logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Česká bateriová stanice AES v pasivním trojgeneračním domě u Lipna

Jedním ze zákazníků, kteří od září loňského roku provozují v rámci pilotního projektu domácí bateriovou stanici AES od firmy AERS, je i pan Pavel. Majitel pasivního rodinného domu u Lipna v jižních Čechách si tuto bateriovou stanici vybral pro její technické řešení a originální český koncept.

Velký rodinný dům s užitnou plochou cca 200 m2 je dvoupodlažní (přízemí a 1.NP) a jako trojgenerační jej trvale obývá a užívá šest osob. Dům byl kolaudován v roce 2015 a je postaven v pasivním standardu se spotřebou energie na vytápění cca 5 kWh/m2/rok. O teplo se v domě stará malé tepelné čerpadlo s tepelným výkonem 3 kW, v záloze je připravena i krbová vložka s výměníkem.

Umístění domu a sedlová střecha umožňují využívat energii slunce, střešní fotovoltaická elektrárna má výkon 6,6 kWp. Majitel si kvůli umístění domu v krásné jihočeské krajině a snaze zohlednit vzhled střechy k jejími malebnému okolí vybral jako zdroj solární energie solární tašky firmy SolteQ. Ty na první pohled člověk nerozezná od běžných tašek (což je jeden z jejich hlavních benefitů), navíc mají ve srovnání s panely až dvakrát větší životnost (cca 40 let), nevýhodou je však ve srovnání s běžnými solárními panely vyšší cena. Dům má díky svému pasivnímu standardu velmi nízké tepelné ztráty: při mrazu −20 °C v něm i bez vytápění klesne za týden vnitřní teplota o pouhý jeden stupeň Celsia!

Zima přináší mnohá úskalí, a kromě nečekaných přívalů sněhu se rodina musí v zimních měsících vypořádat i s rizikem výpadku elektrického proudu. Pro krbovou vložku s výměníkem a oběhovým čerpadlem jsou výpadky proudu nebezpečné a mohou ji při nenapájeném oběhovém čerpadle v provozu nevratně poškodit. V lokalitě, kde se dům nachází, jsou přitom v zimě výpadky poměrně časté. Netrvají sice dlouho (od jedné do čtyř hodiny, výjimečně i déle, rekordem byl v blízké osadě dvoudenní výpadek), ale jsou komplikací. Dům má na rozdíl od velmi malé spotřeby energie na vytápění poměrně velkou spotřebu na běžný provoz spotřebičů – cca 25 kWh denně – a jakýkoliv výpadek je nepříjemností jak pro oběhové čerpadlo krbové vložky, tak i pro všechny obyvatele domu. V domě přitom kromě sauny není žádný energeticky náročný spotřebič, jen běžné spotřebiče, která má dnešní moderní domácnost – osvětlení, televize, varné desky, lednice a mrazničky, pračky, sušičky, počítače ap. Přesto jsou pro komfort každého z nás nepostradatelné a jejich absenci cítíme jako diskomfort.

Právě potřeba eliminovat výpadky proudu a snaha zajistit domu a jeho obyvatelům nezávislost na vnější síti byla pro pana Pavla primárním důvodem pro úvahy o domácí bateriové stanici. „Nové technologie sleduji a jsem jejich fanouškem, takže jsem věděl, co domácí bateriová stanice umí a co může majiteli nabídnout. Začal jsem vybírat dodavatele, a samozřejmě jsem narazil na řadu zahraničních bateriových stanic i na tuzemské výrobce. Ostatně jeden z nich má své sídlo přímo v Českých Budějovicích. Nakonec jsem po zvážení všech parametrů dal přednost stanici AES od firmy AERS. Líbilo se mi jejich inovativní technické řešení (např. možnost dodávat do jedné fáze proud až 32 A) a český koncept. Jako lokální patriot v posledních letech tento faktor hodně oceňuji a českým výrobkům dávám přednost. Velmi dobrý dojem zanechali i lidé z firmy AERS, jejich řešení a přístup se mi líbil a jsem přesvědčen, že jejich výrobek je velmi perspektivní. Nevýhodou byla o něco vyšší cena a vzhledem k zavádění stanic do reálného provozu více starostí s pilotním projektem, laděním a odchytáváním všech „dětských nemocí“. Přesto jsem i po roce s volbou spokojen. Nyní jsme už ve finální fázi a řešíme pouze detaily, které mi dovolí v budoucnu využívat stanici co nejefektivněji. Baterie funguje spolehlivě a plní vše, co jsem od ní očekával.

