logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

V soutěži ZLATÁ TAŠKA má šanci každý

Prezentace Satjam, foto Střechy Praha
Prezentace Satjam, foto Střechy Praha

Nedílnou součástí veletrhu Střechy Praha je udělování ocenění Zlatá taška za nejlepší exponáty. Členové loňské poroty radí, jak šance na úspěch v této prestižní soutěži na STŘECHY PRAHA 2021 ještě zvýšit.

Nedílnou součástí veletrhu Střechy Praha je udělování ocenění Zlatá taška za nejlepší exponáty. Oslovili jsme některé členy loňské poroty soutěže, aby průběh hodnocení objasnili a také vám poradili, jak šance na úspěch v této prestižní soutěži ještě zvýšit.

Zástupcem techniků a specialistů na ploché střechy byl v porotě Ing. Libor Vykydal, předseda Technické komise pro hydroizolační fólie:
Doporučoval bych zlepšit teoretickou a samozřejmě i praktickou přípravu předvádějících odborníků na stáncích. Aby se nestávalo, že člověk, který zde exponát prezentuje, má o výrobku a s ním souvisejících možných problémech na stavbě jen mlhavou představu.“ S tím souhlasí i Ing. Lenka Hanzalová, PhD., ze Stavební fakulty ČVUT Praha, která v porotě zastupovala ženský názor, a navíc doplňuje: „Za úplně nejdůležitější považuji kompletnost přihlášek. Soutěžící by neměli zapomínat na všechny potřebné doklady, návody na montáž a certifikáty. Aby u přihlášených výrobků nechyběly ani odpovídající technické podklady, např. byly dořešeny konstrukční souvislosti, byly k dispozici podklady pro projektanty apod.

Zájmy praxe a řemeslníků v porotě obhajoval Ivan Dvořák, cechmistr Cechu KPT ČR, který doporučuje: „Na všechny bych apeloval, aby měli v pořádku podklady a vůbec soutěži věnovali více péče. Aby v předem domluvený čas na porotu na stánku čekal odborník, který má o výrobku přehled, je schopný odpovědět na různé dotazy a vysvětlit technické parametry. Přihlašovaný výrobek je třeba odprezentovat. Tím nemyslím jenom košaté povídání, ale korektní odpovědi na technické dotazy.


Nahlédnutí pod pokličku práce letošní poroty

Vykydal: „Mými kritérii hodnocení byla míra inovace výrobku, zjišťování nedostatků jak u výrobku samotného, tak u jeho použití, a zmiňovaná kompletnost přihlášky. Porota pak shromáždila mínění jednotlivých členů na každý exponát a transparentně a demokraticky je vyhodnotila. Zvítězil většinový názor. Nezaznamenal jsem žádnou snahu nebo tlak na protěžování některého ze soutěžících.
Hanzalová: „Podle mého názoru je hodnocení objektivní. Každý ze členů poroty si přihlášený výrobek přímo na stánku ohodnotí, případně se ještě zeptá na další podrobnosti či nejasnosti. Po návštěvě všech stánků pak při zasedání komise všichni nahlásí svá pořadí exponátů. Konečné pořadí a typ ocenění jsou stanoveny dle počtu hlasů.
Dvořák: „Jsem přesvědčený, že porota je vysoce odborná a postupuje přesně podle zadání. Právě striktním dodržováním pravidel může dojít k tomu, že byť je výrobek zajímavý a dobrý, je vyřazen jen kvůli nekompletní přihlášce. Můžu taky potvrdit, že hodnocení je odborné. Mnohdy se k výrobkům vracíme, abychom si doplnili informace, a taky se často dohadujeme, protože máme na věc víc názorů. Trvá dvě až tři hodiny, než máme v ruce jednoznačné výsledky.

Nezapomeňte své výrobky do soutěže Zlatá taška přihlásit!

Když se budete řídit radami porotců, tak máte velkou šanci uspět. A i kdyby tomu tak nebylo, už jen účastí v soutěži na svou novinku výrazně upozorníte! Přihlášené exponáty jsou zmiňovány a propagovány už před veletrhem i potom během něj, a to jak na webu a sociálních sítích, tak v článcích v médiích i přímo ve veletržních halách. Držíme vám palce!


Střechy Praha s.r.o.
logo Střechy Praha s.r.o.

Pořadatel souboru veletrhů - Střechy Praha (materiály a služby pro stavbu a renovaci střech), Solar Praha (obnovitelné zdroje a úspory energií), Řemeslo Praha (řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků) a Festivalu dřeva a nářadí.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.