logo TZB-info

Reklama
Odborné recenzované články

Hrubá stavba /


   1  2  3  4  5   


Předpjatá trubková ocelová vzpínadla se dvěma kříži

14.9.2020 | prof. Ing. Josef Macháček, DrSc., Ing. Radek Píchal, Ph.D.


Předpjatá trubková ocelová vzpínadla s jedním křížem

7.9.2020 | prof. Ing. Josef Macháček, DrSc., Ing. Radek Píchal, Ph.D.


Studium náchylnosti cementových malt a betonů ke karbonataci

10.8.2020 | doc. Ing. Michal Stehlík, Ph.D., Ing. Vlasta , Juránková. CSc., prof. Ing. Jiří Adámek, CSc.


Změna pórové a kapilární struktury vláknobetonů v prostředí koncentrovaného CO₂

3.8.2020 | doc. Ing. Michal Stehlík, Ph.D., Ing. Tomáš Stavař, Mgr. Jana Knapová


Měření tloušťky nátěru na diamagnetickém materiálu ultrazvukovou metodou

11.5.2020 | Ing. et Ing. Štěpán Hýsek, Ph.D., Ing. Jan Veverka


Tesnenie škár a prierazov bielych vaní

27.4.2020 | Ing. Róbert Sonnenschein, PhD.


Navrhování betonových konstrukcí podle EC2 – připravované změny

23.3.2020 | Ing. Michal Drahorád, Ph.D.


© focus finder - Fotolia.com

Současný stav přípravy 2. generace Eurokódů pro zásady navrhování a zatížení

2.3.2020 | doc. Ing. Jana Marková, CSc.


Navrhování konstrukcí z tryskové injektáže

17.2.2020 | doc. Ing. Jan Masopust, CSc.


Vliv opracování na únosnost dubového spojovacího prostředku

23.12.2019 | Ing. Jiří Kunecký, Ph.D., Ing. Martin Hataj, Ph.D., Ing. Hana Hasníková, Ph.D., Ing. Jaromír Milch, Ph.D., Ing. Monika Tyrová, Ing. Pavlína Suchomelová


Stanovení tuhosti a únosnosti výztužných stěn z mechanicky spojovaného křížem vrstveného dřeva

16.12.2019 | Ing. Lukáš Velebil, doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.


Příprava průmyslové výroby mezerovitého vláknobetonu

20.11.2019 | doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Luboš Musil


© Fotolia.com

Adhézia povrchových úprav na hnilom dreve

13.11.2019 | Ing. Zuzana Vidholdová, PhD., Ing. Gabriela Slabejová, PhD.


Vybrané vady a poruchy zjištěné při projektování zásahů do panelových domů a při průzkumech

4.11.2019 | Ing. Petr Šimůnek, Ph.D., doc. Ing. Ivana Laníková, Ph.D., Ing. Rostislav Jeneš


Průzkum statických poruch přístavby objektu střediska volného času

7.10.2019 | doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D., Ing. Petr Daněk, Ph.D., Ing. Iva Rozsypalová, Ing. Petr Gabriel


Nedestruktivní stanovení pevností vápenopískových cihel mechanickým odrazovým tvrdoměrem

2.10.2019 | doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc.


Analýza a sběr dat při využití manipulačních prostředků

7.9.2019 | Ing. Lukáš Bříza


Problematika kondenzace vody v ocelových konstrukcích

2.9.2019 | prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D.


Působení dřevěných konstrukcí v nepříznivých podmínkách

19.8.2019 | doc. Ing. Bohumil Straka, CSc., Ing. Milan Šmak, Ph.D., doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D.


Vliv koroze předpínací výztuže na její vlastnosti a možnosti sanace takto vyztužených betonových konstrukcí

12.8.2019 | Ing. Vítězslav Vacek, CSc., doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Ing. Petr Pokorný, Ph.D.


   1  2  3  4  5   

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2020, všechna práva vyhrazena.