logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Největší projekt EPC v ČR realizuje ČEZ ESCO


Koleje Strahov, foto © ČVUT

V devíti areálech ČVUT v Praze startují stavební a energeticky úsporná opatření, která ušetří ročně 20 milionů korun, sníží emise CO2 o 4125 tun a spotřebu vody o 71 500 kubíků.

Reklama

ČVUT tak ušetří 26 % stávajících nákladů na energie a vodu. Projekt je poskytován formou EPC. To znamená, že investice jsou spláceny přímo z ušetřených peněz a dodavatel, v tomto případě společnost ENESA z ČEZ ESCO, za dosažení úspor smluvně ručí. Za 11 let trvání projektu ENESA garantuje úsporu 226 milionů korun a 45 375 tun CO2.

„Energetické úspory formou EPC mají tu výhodu, že nemusíme investovat vlastní prostředky. Investici hradí dodavatel ČEZ ESCO a splácí se ze samotných úspor,“ říká kvestor ČVUT Ing. Jiří Boháček. Realizace opatření bude probíhat během letošního roku, úspory bude moci ČVUT začít sčítat v lednu 2021 a první konkrétní výsledky budou známy po roce fungování projektu.

„Je to pro nás čest pracovat na modernizaci ČVUT, které dalo světu Christiana Dopplera nebo Františka Křižíka a úspěšně jím prošla i řada pracovníků ČEZ. Kde jinde bychom měli instalovat naše chytrá energetická opatření než právě zde,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Koleje ČVUT patří k největším v Evropě a zároveň mají obsazenost 7500 ubytovaných, nejvyšší za posledních 15 let. Konkrétně jde o Koleje Strahov, Hlávkovu kolej, Koleje Podolí, Masarykovu kolej, Sinkuleho kolej, Dejvickou kolej, Kolej Orlík a Kolej Bubeneč. Stát na obnovu a rekonstrukci kolejí přispívá jen minimálně a školy tak musejí hledat prostředky, jak zajistit adekvátní komfort pro studenty a zároveň nezvyšovat kolejné.

Rektor ČVUT doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. při představení projektu energetických úspor formou EPC
Rektor ČVUT doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. při představení projektu energetických úspor formou EPC

Současná investice do modernizace vytápění, vzduchotechniky, osvětlení, ale i výměny oken, dveří a zateplení představuje 220 milionů Kč bez DPH. Modernizace kolejí je zároveň první z řady rozsáhlých projektů, které vznikají díky novému nastavení dotací z Operačního programu životní prostředí (OPŽP). S jeho pomocí bude hrazena téměř třetina investice, konkrétně 67 mil. Kč. Dotace hradí stavební úpravy, zejména výměnu oken a zateplení obálky, které mají dlouhou dobu návratnosti, ale bez kterých by byl celkový přínos energetické modernizace menší.

Celý projekt přinese úsporu 25 – 29 % na každé komoditě, tedy elektřině, teplu, vodě a plynu. Celkem dojde například k výměně 16 838 svítidel, 23 zdrojů tepla o celkovém výkonu 8 850 kW, instalaci 5 766 šetřících prvků na vodě nebo rekonstrukci vzduchotechniky o objemu 116 000 m³ vzduchu za hodinu. Všechny objekty budou vybaveny moderním systémem větrání s rekuperací tepla, novými prvky řízení a monitoringu se vzdáleným přístupem a k tomu všemu bude k dispozici energetický management. Data o spotřebě energií ve všech areálech budou průběžně vyhodnocována a poslouží k hledání dalších vylepšení, která by přinesla nové úspory financí i CO2.

Technické parametry projektu:

Investice bez DPH:219, 5 mil. Kč
Délka trvání projektu11 let
Počet areálů: 9
Počet objektů:30
Počet vyměněných svítidel: 16 838
Počet modernizovaných zdrojů tepla: 23 (8 850 kW)
Počet instalovaných šetřících prvků na vodě: 5 766
Objem vzduchu rekonstruované vzduchotechniky: 116 000 m3/hod

Garantované roční úspory:

Úspora energie v Kč 20,5 mil. Kč bez DPH
Úspora tepla 23,5 TJ
Úspora elektřiny2,3 GWh
Úspora vody 71 500 m3

ČEZ ESCO, respektive ENESA už má s projekty EPC řadu zkušeností. Mezi nejznámější reference patří Národní divadlo, Kongresové centrum Praha nebo Akademie výtvarných umění.

Většina projektů EPC je v ČR realizována na školách a v nemocnicích. Služby EPC mají velký potenciál nejen u státních budov, dvě třetiny budov ústředních institucí nesplňují požadavky na energetickou náročnost. Evropská unie přitom počítá se snížením spotřeby energie do roku 2030 o 32,5 %.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.