logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Povinnosti pronajímatele a úklid chodníků

Podle aktuální legislativy je chodník součástí stavby komunikace nebo samostatnou stavbou, která je součástí pozemku, na němž stojí. Máte nějaké zkušenosti s řešením tohoto tématu či s úrazem na chodníku?

Reklama


Společně se zástupci Občanského sdružení majitelů domů v ČR (OSMD) a časopisem Střecha připravujeme nabídku aktuálních témat (nejenom) pro majitelé domů a nabízíme zapojení do diskuse.

Na úvod je vhodné připomenout, jak moc se pronajímatele týká povinnost udržovat chodník v pořádku a uklizený. Ještě před rokem 2009 byla tato povinnost (například uklízet v zimě sníh na chodníku) plně na pronajímateli. Díky nedávno zesnulému senátorovi Jaroslavu Kuberovi, který pochopil a vyslyšel argumenty OSMD, vešla v platnost v roce 2009 novela zákona o pozemních komunikacích a počínaje letošním rokem si většina pronajímatelů mohla značně oddychnout: od této chvíle se totiž péče o přilehlé chodníky z valné většiny případů přesunula na obce.

Podle aktuální legislativy je chodník součástí stavby komunikace nebo samostatnou stavbou, která je součástí pozemku, na němž stojí. V obcích je tedy převážná část chodníků ve vlastnictví obce. Existují ale například přístupové chodníky k bytovým domům, které mohou být umístěny na pozemcích patřících vlastníkům domu. V takovém případě je jejich údržba povinností těchto vlastníků – společenství vlastníků jednotek, bytových družstev a podobně.

V povinnosti vlastníka zůstala péče o schody před domem a prostor bezprostředně před vchodem do domu. Pokud by ale nastala situace, že se opravdu v tomto prostoru někdo zraní, muselo by u soudu být dokázáno, že toto zranění nastalo v důsledku špatného stavu pozemní komunikace, naopak majitel by se mohl pokusit dokázat, že nebylo možné odpovídající stav chodníku zajistit, například kvůli nenadálé sněhové kalamitě. Zároveň také platí obecné pravidlo, že chodec se vždy musí přizpůsobit aktuálním meteorologickým podmínkám a měl by předvídat případnou změnu ve schůdnosti chodníku.

Co se týče času úklidu, respektive doby, do které musí být chodník uklizen, jsou u obecních komunikací (chodníků) časy a standardy údržby obvykle stanoveny obecní vyhláškou, jejíž dodržování kontroluje příslušný obecní úřad. Stejný úřad, respektive obec také může stanovit, čím může být chodník posypán. Nepříjemná, ale nevyhnutelná je zodpovědnost majitele za případný pád sněhu nebo rampouchu ze střechy.

Každá případná nehoda nemusí nutně znamenat, že vy jako vlastník budete muset škodu uhradit. Nelze se uchýlit k obecně platné poučce, protože při posuzování takovéto události by měl soud vždy posoudit všechny okolnosti hrající roli. Při případné soudní rozepři musí dotyčný dokázat vzniklou škodu. Každopádně doporučujeme uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu s tím, že je potřeba si před podpisem podrobně prostudovat podmínky pojistné smlouvy.

Komentář místopředsedy OSMD Ing. Karla Polaty ke změně poměrů v péči o přilehlé chodníky:

Samozřejmě, že vnímáme toto zbavení „nevolnictví“ na obecním pouze a jen kladně. Ani splnění povinnosti a zajištění úklidu chodníku nezbavovalo totiž majitele přilehlé nemovitosti potencionálních a vážných problémů. Jako příklad bych uvedl čtyři roky se táhnoucí případ žaloby „chodkyně“, která si ve 2.30 v únorové noci cestou z restaurace údajně pochroumala nohu právě před naším domem, nechala se ošetřit ve zdravotním zařízení, se kterým neměla její pojišťovna smlouvu, a zničila si údajně kabát a boty renomovaných značek. Nakonec jí naše pojišťovna vyplatila cca 200 tisíc (sic).

A už jen zprostředkovaně zjišťujeme, že podobná rozhodovací praxe soudů se – vůči nyní již obecním závazkům a povinnostem – změnila.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.