Pro pana Pavla bylo klíčovým kritériem zajistit nezávislost dodávek elektrické energie na vnější síti, ale samozřejmě si udělal i ekonomickou rozvahu, jak to je s návratností investice do solárních střešních tašek a bateriové stanice. Instalace bateriové stanice a FVE splnila všechny parametry programu Nová zelená úsporám, a tak mohl počítat s maximální dotací ve výši 155.000 Kč. Za těchto podmínek a při dnešních cenách elektrické energie mu ekonomická návratnost vycházela na 25 let, pokud by dal přednost běžným solárním panelům, doba návratnosti by se zkrátila na 15 let. U bateriové stanice počítá s životností maximálně 15 let a předpokládá, že v budoucnu budou díky technologickému vývoji a elektromobilitě bateriové stanice o cca 30 % levnější. První rok provozu mu ukázal, že díky kombinaci FVE a bateriové stanice si v průměru dokázal ze slunce a díky baterii vyrobit a spotřebovat cca 40 % roční spotřeby elektrické energie.

Úspora nebyla primárním cílem, přesto se i z ekonomického pohledu ukazuje investice do FVE a baterie pro investora jako smysluplná. „Využil jsem možnost zrušit důchodové spoření, které dnes a i do budoucna nemá pro mě díky nulovým výnosům státních dluhopisů smysl a zvažoval jsem, jak s našetřenými financemi naložit. Nechat je ‚pracovat‘ v rámci současných finančních fondů mi nedávalo smysl, do rizikových a výnosově atraktivnějších obchodů jsem nechtěl jít a konzervativní fondy dnes mají spíš opět záporné výnosy. Přišlo mi smysluplnější dát své peníze do této technologie a zvýšit rodině komfort a současně ušetřit na provozu domu. I při relativně vyšších cenách za solární tašky a za bateriovou stanici se mi to vyplatí, roční zhodnocení je cca 5 %. A to nemluvím o komfortu, který pro nás všechny kombinace fotovoltaiky a baterie přináší. Navíc mám tento ‚finanční nástroj‘ na vlastní střeše a ve svém domě.

Domácí bateriové úložiště je skvělá věc pro posílení nezávislosti Vás a Vaší domácnosti. V podstatě se jedná o takovou částečnou odluku Vaší domácnosti od sítě. Model uceleného řešení plně elektrického domu s našimi sálavými topnými systémy, fotovoltaickou elektrárnou na střeše a baterkou AES je, podle našeho mínění, modelem standardního domu blízké budoucnosti. Projekt na Lipně je jedním ze 7 pilotů, bez kterých by stabilní a spolehlivá AES nebyla možná. Zato (a za nutný kus trpělivosti) patří panu Pavlovi velký dík.“ říká Cyril Svozil jr., ředitel společnosti AERS s.r.o.

Naše AES-ka je od počátku koncipována jako all-in-one technologické řešení. Tedy veškeré technologie jsou umístěny v jedné černé ledničce a klient nemusí řešit žádné další boxy. Celé úložiště bylo od počátku projektováno jako unikátní systém, jehož účelem je ekonomický provoz domácnosti včetně virtuálního navýšení hodnoty hlavního jističe na patě objektu a efektivní UPS pro přechod do ostrovního (off-grid) režimu, pokud dojde k výpadku na síti. Instalovaná kapacita 11,25 kWh u pana Pavla se jeví jako takový zlatý střed poptávky na trhu.“ dodává Cyril Svozil jr.

Při instalaci bateriové stanice nenarazil majitel domu ani na žádné komplikace z hlediska stavebních či technických úprav rodinného domu. „Bateriová stanice má velikost běžné lednice, takže 1,8 m na výšku, šířka i hloubka je cca 60 cm. Samozřejmě je důležité počítat s jejím umístěním. Investor by to měl vždy zvažovat. Já jsem měl výhodu samostatné technické místnosti, kde je rozvaděč i kabeláž z fotovoltaiky, takže napojení nebyl problém. Zvažoval jsem i umístění mimo dům v nevytápěné garáži, ale stanice AES nejsou navrženy pro provoz v teplotách pod bodem mrazu. Proto jsem dal přednost umístění v technické místnosti domu.

Samozřejmě přišla řeč i na elektromobilitu a možnosti využití FVE a domácí bateriové stanice jako zdroje energie pro elektromobil. V této oblasti má majitel vše připraveno a technicky mu nic nebrání případný elektromobil doma nabíjet. Zatím však o nákupu tohoto typu automobilu neuvažuje, ale pokud se to ukáže jako finančně smysluplné, má v domě připravené odpovídající technické zázemí.

Další informace najdete na www.aers.czwww.fenixgroup.cz.


AERS s.r.o.
logo AERS s.r.o.

AERS se zabývá vývojem, výrobou a podporou distribuce zařízení sloužící k akumulaci elektrické energie s využitím energie získané z distribuční sítě i OZE a řízeným využíváním vlastní spotřeby.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.