logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Řešení problémů s venkovním znečištěním a zápachem

Sousedé topící nevhodnými palivy, rušné silnice, průmyslová či zemědělská výroba mohou značně znepříjemnit bydlení. Dlouhodobý pobyt v takovémto objektu může být i nezdravý. Existují však spolehlivá řešení, která výrazně omezí problémy s venkovním prachem a zápachem.

Nabízí se řada řešení, ale ne každé je účinné. Především je nutné zabránit pronikání těchto nečistot a zápachu do domu či kanceláří. Právě k tomuto účelu složí filtrační jednotka PURE Induct od firmy Brink, která je schopna výrazně redukovat i velmi jemné prachové částice a současně výrazně omezit zápach pronikající do domu.
Na jakém principu pracuje PURE Induct?

Přiváděný vzduch do domu obsahující prachové částice prochází ionizační komorou Pure filtru, kde jsou prachové částice nabity. Tím začíná docházet ke shlukování těchto jemných prachových částic do větších celků. Následně vzduch prochází přes staticky nabitou filtrační kazetu Brink, na které jsou tyto prachové částice zachyceny. Tímto způsobem je naprostá většina nečistot z přiváděného venkovního vzduchu eliminována a do domu se dostává čistší vzduch.

Jakým způsobem je ověřena a doložena funkčnost PURE filtru?


Filtr PURE Induct pracuje s natolik jemným prachem, který již nejsme schopni vizuálně kontrolovat. Proto byla funkčnost filtru Pure Induct ověřována u renomované a nezávislé zkušebny TŰV NORD. Zde je certifikát ke stažení.

Ověření efektivity filtru Pure Induct

Měření odlučitelnosti filtrů

Parametr Účinnost
Účinnost filtrů na velikost frakce 0,3–0,7 µm 99,94 %
Účinnost na spory plísní ≤ 100 µm 97 %
Účinnost na bakterie ≤ 100 µm 98%

Dle zprávy TŰV NORD č.: TR-KKL.2020-053-51

1 Standardní kazeta PURE Induct pro zachytávání jemného prachu.; 2 Kazeta s aktivním uhlím pro omezení zápachů (volitelné příslušenství).
  1. Standardní kazeta PURE Induct pro zachytávání jemného prachu.
  2. Kazeta s aktivním uhlí pro omezení zápachů (volitelné příslušenství).

Omezí PURE Induct filtr také zápach z komína od sousedů?

Kouř z topenišť obsahuje plyny a drobné částečky (popílek a saze). Zápach z komína je z části vázán na popílek a saze, a z další části způsoben plyny. Jemné části popílku a sazí dosahují velikosti 0,01–3 µm, což běžné prachové filtry již neodfiltrují a zde je právě velmi účinný filtr PURE Induct. Ten je schopen zachytit téměř všechny tyto jemné částečky čímž sníží i úroveň zápachu.

Filtrační kazeta PURE Induct však nezachytává plyny. Pro tyto účely je dodávána uhlíková vložka, která je volitelným příslušenstvím. PURE Induct společně s uhlíkovou vložkou pomůže výrazně snížit zápachy.

Rozměry znečišťujících látek v ovzduší a možnost jejich filtrace

Rozměry znečišťujících látek v ovzduší a možnost jejich filtrace

Jak se instaluje Pure Induct filtr?

Filtr PURE Induct se instaluje za větrací jednotku do potrubí přivádějící čerstvý vzduch do domu jako tzv. druhý stupeň filtrace. Větrací jednotka Brink je vybavena prvním stupněm filtrace (např. hrubý filtr G4), který chrání jednotku a zachytí hrubý prach.

Mohu filtr PURE Induct instalovat dodatečně?

Filtr PURE Induct je možné doplnit dodatečně do stávající vzduchotechniky za předpokladu, že je pro jeho instalaci dostatek místa a filtr zůstane přístupný pro údržbu a výměnu filtračních kazet.

Jaké jsou provozní náklady a spotřeba PURE filtru?

Příkon PURE Induct filtru jsou 4 W, což při celoročním provozu činí cca 35 kWh. K této částce je potřeba připočítat cenu za filtrační kazetu, přibližně 2x ročně (záleží, zda řešíme problém topného období či celoroční problém se znečištěním).

Je však nutné zdůraznit, že energetická náročnost PURE Induct filtru je mnohem nižší, než energetická náročnost většiny běžných prachových filtrů. To je způsobeno velmi malým odporem PURE filtru, který minimálně zatěžuje větrací jednotku.

Nenavyšuje filtr PURE odpor VZT rozvodu a větrací jednotky?

Pure Induct filtr funguje na jiném principu, než klasické prachové filtry. Prachové částice jsou ve sběrné filtrační kazetě zachytávány především díky elektrostatickým silám. Filtrační kazeta Pure Induct filtru má v poměru k vysoké filtrační schopnosti na rozdíl od klasického filtru nižší odpor. Pure Induct má při průtoku vzduchu 250 m3/h odpor pouhých 20 Pa.


Jaká je životnost PURE filtru a jak často se mění filtrační kazeta v PURE filtru?

Životnost (čistota) filtrační vložky v Pure Induct filtru je závislá od znečištění v dané lokalitě. V lokalitách s výrazným znečištěním se zkracuje. Životnost filtrační vložky lze také ovlivnit kvalitou a údržbou filtrů ve větrací jednotce, které slouží jako předfiltrace. Použitím kvalitních filtrů a jejich častější údržbou-výměnou prodloužíte životnost Pure filtru.

Zanedbané filtry ve větrací jednotce nejsou účinné, zvyšují odpor větrací jednotky (hlučnost a spotřebu) a mohou být zdravotním rizikem.

Filtrační kazetu PURE Induct by jsme měli kontrolovat při každé údržbě filtrů větrací jednotky. To je přibližně 4× ročně. Ve znečištěnějších lokalitách to může být i častěji. Je-li filtr hodně znečištěný, je potřeba jej vyměnit. Minimální výměna by měla probíhat alespoň dvakrát ročně.


Závěr

Dosavadní zkušenosti s filtrem PURE Induct jsou velmi pozitivní a díky jeho instalaci se podařilo vyřešit řadu problémů s kvalitou přiváděného vzduchu. Na všech instalacích došlo k výraznému zlepšení kvality bydlení a k výraznému omezení zápachů a prašnosti. Odpor filtru PURE Induct (20 Pa při 250 m3/h) je malý a nijak nezatěžuje ventilátory větrací jednotky. Větrací jednotka tak nezvyšuje hluk a spotřebu. Jediným omezením použití PURE filtru je nedostatek prostoru v technických místnostech a stávajících instalacích, kde se s jeho instalací nepočítalo.

Ukázka použití PURE Induct filtru v praxiŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR
logo ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Firma Štorc TZB - autorizované zastoupení a importér Raychem a Brink a Ubbink pro ČR. Nabízíme komplexní systém větrání se zpětným získáváním tepla Brink a Ubbink, podlahové vytápění Raychem, regulace, ochrana potrubí, okapů a ploch před ledem a sněhem, ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.