logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Jaká kombinace OZE pomůže splnit legislativu pro rodinné domy s elektrickým vytápěním?

Ing. Cyril Svozil, FENIX GROUP, foto redakce
Ing. Cyril Svozil, FENIX GROUP, Koeficient neobnovitelné energie je umělý kalkul, foto redakce

Uvažujete-li o elektrickém přímotopném vytápění, pomocí jednoduchého formuláře vyzkoušejte, jaké kombinace OZE pomohou u novostavby rodinného domu splnit požadavky Vyhl. 264/2020 Sb.

Reklama

Zjednodušený formulář, který umožňuje vyzkoušet, jaká kombinace OZE pomůže splnit podmínky Vyhl. 264/2020 pro rodinné domy s elektrickým vytápěním připravila společnost FENIX a je určen pro široké použití veřejností.

Proč je třeba něco zkoušet?

Platná legislativa považuje za klíčový parametr pro posouzení budovy potřebu tzv. primární energie z neobnovitelných zdrojů (PENZ). A pro povolení stavby je třeba požadavkům této legislativy vyhovět.

K hodnotám PENZ existuje mezi odborníky řada výhrad, viz video, ale aby bylo možné v objektu instalovat přímotopné elektrické vytápění, je nezbytné legislativou daný koeficient neobnovitelné energie nějak snížit. Lze toho docílit několika způsoby:

  • snížením energie potřebné na vytápění – například zlepšení obálky budovy, nebo instalací větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace)
  • instalací doplňkových zdrojů tepla využívajících obnovitelné zdroje energie (OZE) – například malého tepelného čerpadla pro přípravu teplé vody, nebo (multi)splitové reverzní klimatizace, která může být použita i pro vytápění (= tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, A/A)
  • instalací doplňkového zdroje využívajícího energonositele s výhodnějším faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie. Typicky dřevo spalované v krbových kamnech, u kterého je faktor 0,2
  • instalací soustavy využívající sluneční záření, jak fotovoltaické s výrobou a využitím elektřiny, tak i tepelné s výrobou a využitím tepla, s faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie rovným 0,0. V případě přebytků eletřiny dodávaných do rozvodné sítě mají přebytky dokonce záporný faktor -2,6

Kdo může výpočet použít a co je k tomu potřeba

  • Formulář je určen výhradně pro rodinné domy s elektrickým přímotopným vytápěním (podlahové nebo stropní vytápění, sálavé panely, konvektory).
  • Do formuláře se dosazují konkrétní parametry budovy. Je proto potřeba mít k dispozici průkaz energetické náročnosti budov (PENB), zpracovaný dle Vyhlášky 264/2020 Sb. (platná od 1. 9. 2020). POZOR – formulář je určen pouze pro jednozónový model rodinného domu. V průkazu může být jakýkoliv typ vytápění a ohřevu TV, pro výpočtový formulář jsou tyto údaje nepodstatné. Energetickému specialistovi se následně poskytne výstup z tohoto výpočtu a on podle něj upraví technické systémy v PENB.
  • Aby byl formulář pokud možno co nejjednodušší, nezahrnuje všechny možné varianty technických systémů a některé proměnné (například účinnosti systému) jsou nastaveny pevně. Výsledné hodnoty je proto nutné považovat za orientační, ovšem s vysokou mírou přesnosti.
  • Formulář (zatím) nelze použít pro bytové domy (jiný způsob výpočtu potřeby TV, jiné snížení spotřeby PENZ u referenční budovy) a kvůli upravené metodice ani pro průkazy zpracované dle Vyhl. 78/2013 Sb.

Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie je umělý kalkul, politické rozhodnutí, které ČR nespravedlivě řadí na chvost Evropy

Rozhovor Elektrické vytápění v novele zákona č. 406/2000 Sb., elektřina v NZEB s Ing. Cyrilem Svozilem z FENIX GROUP jsme natáčeli již v roce 2019, ale v tuto chvíli jej připomínáme proto, že jsme hovořili o koeficientu neobnovitelné energie. Proč je jaký je, kde se vzal a jak je to v jiných zemích.
Z omylu jednoho úředníka a nezájmu ostatních došlo k tomu, že byla původně přijata nejvyšší hodnota koeficientu neobnovitelné energie s číslem 3, což českou energetiku zařadilo mezi nejhorší energetiky celé Evropy. A to není vůbec pravda. Naše energetika je naopak velmi robustní, proti ostatním, které jsou daleko krehčí a zranitelnější, bezproblémová a tarifní část i řízení soustavy je na špičkové úrovni,“ říká mimo jiné v rozhovoru Ing. Svozil. A nelze pominout, že otázka, zda atomová energie využitá k výrobě elektřiny je obnovitelná nebo ne, dosud není jednoznačně zodpovězena. A to je významné nejen pro Českou republiku, ale i Francii aj.

Komentář redakce:
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) zpracovává energetický specialista. Pokud klient u nové stavby uvažuje o elektrickém vytápění, energetický specialista by toto měl zohlednit již při zpracování PENB a optimalizovat velikost OZE.
Pokud někdo optimalizuje a mění typ vytápění, většinou je to navázáno i na obálku budovy, navýšení tloušťku tepelné izolace a pak se vše zase mění, proto už nesedí průměrný U a mění se i referenční budova. A zpracovává se nový PENB.
Upozorňujeme tedy na fakt, že zadání investora před zpracováním PENB by mělo být co nejpečlivější a uvážlivé.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.