logo TZB-info

Reklama
Odborné recenzované články

Izolace, střechy a fasády /


   1  2  3  4  5   


Obhajoba římsy

29.4.2013 | Ing. arch. Vladimír Balda


Průzkum střechy montované haly pro návrh její rekonstrukce

15.4.2013 | Doc. Ing. Miloš Zich, PhD., Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc.


Izolace z ovčí vlny

Izolace z ovčí vlny

1.4.2013 | Ing. Elena Ambrožová


Návrhová odolnost kotevního systému hydroizolačního povlaku mechanicky kotvené střechy

4.3.2013 | Ing. Aleš Oškera


Příspěvek k problematice akustických vlastností ETICS

21.1.2013 | Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.


Bílé vany

Bílé vany vs. povlakové hydroizolace – věčná rivalita

31.12.2012 | Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.


K prostupu tepla reflexními tepelnými izolacemi

24.9.2012 | Ing. Pavel Kopecký, Ph.D.


Návrh výztužných systémů střešních konstrukcí

20.8.2012 | doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., Ing. Milos Slivanský, PhD.


Problematika nadměrné vlhkosti u střešních plášťů šikmých a strmých střech

23.7.2012 | Doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.,


Zkušenosti s použitím nové ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení

4.6.2012 | Ing. Antonín Parys


kotvení střechy

Zkušenosti se zpracováním kotevních plánů plochých střech

7.5.2012 | Ing. Aleš Oškera


kotvení ETICS

Kotvení ETICS do obvodových plášťů na bázi pórobetonu

23.4.2012 | Ing. Peter Briatka, Ing. Roman Horečný, prof. Ing. Zuzana Sternová, Ph.D.


Kontaktní zateplení z pohledu Tepelných mostů hmoždinkami a jejich prokreslování

27.2.2012 | Ing. Roman Šubrt, Ing. Pavlína Charvátová


Jak Zelená úsporám ovlivnila ceny izolačních materiálů

16.1.2012 | Marcela Jonášová


Měření součinitele prostupu tepla stávajících stavebních konstrukcí

19.12.2011 | Ing. Renata Straková, Ing. Josef Knob


Vliv pojistné hydroizolace na vlhkostní režim dřevěné střešní konstrukce

5.9.2011 | Ing. Petra Bednářová, Ph.D.


Stavebně-technický průzkum vad a poruch střešních plášťů

25.7.2011 | Ing. Ivan Misar, Ph.D.,


PCM ve stavebnictví Díl 3: Laboratorní ověření vlastností PCM

13.6.2011 | Ing. Pavla Zavoralová


Rockwool ETICS

Nová ČSN 73 2902 pro upevňování ETICS

6.6.2011 | Ing. Milan Machatka, CSc.


šokující chyby v nedokončené realizaci zateplení objektu

Jak také (ne)lze realizovat kontaktní zateplovací systém ETICS

23.5.2011 | Oldřich Rejl


   1  2  3  4  5   

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2020, všechna práva vyhrazena.