logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Protipožární dveře vybírejte pečlivě

V létě 2014 jsme zveřejnili článek o výsledcích kontroly protipožárních dveří. Výsledky kontroly se v běžném tisku objevily až letos. S ohledem na časovou prodlevu je pro investory důležitější, jaké dveře aktuálně vyhovují. Požadavky na protipožární odolnost splňují například dveře PYROBOARD od výrobce CAG.

Reklama

V běžné prodejní síti byly odebrány vzorky protipožárních dveří a podrobeny za přítomnosti hasičů a inspektorů zkouškám požární odolnosti (simulace požáru) v akreditované zkušební laboratoři PAVUS, a.s. Výsledek všechny přítomné zaskočil, neboť tři typy výrobků ze 4 odebraných nevyhověly a potvrdilo se podezření hasičů, kteří podnět Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR předali obchodní inspekci. U kontrolovaných výrobků byla zjištěna požární odolnost pouze v řádu několika minut, než došlo k porušení celistvosti dveří, což v případě vzniku nežádoucího hoření v objektu znamená šíření požáru do místa pobytu osob.

„U tří ze čtyř výrobků trvalo prohoření dveří místo 30 minut pouze čtvrtinu času, což nestačí v případě vypuknutí požáru k evakuaci osob a dalším opatřením zabraňujícím šíření požáru v objektu,“ upřesnil výsledky zkoušek na tiskové konferenci Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

„Česká obchodní inspekce vyhodnotila 3 typy nevyhovujících protipožárních dveří s deklarovanou požární odolností 30 minut jako nebezpečné stavební výrobky a vede řízení o přijetí opatření, kterým výrobcům ukládá zákaz uvádění těchto výrobků na trh, okamžité stažení již uvedených výrobků z trhu a zpětné převzetí výrobků od spotřebitelů,“ informoval dále o přijatých opatřeních Mojmír Bezecný.

Článek z 24.10.2014 Některé protipožární dveře nezadrží požár ani 7 minut!

Tehdy jako jediné laboratorní zkoušce požární odolnosti vyhovělo dřevěné vnitřní křídlo plné š. 800 mm, požární odolnosti EI 30 DP3 – výrobce Požární centrum s. r. o., které odolalo požáru trvajícímu cca 37 minut.

Je otázkou, proč se informace o nebezpečných výrobcích objevily v tisku až nyní, ale jsme přesvědčeni, že podstatnější je pro investory informace, jaké dveře si koupit s jistotou, že jsou z hlediska požární odolnosti v pořádku.

Dveře PYROBOARD splňují požadavky kladené na požární odolnost.


Zdroj webové stránky CAG s.r.o.

Dveře PYROBOARD vyrábí společnost CAG s.r.o.

Šetření ČOI proběhlo na podzim 2015 a předmětem posuzování deklarované požární odolnosti byly protipožární dřevěné otočné plné dveře, 80 P, typ PYROBOARD, požární odolnost EI/EW 30 DP3.

Jedná se o výrobek, který je ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb. a v návaznosti na přílohu č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb., výrobková skupina č. 8 pod pořadovým č. 1 – Okna, dveře, vrata (s příslušným kováním a bez něho) pro dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách.

Posouzení předmětného vzorku kontrolovaného výrobku, zda-li splňuje deklarovanou požární odolnost EI/EW 30 DP3 provedla autorizovaná osoba AO 216 PAVUS, a.s. a protokol byl vydán v říjnu 2015. Podle uvedeného protokolu splnil vzorek kontrolovaného výrobku deklarovanou požární odolnost 30 minut.

„Pokud je součástí vašeho domu kotelna na pevná paliva nebo garáž, zvažte k oddělení těchto prostor raději dveře s protipožární odolností, i když vám to projektová norma nepředepisuje,“ uvádí web společnosti CAGs.r.o. s dalším upřesněním: "Protipožární dveře mají vždy štítek s označením požární odolnosti. Štítek uvádí čas, za který dveře prohoří, druh konstrukce, kouřotěsnost a osazení dveřním zavíračem."

Příklad označení: EI(EW) 30 S C DP3 ⊕

  • EI = dveře bránící šíření požáru
  • EW = dveře omezující šíření požáru (mírnější kritéria prostupu tepla než u označení EI)
  • S = dveře kouřotěsné
  • C = dveře s dveřním zavíračem
  • 30 = hodnota požární odolnosti v minutách
  • DP3 = křídlo vyrobené z hořlavých materiálů
  • ⊕ = dveře obsahují požární nebo kouřotěsné těsnění (např. zpěňující páska) 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.