logo TZB-info

Reklama
Odborné recenzované články

Izolace, střechy a fasády /


   1  2  3  4  5   


Drevené prvky v kondenzačnej zóne

8.6.2020 | Ing. Hollý Ján, doc. Ing. et Palko Milan, Ing. arch. PhD., Ing. Martina Jurigová, PhD., Ing. Adela Palková, PhD.


© style-photography.de - Fotolia.com

Hledání cesty k řešení sporů o vady a poruchy ve stavebnictví

4.5.2020 | doc. Ing. Vladimír Tichomirov, CSc., LL.M.


Drenáže a nová směrnice zabývající se úpravou hydrofyzikálního namáhání stavby vodou

30.3.2020 | Ing. Antonín Žák, Ph.D., Ing. Luboš Káně, Ph.D.


Zelené a modré střechy jako adaptační opatření v městské zástavbě z pohledu hospodaření se srážkovou vodou

23.3.2020 | Ing. Petr Selník, Ing. David Bečkovský, Ph.D., Ing. arch. Tatiana Rebrová


© AdobeStock

Odtokové parametry technických vrstev zelené střechy s využitím textilního recyklátu

20.1.2020 | Ing. Petr Selník, Ing. David Bečkovský, Ph.D., Ing. arch. Tatiana Rebrová


© Alterfalter - Fotolia.com

Řešení stavebních vad a poruch – rutinní postup nebo expertní přístup?

13.1.2020 | doc. Ing. Vladimír Tichomirov, CSc., LL.M., Ing. Marek Kervitcer


© contrastwerkstatt - Fotolia.com

Záchytné systémy proti pádu osob z výšek z pohledu platné legislativy

30.12.2019 | Ing. Eduard Schilhart, CSc.


© Fotolia.com

Vliv kotvení trubkového fasádního lešení na únosnost sloupku

9.12.2019 | Ing. Pavla Ornstová, doc. Dr. Ing. Jakub Dolejš


Achillova pata kotvených plochých střech

4.12.2019 | Josef Krupka


Ilustrační obrázek © Dmitry Vereshchagin - Fotolia.com

Nejistota výsledků měření při zkouškách

25.11.2019 | Ing. Otto Dvořák, Ph.D.


Změny v navrhování protiradonových opatření podle revidované ČSN 73 0601

11.11.2019 | prof. Ing. Martin Jiránek, CSc.


Únosnosť kotiev pre ETICS s väčšími hrúbkami tepelných izolácií

7.10.2019 | Ing. Dana Bellušová


Kotevní systémy předsazených konstrukcí s termickým přerušením

26.8.2019 | Ing. Martin Hataj, Ing. Robert Jára, Ph.D., Ing. Kristina Fořtová, Ph.D., doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.


© cherokee4 - Fotolia.com

Nová směrnice pro navrhování ochrany staveb před vodou

25.4.2019 | Ing. Luboš Káně, Ph.D., technický ředitel DEK a.s. Praha


Využití vakuových izolací při sanacích problematických detailů stavebních konstrukcí

11.3.2019 | Ing. Vítězslav Novák, doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D., Ing. Jan Plachý, Ph.D.


Střešní světlíky – analýzy hydroizolačních poruch

27.12.2018 | Ing. Petr Kapička


Detail rohového kotvení membránových konstrukcí

2.7.2018 | Ing. Jan Vecko


Posúdenie vplyvu objemovej hmotnosti na bezplameňové horenie celulóznej izolácie

12.2.2018 | Ing. Peter Rantuch, PhD., Ing. Jozef Martinka, PhD., prof. Ing. Karol Balog, PhD., Ing. Hana Kobetičová


© Fotolia.com

První zkušenosti s aplikací nové legislativy v oblasti ochrany staveb proti radonu

22.1.2018 | prof. Ing. Martin Jiránek, CSc.


Minulost, současnost a budoucnost požárních požadavků na ETICS

Minulost, současnost a budoucnost požárních požadavků na ETICS

18.12.2017 | Ing. Pavel Zemene, Ph.D.


   1  2  3  4  5   

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2020, všechna práva vyhrazena.