato doba zkrátila na 42,6 měsíce. S naším stavebním systémem zkrátíte dobu výstavby na 5 až 6 měsíců,“ upřesňuje výkonný ředitel společnosti Europanel Libor Bubeníček.

Stavba vzorového domu vyžadovala profesionální přístup

Zájemcům o nové metody stavění vysvětlili Luděk Liška a Libor Bubeníček také celkovou koncepci nového směru ve výstavbě a pozvali na konferenci, která proběhne v Liberci v Centru Babylon 26. června. Konference je určena projekčním a stavebním firmám, které mají zájem o výstavbu lehkých moderních domů, chtějí vyloučit ze stavby všechny mokré procesy, těžké materiály a komplikované technologie, jež domy zbytečně prodražují, prodlužují jejich výstavbu a mohou způsobit nekvalitu a reklamace. Navíc nutnou údržbou komplikují lidem život i při užívání stavby. „Koncepce s názvem Light Building znamená úplný opak klasické výstavby. Lehce, rychle, kvalitně a levně postavit, jednoduše užívat a spořit na energiích,“ vysvětluje Luděk Liška na úvod rozhovoru pro TZB info.

„Kolaudace“ zástupců firmy Europanel: Luděk Liška a Libor Bubeníček jsou evidentně spokojeni

Nebude to jako s těmi lehkými cigaretami, že…

Určitě ne. Pro vysvětlení tohoto pojmu musíme ale do historie stavebních materiálů. Nejběžnějšími tehdy byly dřevo a kámen. Postupně se kámen nahrazoval nepálenými a později pálenými cihlami. V minulém století můžeme sledovat, jak se stavební materiály lehčí, například cihelné bloky nebo pórobeton. Jedná se o přirozený vývoj, který směřuje od „těžkých“ stavebních materiálů k materiálům vylehčeným, lepším a také levnějším. „Těžké“ stavební systémy jsou charakteristické vysokou energetickou náročností a specifické svými „mokrými“ technologickými procesy a z toho vyplývajícími omezeními v podobě technologických přestávek při výstavbě, sezónností výstavby a bohužel někdy i nekvalitně provedenou výstavbou zaviněnou nedodržováním technologických postupů.

Řešením je tedy „lehká“ stavba?

Zcela určitě. Vždyť technologický rozvoj v posledních desetiletích umožnil vznik nového stavebního oboru a to je právě Light Building či, chcete-li, lehká stavba. Je to přesný opak starých technologií. Používají se lehké sendvičové konstrukční materiály na bázi tepelných izolantů a konstrukčních desek na bázi dřeva. Ze stavby jsou vyloučeny všechny mokré procesy. Tyto domy jsou velmi energeticky účinné, proto odpadají i starosti s tepelnými čerpadly, slunečními kolektory nebo fotovoltaikou, s volbou složité topné soustavy a podobně. Díky vyloučení všech „složitostí“ jsou domy kvalitní a rychle postavené. Vykazují nadstandardní uživatelský komfort, úsporný provoz a nezatěžují obyvatele údržbou, nastavováním a sledováním všech technologií, které se dnešní firmy snaží lidem do domů dávat, mnohdy velmi draze a přitom zcela zbytečně.

Takže budete na konferenci prezentovat nový pohled na bydlení a výstavbu rodinných domů?

