logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

SOLODOOR a franchising

Popovídat si o systému franchisingu firmy SOLODOOR a.s. jsem si zašel za ředitelem společnosti SOLODOOR CENTRUM s.r.o., panem inženýrem Josefem Laštovičkou. Představovat tohoto renomovaného výrobce a dodavatele dveří je takřka nošením dříví do lesa. Kdo ji přece jenom nezná a z názvu neodvodil předmět podnikání, pro toho je zde malá nápověda.

Reklama

Ambrose Bierce
„Dobrá rada je mincí nejužívanější.“

Logo SOLODOOR

Původní společnost SOLODOOR a.s. byla založena v roce 1997 a je nástupnickou organizací divize Dřevařské výroby SOLO Sušice, a.s. Je jednou z největších českých firem zabývajících se výrobou interiérových dveří a obložkových zárubní. Od samého počátku dbá na kvalitu svých výrobků a snaží se zákazníkům poskytovat co nejlepší servis v oblasti výběru dveří a zárubní. Mimo celou naši republiku umožnily letité zkušenosti společnosti expandovat na trhy střední a východní Evropy.

Franchising je podle definice systém marketingu produktů, služeb a technologií, na základě velmi úzké spolupráce mezi právně a finančně odlišnými subjekty. Franchisor je povětšinou vlastník know – how, ochranné známky, paketu daného franchisingového systému. Je to poskytovatel systému včetně zmíněné rady v citátu. Franchisant je ten, kdo provozuje svoji činnost v rámci tohoto systému a s jeho plným využitím. Propojení má své jasné, deklarované mantinely, ale umožňuje franchisantovi velký díl podnikatelské svobody a pocit vlastní firmy. Franchisor je v tomto případě SOLODOOR CENTRUM s.r.o. a je to ten, co „vdechuje celému systému život“. Má jeden nesporný primát a tím je prvenství tohoto systému vyvinutého pro prodej interiérových dveří v podmínkách českého a slovenského trhu. Systém prodejních poboček se ukázal od r. 2010 jako smysluplný a úspěšný. Těžiště práce firmy SOLODOOR a.s. je ve výrobě dveří, v jeho know – how a letitých zkušenostech. Pak už se ocitáme na „dostřel“ od myšlenky franchisingových prodejních poboček.

Leták

Jak vypadá tato franchisová síť společnosti? Úvaha pro celkový rozvoj sítě je cca 20 franchisových poboček na našem území. V současné chvíli jsou již v chodu pobočky v Brně, Praze, Valašském Meziříčí, Mnichově Hradišti, Turnově a záhy přibudou další v Liberci a v Plzni. Na základě ověřeného systému vybírá společnost další možné lokality a zájemce. Rozhodně se ale nejedná o nahodilý či nepromyšlený koncept získání určitého objemu financí z vkladů franchisantů a dále děj se vůle boží… I když tento vklad není zcela podružný, protože je jedním z důvodů vyšší osobní zainteresovanosti franchisantů. Pokud dostanete něco zdarma, je to podezřelé a často vás to nenutí vyvíjet snahu a vlastní aktivitu. Společnost zvažuje možné adepty a stejně tak lokality pro prodejnu, koupěschopnost regionu, dopravní infrastrukturu apod. Jako nezbytný atribut tohoto systému je aktivní přístup franchisanta a jisté danosti, které předurčují možnost úspěchu. Nejde o to získat hotového člověka, který bude zapadat do určité šablony. Know – how lze získat pečlivým proškolením a systémem další průběžné podpory, balíkem vstupních dat a vzorků, které dělají prodejnu prodejnou. To vše je možné získat jako základní bonus při vstupu do tohoto systému. Ale korektnost, vstřícnost, slušnost, loajalita, nadšení, cílevědomost, aktivní přístup k získávání zakázek i vědomostí, zájem o dlouhodobý společný cíl, propagace značky, prostě „tah na bránu“, to je jiná věc. Že to zní jako klišé? Zní, ale pokud těmto slovům dáme i skutečný obsah, potom už to je něco jiného. No, a když se zadaří? Tak je tady krásná, nová, rozsvícená prodejna s „rozsvíceným“ franchisantem. A to je už polovina úspěchu na světě.

Pak ale následuje denní kolotoč v systému, který tuto práci umožňuje. Centrální nákup zboží a služeb, centrální marketing, reklama a podpora prodeje včetně školení a zapracovávání novinek do systému je nedílnou součástí tohoto spojení. No a v neposlední řadě to vše pod pomyslnou záštitou kvalitní české značky. Snaha společnosti SOLODOOR CENTRUM s.r.o. je pod silnou a kvalitní značkou, v obchodech s jednotnou firemní kulturou a grafickou identitou, poskytovat setrvale kvalitní služby a produkty. Tento uzavřený cyklus drží sám sebe při životě, je hnací sílou, přináší výsledky i uspokojení a v neposlední řadě obživu. Zdá se vám to málo? Určitě to málo není.

SONET
SONET
RAINBOW
RAINBOW
STYL
STYL

Celý koncept stojí na pevných a prověřených základech, má laicky řečeno hlavu a patu, je života a uživení schopný. S klidným svědomím vám podepíšu, že to opravdu není málo!!!

Použité fotografie a logo – firemní podklady

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.