logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Moderní architektura s vůní dřeva na veletrhu Dřevostavby 2017

Výstaviště Praha představilo na začátku února moderní komfort bydlení s důrazem na energetické úspory i netradiční architekturu. Letošní 12. ročník veletrhu Dřevostavby v souběhu s veletrhem o moderním vytápění a úsporách energie nabídl celou řadu podnětů pro stavby současnosti i blízké budoucnosti.

Reklama

Spojení veletrhů o úsporném, komfortním a moderním bydlení, veletrhu Dřevostavby a veletrhu Moderní vytápění, je podle slov organizátora logickým krokem, který se osvědčil. Vývoj v těchto oblastech ovlivňují legislativní nařízení, předpisy a požadavky, za společné se dají označit i stavební postupy, důraz na ekologické materiály, konstrukce a obnovitelné zdroje energie. Totéž platí u topenářských výrobků a technologií a u nových zdrojů paliv. „Chceme vytvářet dynamické prostředí vzájemně se posouvajících, doplňujících a spolupracujících oblastí, které mají zákazníkům co nabídnout,“ lákají firmy ve společných stáncích. Třetím neméně významným spojencem je akce nazvaná Umění dřeva, druhý ročník netradičně pojaté výstavy o tradičním přírodním materiálu.

Dřevostavby v centru dění

Letošního 12. ročníku se zúčastnilo podle informací Víta Nohejla, hlavního manažera veletrhu, 27 600 návštěvníků (loni 28 700) a 363 firem (loni 355) na ploše 12 900 m2. Veletrh nabídl novinky v oborech dřevostavby, konstrukce, materiály, izolace, fasády, okna a dveře, střechy, podlahy, schodiště, stroje, nářadí, spojovací materiál, software, dětská hřiště a inteligentní domácnost. Nechyběly ani workshopy zaměřené na různá stavebně konstrukční řešení. Za vrchol bohatého programu označují organizátoři akci nazvanou Profesionálové profesionálům zaměřenou na předávání zkušeností profesionálů z oboru dřevostaveb svým kolegům. Velký dojem udělalo i Město budoucnosti ve střední hale výstaviště, kde se spojilo více partnerů, a pod taktovkou architektů vytvořili zajímavý koncept nabízející komplexní zážitek z moderního města a městské krajiny s high-tech stavbami s použitím dřeva. Ve středu pavilonu stála unikátní čtyřpodlažní dřevostavba v poměru 1:1., na kterou bylo možné vystoupat a užívat si pohled na město budoucnosti. Kromě tohoto gigantu bylo možné navštívit i celou řadu dalších dřevostaveb, srubů či roubenek a plně tak souznít s vůní dřeva a představami moderního světa. Vystavovatelé nabízeli nejenom teoretické informace, ale i praktické ukázky a příběhy rodin, které se rozhodly pro bydlení v dřevostavbě. Své zkušenosti předávali zástupci firem Haas Fertigbau, RD Rýmařov, ALFAHAUS, ATRIUM, Fermacell, Rigips, Prodesi, Novatop, PALIS PLZEŇ, DOMY D.N.E.S., VARIO VILA, QUICKHAUS, MS HAUS, Holiday Pacific, HK DŘESTAV, Vesper Frames, Ekopanely, Serafin Campestrini, AU-MEX, Dřevostavby Biskup, Kronospan, Hans Hundeger, Cedar Home, VEXTA, Celet, OK PYRUS, TFH, Roubenky Střihavka, DREVODOM RAJEC, HPM TEC, DEK, KASPER CZ a mnoho dalších. Nechyběly samozřejmě ani významné dřevařské školy a asociace.

Mezi dlouholeté odborné garanty veletrhu Dřevostavby patří Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD), která sdružuje výrobce montovaných objektů bytové a občanské vybavenosti na bázi dřeva. Podle odhadů asociace jsou ceny dřevostaveb srovnatelné se zděnými domy, přičemž průměrná cena dřevostavby na klíč byla loni 2,89 milionu korun bez DPH, nedokončené stavby byly zhruba o 40 procent levnější: „Domů na klíč byla postavena většina, téměř tři čtvrtiny. Poměr mezi jednopodlažními a dvoupodlažními domy byl stejně jako v roce 2015 vyrovnaný,“ píše se ve zprávě za minulý rok. Mezi hlavní výhody dřevostaveb zde označují hlavně kvalitu, tepelně izolační vlastnosti, rychlost výstavby a příznivý poměr ceny a kvality. Za nevýhodu pak označují nízkou tepelně-akumulační vlastnost oproti klasickému zděnému domu. Nejvíce se podle zprávy ADMD staví dřevostavby v Praze a ve Středočeském kraji (téměř polovina z celkového počtu) a dále pak na severní a jižní Moravě.


