logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

www.storc.cz
logo ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR
8.12.2020
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Filtrace vzduchu je jednou ze základních a důležitých vlastností systémů větrání domů se zpětným ziskem tepla, jak se dnes zkráceně nazývá rekuperace. Problémem s čistotou venkovního vzduchu se setkává většina z nás. Domy v blízkosti silnic, v průmyslových oblastech, ale i na relativně čistých vesnicích, kde jsou v zimním období více užívána k topení tuhá paliva, jsou vystaveny zvýšené prašnosti.

9.3.2020
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Malá rezidenční vzduchotechnika, tzv. rekuperace, doznává v současné době velkého rozmachu. Řada realizačních a projekčních firem ale ještě tápe, nebo používá nevyhovující řešení a materiály. Proto firmy Airflow, ŠTORC TZB, Brink a Ubbink se rozhodly pořádat praktické workshopy, kde si účastníci mohou v praxi prohlédnout a odzkoušet řešení nezbytná pro dlouhodobě funkční větrání se zpětným ziskem tepla.

13.2.2020
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Jedna z mála věcí, které jsou na vzduchotechnice viditelné, jsou distribuční elementy, v tomto případě stropní ventily. Uživatel požaduje, aby nerušily interiér, byly nenápadné, tvarově korespondovaly s osvětlením a eliminovaly nepříjemný průvan a hluk při distribuci vzduchu v místnosti. Přesně za tímto účelem byly ventily Haelix od firmy Ubbink vyvinuty.

6.2.2020
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Odpovědí je jednotka Flair 325 definující nový standard při větrání se zpětným ziskem tepla, tzv. rekuperací. Větrací jednotka musí na prvním místě plnit svůj základní účel. Tím je zajištění výměny vzduchu za všech povětrnostních podmínek, kterým je budova v průběhu roku vystavena. Musí mít dostatečný vzduchový výkon, tlakovou rezervu a vybavení reagující na povětrnostní vlivy. Takovým vybavením jsou automatická regulace konstantního průtoku a ochranný předehřev.

11.1.2020
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Praktické zkušenosti pro montážní a projekční firmy a stavební dozor. Dovolujeme si Vás pozvat na praktický workshop, kde si sami v praxi vyzkoušíte nastavení a rozebrání větrací jednotky, nastavení vzduchotechnického rozvodu, měření průtoku vzduchu různými typy přístrojů a metod.

2.12.2019
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Distribuční elementy předávají vzduch do místnosti bez nepříjemného průvanu a hluku. Současně by měly být nenápadné a nerušit interiér, přesně jako ventily Haelix od firmy Ubbink.

29.10.2019
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Tento článek představuje nejen vzduchotechnický rozvod Air Excellent určený pro rezidenční větrání, který je již řadu let úspěšně používán v mnoha zemích. Současně se zamýšlí nad důležitými vlastnostmi, které by měl správný vzduchotechnický rozvod splňovat.

24.10.2019
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Tento článek představuje nejen vzduchotechnický rozvod Air Excellent určený pro rezidenční větrání, který je již řadu let úspěšně používán v mnoha zemích. Současně se zamýšlí nad důležitými vlastnostmi, které by měl správný vzduchotechnický rozvod splňovat. Není snadné pro montážní firmy v náročných podmínkách staveb realizovat vzduchotechnické rozvody tak, aby splňovaly veškeré požadavky. Pro úspěšnou realizaci by měl být vzduchotechnický rozvod uzpůsoben.

20.2.2019
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Obsah vodních par ve vzduchu se mění v závislosti na ročním období a povětrnostních podmínkách. V zimě je množství vody obsažené ve vzduchu nízké. Intenzivní větrání v mrazivých zimních dnech může vést ke snížení relativní vlhkosti vzduchu pod únosnou mez.

14.9.2018
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR, Libor Štorc

Větrací jednotky se zpětným ziskem tepla (ZZT), tzv. rekuperací pro větrání domů jsou vybaveny dvěma ventilátory, kdy jeden slouží k přívodu čerstvého vzduchu a druhý k odvodu „znehodnoceného“ vnitřního vzduchu. Nebudou-li průtoky vzduchu obou ventilátorů shodné, bude docházet okamžitě ke ztrátám tepla z důvodu přetlaku nebo podtlaku v domě.

