logo TZB-info

Reklama
Odborné recenzované články

Hrubá stavba /


   1  2  3  4  5   


Výskyt plísní na hliněných omítkách v závislosti na jejich složení a relativní vlhkosti prostředí

17.12.2018 | Mgr. Pavla Ryparová, Ph.D., Ing. Marie Sokolová


Mechanické chování dřevěného kolíku v jednostřižném spoji

14.12.2018 | Ing. Martin Hataj, Ing. Martin Nečas, Ing. Monika Tyrová, Ing. Hana Hasníková, Ph.D., Ing. Jiří Kunecký, Ph.D., Ing. Jaromír Milch, Ph.D., Ing. Pavlína Suchomelová


Přehled mechanických vlastností nepálené hlíny

12.12.2018 | Ing. arch. Lenka Bažíková


Sorpční vlastnosti stavebních konstrukcí a jejich vliv na vnitřní mikroklima

6.12.2018 | Ing. Jakub Diviš, Ing. Jan Růžička, Ph.D.


Tradiční hliněné stavby a konstrukční zásady snižující rizika jejich destrukce

21.11.2018 | Ing. arch. Eva Neumayerová


Nelineární analýza železobetonového nosníku bez smykové výztuže na základě charakteristik betonu

14.11.2018 | Ing. Oldřich Sucharda, Ph.D., Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.


Vlastnosti extrudovaných hlinených tehál ako podkladu pod hlinenú omietku

8.11.2018 | Mgr. Art. Roman Miškov


Zkoušení a stanovení pevnosti v tahu u drátkobetonu

30.10.2018 | Ing. Oldřich Sucharda, Ph.D., Ing. Pavlína Matečková, Ph.D., Ing. Libor Žídek


Mechanické vlastnosti dusané hlíny

24.10.2018 | Ing. Pavel Padevět, Ph.D., Ing. Barbora Mužíková, Ing. Tereza Otcovská


Faktory ovlivňující kvalitu recyklovaného betonového kameniva

16.10.2018 | Ing. Iveta Nováková, Ing. Karel Mikulica


Únosnost pilířů a stěn, vliv vlhkosti na pevnost cihel

3.9.2018 | doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc.


© xavier gallego morel - Fotolia.com

Vliv vlhkosti a způsobu prozvučování cihel na výsledky jejich měření ultrazvukovou metodou

13.8.2018 | doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc.


© rafalkubiak - Fotolia.com

Vymezení hranic vlastních krajin na území kraje jako podklad pro aktualizaci zásad územního rozvoje

6.8.2018 | Ing. arch. Simona Vondráčková, doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc., doc. ThLic. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D.


Krajinný okrsek jako prostorová a charakterová jednotka krajiny

16.7.2018 | Ing. arch. Simona Vondráčková, doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc., doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.


Rekonstrukce dřevěných trámových stropů metodou spřažení

18.6.2018 | Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D., doc. Ing. Bohumil Straka, CSc., doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D.


© cpauschert - Fotolia.com

Mediační princip v územním plánování

4.6.2018 | Bc. Jan Tichý


Dlouhodobé fyzikálně mechanické vlastnosti vápenných malt s deriváty gumy guar

28.5.2018 | Ing. Tomáš Žižlavský


Prevádzková modálna analýza mosta SNP v Bratislave

14.5.2018 | Ing. Michal Venglár, prof. Ing. Milan Sokol, PhD., Ing. Katarína Lamperová


Analýza vlivu elektromagnetických vln na vysychání dřeva a na rozložení vlhkostního pole

30.4.2018 | Ing. Jakub Dohnal, doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D.


Testování senzorů mechanického namáhání integrovaných ve struktuře nosníku z lepeného lamelového dřeva

23.4.2018 | Ing. Lukáš Velebil, Ing. Jan Včelák, Ph.D., Ing. Kristýna Čápová, Ing. Milan Dvořák


   1  2  3  4  5   

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2020, všechna práva vyhrazena.