Chceme se na stavbu domu podívat z pohledu investora a ne z pohledu dodavatelských firem. Už ve fázi projektu a přípravy stavby může totiž dojít k mnoha opomenutím, která následně stojí investora statisíce korun. Téměř každý den jsme svědky medializovaných případů podvedených stavebníků v podobě nekvalitní práce firmy, najímání nekvalifikovaných stavebních dělníků a tak dále a tak dále. Vybrat si projektanta a stavební firmu pro realizaci stavby je opravdu tvrdý oříšek. V konečném důsledku je stavění klasickými „mokrými technologiemi“ jeden velký stres s nejistým výsledkem, který dokáže rozbít i rodinu nebo poškodit vztahy se sousedy. Dnes k tomu navíc přistupuje módní trend „dovybavování staveb“ technologiemi jako jsou výše uvedená tepelná čerpadla, fotovoltaika, či sluneční kolektory, které jakoby pomáhají snižovat náklady na energie tím, že energii levně vyrábějí. Ale jde o vyhánění čerta ďáblem. Tyto drahé „hračky“ jsou montovány do neúsporných domů, kterým takzvaně vylepšují energetickou bilanci. Jinak řečeno, milý zákazníku, postav si drahý energeticky neúčinný zděný dům a potom si zaplať malou elektrárnu, která ti ztráty dané špatnou technologií výstavby dorovná. Přitom počítej s její omezenou životností a pomalu šetři na další – tak to je dnešní „těžké a mokré stavebnictví“ - dobré pro výrobce a dodavatele, ale špatné pro zákazníka. Ptám, se, není lepší postavit pouze to, co zákazník chce, tedy dům. A postavit ho tak, aby žádné další investice nevyžadoval a investora neruinoval? Co je levnější, ztracenou energii vyrobit, nebo tu energii neztratit a její výrobou se vůbec nezabývat? Samozřejmě to druhé. Ale jak to udělat? Velmi jednoduše. V Japonsku vznikl pojem „lehká firma“, zjednodušeně řečeno to znamená s minimem hmoty vytvořit maximum přidané hodnoty. Tento koncept udělal z Japonska hospodářskou velmoc. Ten samý princip platí i ve stavebnictví. Například domy se dnes postaví z těžkých cihel nebo betonu, a potom se zateplují lehkými izolacemi. Tak postavme dům ze sendviče, jehož součástí je izolant, který přebírá i statickou funkci a ušetříme energii, kterou by stála výroba cihel nebo betonu. Zvětšíme vnitřní prostor domu díky tenčí stěně a ušetříme i čas. Protože domy Light Building se nezakládají na betonové desky, ušetříme další kubíky betonu a hlavně si nezničíme pozemek. Vždyť stavba betonové desky pod zděný dům vypadá v první fázi jako zakládání malého povrchového dolu.

Zakládání staveb nebývá nikdy jednoduché. Co je třeba udělat v tomto případě?

Domy Light Building se zakládají na zemní vruty KRINNER. Což je dlouhý vrut například 2 m, který se zašroubuje do země. Vruty se zašroubují v rastru dle projektu a na ně se přišroubují nosné dřevěné hranoly. K hranolům se následně připevní základová deska vytvořená ze sendvičových panelů EUROPANEL, jejichž součástí je tepelná izolace. Během dvou dnů tak máme základovou desku, aniž by na stavbu přijel bagr, mix s betonem nebo nákladní auto s betonovým ztratným bedněním. Deska je nad terénem a nemusí se provádět vodorovná hydroizolace ani radonová izolace. Deska obsahuje minimálně 180 mm polystyrénu a není ji nutné následně zateplovat. Navíc ji lze provádět i v zimních měsících.

Jakým způsobem se domy vytápějí a větrají? Je to stejné jako u ostatních dřevostaveb?

Domy mají minimální tepelné ztráty, proto se vyplatí pro jejich vytápění používat přímotopné elektrické konvektory nebo podlahové elektrické vytápění. Zabývat se teplovodními systémy, plynovou přípojkou, nebo tuhými palivy je naprosto zbytečné a drahé. V domech Light Building se důsledně zabýváme nuceným větráním s rekuperací tepla. Používáme technologii INVENTER, tedy decentralizovaný systém s účinností až 91 %. No a to je vlastně všechno. Jde nám o to, vyčlenit ze stavby vše zbytné, stavbu maximálně zjednodušit a zefektivnit. Co se týče ostatních dřevostaveb, je to mnohem složitější. Staví se roubenky, sruby, panelové dřevostavby, skeletové dřevostavby s těžkým či lehkým skeletem, ale vždy na betonové základové desce. Stěny obsahují většinou vláknitou izolaci, ale ta se ve statice stavby využít nedá. Navíc u mnoha firem není splněna ani podmínka kvality. Především sloupkové dřevostavby prováděné takzvanou staveništní montáží jsou šizeny materiálově i projekčně a jejich stavební fyzikou se nikdo nezabývá. Moje zkušenosti ze školení stavebních a projekčních firem jsou opravdu tristní. Pojmy jako faktor difúzního odporu nebo koeficient ekvivalentní difúzní tloušťky neznají ani mnozí projektanti a na otázku, podle čeho tedy do svých staveb volí parotěsnou zábranu, je nejčastější odpověď „podle ceny“ – a to není dobré. Light Building rozhodně není jako „každá“ dřevostavba. Je to především úplná změna myšlení a nový pohled na stavbu domu.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.