29.6.2018
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR, Libor ŠTORC, Stojan Černodrinski

Jaké parametry větrací jednotky jsou nejdůležitější – účinnost, spotřeba, hlučnost, zvlhčování nebo jiné vybavení? Odpovědí je jednotka Flair 325 definující nový standard při větrání se zpětným ziskem tepla, tzv. rekuperací.

20.4.2018
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Dozvíte se jak: Snadno a rychle nastavit větrací jednotku, možnosti ovládání a čtení hodnot Vypadá správný projekt a zaregulování systému VZT Má vypadat správné uvedení větrací jednotky do provozu

18.1.2018
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Vzhledem k tomu, že v zimním období venkovní vzduch obsahuje málo vlhkosti, může dojít k vysoušení vzduchu v domácnosti se všemi důsledky. Firma Brink nabízí vhodné řešení pro optimalizaci vlhkosti v domě v podobě zvlhčovače EVAP, který se instaluje do rozvodu systému centrálního větrání. Zvlhčovač Brink EVAP vytváří komfortnější a zdravější prostředí.

13.9.2017
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Podstropní jednotky Renovent Sky jsou promyšlené větrací jednotky se zpětným ziskem tepla od předního evropského výrobce BRINK. K těmto jednotkám jsou dodávány kompaktní rozdělovací boxy a flexibilní potrubní rozvod Air Excellent, který je jako celek certifikovaný u TÜV.

14.8.2017
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Podstropní jednotky Renovent Sky jsou promyšlené větrací jednotky se zpětným ziskem tepla, které byly vyvinuty firmou Brink pro rekonstrukce a současnou výstavbu menších domů a bytů náročnou na omezený stavební prostor.

9.6.2017
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Problémem při návrhu a realizaci větrání bytů, menších domů a především při rekonstrukcích je omezený prostor, ve kterém lze instalaci vzduchotechniky realizovat. To klade zvýšené nároky na použitá řešení a zařízení.

2.6.2017
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Proč budete přes noc zbytečně větrat obývací pokoj, když spíte v ložnici? Dnes už není nutné větrat celý dům. Pomocí řízeného větrání Brink s dvouzónovou regulací lze dosáhnout vyššího komfortu a úspor.

10.5.2017
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Lokální rekuperační jednotka AIR 70 je dokonalým řešením, které spojuje všechny vlastnosti pro větrání s rekuperací tepla do jednoho kompaktního celku. Nejsou nutné žádné vzduchovody, tím je AIR 70 obzvláště vhodná pro větrání samostatných prostor. Zařízení může být instalováno na vnější stěně a jeho vlastnosti jej činí obzvláště vhodným jak pro rekonstruované, tak i zcela nové objekty.

27.3.2017
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Článek pojednává o optimalizaci provozu centrálního větrání se zpětným ziskem tepla s důrazem na minimální provozní náklady, hlučnost, účinnost, ale i s ohledem na úroveň relativní vlhkosti v interiéru.

27.7.2016
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Jednotky řady Renovent Sky byly vyvinuty pro instalace náročné na prostor. Je možné je instalovat skrytě v horizontální poloze do podhledů, nebo vertikálně do instalačních nik. Jednotky Sky dostupné ve výkonech 150, 200 a 300 m3/h.

16.6.2016
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Sofistikovaný systém větrání Brink od předního evropského výrobce větracích jednotek. Tiché a úsporné větrací jednotky Renovent s nadstandardním vybavením.

21.10.2015
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Lokální rekuperační jednotka AIR 70 je dokonalým řešením, které spojuje všechny vlastnosti pro větrání s rekuperací tepla do jednoho kompaktního celku. Jedná se o nejtišší decentrální rekuperační jednotku na trhu. Nejsou nutné žádné vzduchovody, tím je AIR 70 obzvláště vhodná pro větrání samostatných prostor. Zařízení může být kompletně instalováno na vnější stěně a jeho vlastnosti jej činí obzvláště vhodným jak pro rekonstruované, tak i zcela nové nemovitosti.

27.5.2014
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Větrací jednotky se dnes stávají nedílnou součástí domů, kde pracují nepřetržitě 24 hodin denně a stávají se tak jedním z nejvytíženějších technických zařízení v domě. Aby splnily očekávání na zajištění požadované výměny vzduchu, kvality prostředí a úspory energií, musí jejich technické provedení a vybavení odpovídat požadovaným nárokům. Je tomu tak však vždycky?

