logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

PODCAST: TA-Smart je generační výzvou ke změně návrhu a provozu otopných a chladicích soustav

Před námi stojí velká výzva a tou je digitalizace hydronického vyvažování a regulace. Díky neustálému sběru dat máme k dispozici aktuální informace o průtoku, teplotách a výkonu. Na základě těchto dat můžeme nejen přesně řídit distribuci tepla a chladu, ale také tato data použít pro řízení zdrojů (kaskáda, bivalentní zdroje) nebo řízení další prvků jako např. oběhových čerpadel. Shromažďování dat z provozu je důležité i pro odhalování úniků energie a také pro diagnostiku případných provozních problémů. Poskytování cloudových služeb na základě sběru a vyhodnocování dat bude do budoucna využíváno právě provozovateli soustav HVAC.

Poslechněte si rozhovor s Josefem Jáchimem ze společnosti IMI Hydronic Engineering:

Úspory energie v soustavách vytápění a chlazení, které jsou založeny na transportu tepla, respektive chladu pomocí vody, zásadně závisí na schopnostech použitých regulačních armatur. Zlomovým bodem bylo použití tlakově nezávislých regulačních ventilů a jejich vybavení přesnými elektrickými servopohony, elektronickými řídicími jednotkami s vlastním software. To umožnilo řídit a omezit průtok pomocí zdvihu bez ohledu na tlakové podmínky v různých místech soustav. Tedy tak, aby řízení mnohem přesněji odpovídalo požadavkům na transport potřebného množství tepla, nebo chladu.

Současným technickým vrcholem jsou ventily, které dodávku tepla nebo chladu řídí zcela přesně, neboť pracují s digitalizovanými údaji poskytovanými integrovaným průtokoměrem, případně měřičem tepla. Ve spojení s digitalizací, s obousměrným přenosem dat, tak tyto nové ventily představují generační změnu ve způsobu návrhu a následného řízení provozu otopných nebo chladicích soustav včetně jejich provozní údržby a servisu. A právě o takovém ventilu s názvem TA-Smart hovoří Josef Jáchim ze společnosti IMI Hydronic Engineering. Respektive mnohem více o tom, proč vznikl a proč jej projektanti, developeři, provozovatelé zdrojů tepla, chladu a napojených soustav, chtějí.

Že jde o doslova generační změnu, dokazuje Josef Jáchim nejen odkazem na vývoj legislativy o energetické náročnosti budov, o kontrolách vytápěcích a chladicích soustav, která motivuje k použití ventilu TA-Smart, ale i konkrétními příklady, které si již vyžádali investoři. Na první pohled by se mohlo zdát, že uplatnění se nachází jen v rámci vnitřního prostoru budovy, vnitřních rozvodů tepla nebo chladu a z výhod snížených nákladů se bude těšit jen ten, kdo určitou část budovy využívá. Ale tak tomu není! Vlastnosti ventilu TA-Smart se uplatní již na vstupu tepla, chladu do budovy, kde příznivě ovlivní provoz teplárenského zdroje. Významný úsporný potenciál se nachází také v různých technologických procesech vyžadujících chlazení vodou, například i v datových centrech atp.

Velmi důležitá a zásadně výhodná je možnost návrhu soustav bez přesné znalosti podmínek jejich budoucího provozu. Projektanti vždy naráželi, a dnes prakticky vždy narážejí na nepřesnost údajů o budoucích provozních podmínkách. Investor je jednoduše nezná. Neví, kdo si jakou část budovy pronajme, jaké teplo či chlad v ní bude vyžadovat, jak se budou například chovat individuální uživatelé bytů atp. Takže budoucí provozní podmínky objektu specifikuje spíše vágně, rámcově. A to vyžaduje dopředu počítat s tím, že v určité části budovy bude nutné řídit dodávku tepelné energie nikoliv v rozmezí například 20 % až 100 % plného výkonu, ale třeba i mezi 1 % až 10 %. A to dosud používané hydraulické systémy nezvládají a z plynulého řízení výkonu přecházejí do režimu otevřeno – zavřeno se všemi jeho nevýhodami. Přesné řízení distribuce tepla nebo chladu v rozsahu pod 1 % nominálního průtoku umožňuje právě nový ventil TA-Smart. To je podmínka plného využití úsporného efektu individuálních regulací, dodržení smluvních podmínek dodávky tepla nebo chladu, maximálního využití potenciálu OZE atp.

Přečtěte si také Energie pod kontrolou díky ventilu TA-Smart Přečíst článek
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.