logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Elektrické sálavé vytápění se uplatňuje i v průmyslových aplikacích

V mrazírenských skladech pomáhá zabránit zamrznutí podlah, v tepelných elektrárnách pomáhá rozmrazit zamrzlé vagony s uhlím.

Topné kabely ECOFLOOR mohou být použity i do konstrukcí základových desek a podlah mrazírenských skladů či zimních stadionů, kde je potřeba temperovat podlahy a prahy na určitou teplotu. Pro chladírenské boxy se nejčastěji volí plošný výkon pod podlahou 20 až 25 W/m2, pod prahem vstupních vrat do místnosti potom 100 až 120 W/m2. Ze sortimentu společnosti Fenix Trading se v podobných případech nejčastěji využívají topné kabely ECOFLOOR ADPSV 10 W/m a 20 W/m.

Mnohé tepelné elektrárny využívají k zásobování uhlím vlakové soupravy. V zimních měsících však při transportu hnědé uhlí na vagonech zamrzá a před jeho složením je potřeba soupravu rozmrazit. K tomuto účelu slouží rozmrazovací tunely. Standardně se uhlí rozmrazuje vháněním horkého vzduchu z provozu bloků elektrárny, kde dosahovala teplota 120 °C. V momentu odstávky bloků však tento systém nemůže fungovat a je nutné hledat alternativu, která v současných prostorách tunelu zabezpečí efektivní a kontinuální rozmrazování za současně výhodných investičních a provozních nákladů. Řešením jsou vysokoteplotní sálavé panely ECOSUN – například v Elektrárně Nováky jich bylo instalováno téměř 600 (přesně 594), z toho bylo 486 sálavých panelů ECOSUN S+ 36 s příkonem 3 600 W a 108 sálavých panelů ECOSUN S+ 12 s příkonem 1 200 W.

Z praxe ohřevu budov byl převzat princip inteligentního řízení, na jehož základě řídicí systém pracuje jako odmrazovací automat. Po vstupu vagónů do prostoru ohřevu řídicí systém vypočítá bez účasti obsluhy dobu rozmrazení dané soupravy a po splnění předepsaných bezpečnostních úkonů pověřená obsluha vzdáleným přístupem potvrdí začátek rozmrazování. Panely ECOSUN prošly před uvedením do provozu podrobným testováním. V jeho průběhu byly posuzovány podle efektivity transformace elektrické energie na infračervenou, podle povrchové teploty aktivní plochy, schopnosti rovnoměrného emitování sálání do prostoru a odolnosti vůči nepříznivým podmínkám – práce v mokrém prostředí s kapající nebo dokonce krátkodobě tekoucí vodou. Panely zkoušky zvládly a od roku 2016 celý systém úspěšně funguje.


FENIX Trading s.r.o.
logo FENIX Trading s.r.o.

Jako český výrobce s více než 30letou tradicí nabízíme kompletní sortiment elektrického sálavého vytápění - topné rohože a topné kabely ECOFLOOR, topné folie ECOFILM, sálavé panely ECOSUN, přímotopné konvektory ECOFLEX, regulaci bytovou i průmyslovou. Na ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.