23.1.2014
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Kvalitní jednotky větrání a rekuperace s možností získání dotace. Větrací a rekuperační jednotky Brink – Renovent Excellent 300 a 400 - byly zařazeny do programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

21.2.2013
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Firma Štorc TZB Vám představuje unikátní komplexní systém větrání Brink Air Excellent, který obsahuje všechny potřebné díly nezbytné pro zajištění správné a dlouhodobé funkčnosti systému větrání.

9.1.2013
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Firma Štorc TZB - autorizované zastoupení a importér elektrického vytápění Raychem a Brink nabízí modul porovnání celkových nákladů za energie spotřebované v domácnosti, který ukazuje porovnání ročních nákladů na energie pro vytápění Raychem, vytápění zemním plynem a tepelným čerpadlem.

18.6.2012
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Firma ŠTORC TZB, autorizovaný zástupce a importér Brink Climate Systems, Vám představuje unikátní a komplexní systém větrání, který obsahuje všechny potřebné díly nezbytné pro zajištění správné a dlouhodobé funkčnosti systému. Brink Climate Systems je přední evropský výrobce, jehož větrací jednotky již více jak 25 let zajišťují zdravé a úsporné klima v domech, bytech a kancelářích.

24.1.2012
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Advance je decentralizovaná větrací jednotka s rekuperací tepla, která je instalována v obytných místnostech přímo na vnější obvodové zdi. Přiváděný čerstvý vzduch je veden přímo skrz zeď a prochází vysoce účinným výměníkem tepla. Větrací jednotka Advance je automaticky ovládaná prostřednictvím senzorů CO2 a vlhkosti.

13.10.2011
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Mráz dokáže ve spoustě případů napáchat pořádné škody, pokud se mu pořádně nepostavíme. U potrubních a jiných rozvodů, i když jsou zdánlivě dobře izolovány, hrozí při déle trvajícím působení nízkých teplot nebezpečí zamrznutí či zatuhnutí média. Firma ŠTORC TZB s.r.o. nabízí účinnou ochranu proti zamrzání potrubí.

7.9.2011
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Přijdeme do koupelny, pustíme si teplou vodu a čekáme. Odteče jeden, druhý třetí a mnoho dalších litrů studené vody, než nám začne téct teplá voda. Potom ještě chvíli manipulujeme s baterií, než se nám podaří seřídit požadovanou teplotu. S tímto případem řešení nehospodárného rozvodu teplé vody se každý setkal. Současným zažitým řešením je použití kompenzace ztráty v potrubí pomocí cirkulační smyčky. Jedná se však o jediné a nejvhodnější řešení?

22.6.2011
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Inteligentní samoregulační podlahové vytápění Raychem využívá vlastnosti samoregulačního topného kabelu, který mění svůj výkon v závislosti na okolních tepelných podmínkách. Více topí tam, kde je podlaha více ochlazovaná a naopak.

9.3.2011
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Společnost Štorc TZB uvedla do provozu e-shop zaměřený na sortiment z oblasti vytápění, větrání a řešení zimních problémů. Stránky e-shopu naleznete zde:

23.2.2011
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Navštivte firmu Štorc TZB, specialistu na aplikace s elektrickými topnými kabely, v hale č. 1A22 na veletrhu Moderní vytápění.

3.2.2011
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Majitelé domů se v zimních měsících často setkávají s problémy typu: zatékání do objektu, tvorba rampouchů, které ohrožují chodce, námraza rozrušující fasádu apod. Příčinou je počasí nebo nevhodné stavební řešení střešní konstrukce. Okapová soustava zamrzá a je zcela nefunkční.

13.12.2010
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Firma ŠTORC TZB s.r.o. je specializovaná odborná firma zabývající se aplikacemi s elektrickými topnými kabely, jejíž návrhy a instalace fungují již od roku 1993. V roce 2008 se stala autorizovaným zástupcem a importérem světové jedničky v elektrických samoregulačních topných kabelech firmy Raychem.

21.1.2010
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

V zimních měsících se setkáváme se zamrzáním okapů, svodů a tvorbou rampouchů. Okapy a svody jsou nefunkční, dochází k zatékání vody do objektu, poškozování žlabů, domů a ohrožení chodců. Existuje řešení, kterým lze tomuto problému zamezit. Je jím systém ochrany okapových žlabů od firmy ŠTORC, která má s návrhem a dodávkou těchto řešení více jak 17leté zkušenosti.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.