logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Energie pod kontrolou díky ventilu TA-Smart

Pokud potřebujete přesnou a spolehlivou regulaci vytápění a chlazení, pokud je pro vás klíčové zajistit požadovaný výkon, pokud chcete vědět kde je jaká spotřeba energie, je ventil TA-Smart a firma IMI Hydronic Engineering ta správná volba!

Mezi nejvýznamnější cíle Směrnice o energetické náročnosti budov patří:

 1. Do roku 2025 budou nebytové budovy s výkonem vyšším než 290 kW povinně opatřeny regulací, která bude:
  • monitorovat, zaznamenávat a analyzovat data a snižovat spotřebu energie
  • detekovat nižší účinnost a podávat pokyny k nápravě
  • umožňovat komunikaci s nadřazenými systémy v budově
 2. Budovy vybavené elektronickým monitorováním budou osvobozeny od kontrol systémů HVAC

V IMI Hydronic Engineering se touto problematikou dlouhodobě zabýváme a snažíme se vyvinout nové technologie a produkty, které by nám pomohly mít tok energií pod kontrolou. Takovým příkladem je náš nový inteligentní ventil TA-Smart, který přináší doslova revoluci v regulaci, vyvažování a monitorování soustav.

TA-Smart je chytrý regulační a vyvažovací ventil pro soustavy vytápění a chlazení se 3 klíčovými funkcemi:

 1. REGULACE: Ventil může být řízen podle požadovaného průtoku, výkonu nebo zdvihu ventilu. TA-Smart má vynikající schopnost regulace, nejlepší regulační poměr a rozsah průtoků ve své třídě. Funkci omezení ΔT lze přidat k jakémukoli typu regulace, dokonce i při velmi malých výkonech soustavy.
 2. MĚŘENÍ: Nepřetržité měření průtoku, zdvihu ventilu, teploty přívodu i zpátečky a výkonu, včetně spotřeby energie. Měřicí prvky jsou velmi přesné a můžete se na ně plně spolehnout.
 3. KOMUNIKACE: Ovládání a komunikace je možná digitálně pomocí BLE, BUS, s Cloudem nebo analogově. Konfigurace je možná s mobilní aplikací HyTune nebo pomocí webového rozhraní.

Standardní regulační ventily a pohony umějí na základě povelu z nadřazeného systému změnit pouze svůj zdvih, a tím Kv hodnotu a následně průtok. Vyvolanou změnou průtoku se změní výkon spotřebiče, resp. požadovaná teplota prostoru, distribuovaná vzduchem, nebo výstupní teplota vody na sekundární straně výměníku. Aby byla změna teploty přesná bez kolísání, je nutné ventil správně navrhnout a během provozu udržet jeho autoritu na min. hodnotě 0,25.

Nový chytrý ventil TA-Smart obsahuje přesný ultrazvukový měřič průtoku a dvě kalibrovaná teplotní čidla pro měření ΔT. Proto ho lze nakonfigurovat tak, aby reguloval přímo podle požadovaného průtoku či dokonce výkonu bez ohledu na zdvih kuželky a tlakových poměrů v soustavě. Ovládací signál z MaR pak neřídí zdvih ventilu ale přímo průtok nebo výkon. Například signál 0–10 V neřídí zdvih ale výkon 0–100 %. Výsledkem je perfektní a přesná regulace výkonu.

Pomocí mobilní aplikace HyTune můžete bezdrátově nastavit veškeré parametry regulace včetně omezení max. a min. průtoku, výkonu s kombinací omezení teplotního rozdílu mezi přívodem a zpátečkou. Můžete tak nastavit limity pro každý odběr, pronajímaný prostor nebo celý objekt a zamezit tak nadprůtokům a degradaci teploty zpátečky. Tímto krokem výrazně zvýšíte účinnost zdroje tepla nebo chladu.


Pokud budou ventily TA-Smart nainstalovány na všech spotřebičích, větvích či celé síti, můžeme využít informace o aktuálním průtoku a potřebném výkonu k řízení zdroje tepla a chladu nebo k řízení otáček čerpadel. Dalším bonusem je ukládání informací o průtoku a výkonu s následnou možností rozúčtování energie. Můžeme ale také sledovat průběh průtoku a výkonu během dne či topné sezóny, a získat tak skvělé informace o maximálních hodnotách. Sběr dat a jejich ukládání na cloudu IMI využíváme pro vyhodnocování pomocí speciální služby. Toto řešení výrazně pomůže kontrolovat tok energií a diagnostikovat případné problémy při zprovozňování ale i během následného dlouholetého provozu.


Naše chytré řešení je vhodné nejen pro všechny typy budov, kde je požadována certifikace podle standardu BREEAM/LEED, ale všude tam, kde chcete mít energii pod kontrolou.

IMI Hydronic Engineering
https://www.imi-hydronic.com/cs
info.cz@imi-hydronic.com


IMI Hydronic Engineering
logo IMI Hydronic Engineering

Naší doménou jsou vysoce efektivní řešení pro HVAC soustavy: udržování tlaku a kvality vody; vyvažování, regulace a ovládání; termostatická regulace včetně unikátní technologie AFC® s Eclipse Inside. Produkty značek Heimeier, TA a Pneumatex šetří čas, ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.