Na veletrhu Dřevostavby 2017 bylo k vidění mnoho zajímavých domů, návštěvníci mohli pohovořit nejenom s prodejci, ale také s lidmi, kteří v dřevostavbách dlouhodobě bydlí

Dominanta výstaviště

Dlouho očekávanou událostí veletrhu byla již zmíněná dřevostavba ve střední hale výstaviště. Jedná se o nejvyšší dřevostavbu v Česku, má čtyři podlaží, měří 13,108 metru a spotřebovalo se na ni okolo 12 tun dřeva. V přízemí se nacházela kavárna, v dalších podlažích, v místnostech zhruba 30 m2, mohli návštěvníci zhlednout zařízení kanceláře, obytné místnosti či hotelového pokoje: „Stavba byla vybudována pouze pro účely veletrhu, abychom ukázali, že takovéto vícepodlažní dřevostavby lze u nás postavit. Výška dřevostaveb je v Česku zákonem limitována na 12 metrů, počítáno od prvního podlaží po podlahu posledního podlaží. Například v Austrálii je to zhruba dvakrát více,“ podotýká architekt Pavel Horák ze společnosti Prodesi ve frekventované části střední haly, která byla pojednána jako město budoucnosti. Mezi vícepodlažními dřevostavbami se tady proháněly elektromobily, mohli jste se posadit na sofistikovaný městský mobiliář pod korunami stromů či posedět v kavárně a vychutnávat si atmosféru moderního velkoměsta.

Chtěli jsme ukázat město efektivně fungující, energeticky udržitelné, infrastrukturně promyšlené a především město jako příjemné místo pro život, které vzniká součinností moderních technologií s ryze přírodními prvky. Žít v takovém městě s rodinou by mělo být skutečným potěšením…,“ zaznělo na mezinárodní konferenci Salon dřevostaveb na téma vícepodlažní budovy ze dřeva, která se konala v auditoriu Salonu dřevostaveb ve střední hale Průmyslového paláce. Přednášelo zde kromě tuzemských architektů a projektantů i několik významných zahraničních hostů. Například rakouský architekt Bruno Moser z Architekturwerkstatt, který představil firemní sídlo společnosti Egger oceněné v rámci American Architekture Prize nebo zástupci norské architektonické kanceláře MDH ARKITEKTER SA z Osla, kteří hovořili o unikátním projektu The Moholt Student Housing Towers. Ze Slovenska pak přicestoval Marcel Dzurilla z ateliéru RAUM3, který prezentoval přístavbu základní školy v Bratislavě, která vznikla za rekordních 70 dní.


Na veletrhu Dřevostavby 2017 bylo možné vidět i "Město budoucnosti" v hale Průmyslového paláce, kde se tyčila dosud nejvyšší dřevostavba v ČR

Problémy vlhkosti, spojů a požáru

Veletrh nabízí kromě populárních částí také ty ryze odborné. V rámci doprovodného programu se zde prezentují vysoké školy a výzkumná centra. Přednášky zástupců Univerzitního centra ekonomicky efektivních budov (UCEEB) při ČVUT Praha patří mezi nejnavštěvovanější: „Lidé se asi nejčastěji ptají na vlhkost, na možnosti spojů, na požární zabezpečení a výšku dřevostaveb,“ vysvětluje docent Petr Kuklík, vedoucí týmu Materiály a konstrukce budov UCEEB. Na veletrhu seznamoval přítomné především s aktuální problematikou navrhování spojů dřevěných konstrukcí a s novými poznatky o navrhování dřevostaveb na účinky požáru: „Výšku dřevostaveb se nám sice podařilo zvýšit z 9 na 12 metrů, ale většina zemí západní Evropy omezení výšky dřevostaveb nepoužívá a jako požadavek uvádí dobu požární odolnosti stanovenou v normách požární bezpečnosti. Jako největší handicap pro dřevostavby bych označil požadované odstupové vzdálenosti, které jsou až dvojnásobné oproti provedeným zkouškám. V době, kdy se velikosti parcel z cenových důvodů snižují, je to pro dřevostavby velice omezující. Této problematice musíme věnovat zvýšenou pozornost,“ uvedl ve svém příspěvku docent Kuklík. Dále se hovořilo o vývoji norem, zejména výpočtu podle Eurokódu 5 a o technickém řešení v oblasti zesilování ohýbaných dřevěných nosníků. Přednášející zdůrazňují, že mezi vady a poruchy s nejvyšší četností výskytu náleží především nedostatečná únosnost a tuhost spojů a vzájemných přípojů prvků nosného systému, respektive opláštění stěn a stropů, použití nevhodného materiálu a chybný konstrukční návrh konstrukčního detailu nebo jeho provedení: „Nedostatečná únosnost, případně tuhost spojů a přípojů je často způsobována nedodržením navržených vzdáleností spojovacích elementů a jejich počtu ve spoji, podhodnocením kotvení, vzájemným reálným nespolupůsobením spojovacích prvků nebo neodpovídajícím zohledněním poddajnosti spoje na deformaci konstrukce nebo jejich částí,“ dodává Petr Kuklík a odkazuje na přednášku svého kolegy Martina Hataje, který se věnoval jednomu z nejvíce používaných konstrukčních prvků ve výstavbě ze dřeva, nosníkům namáhaným ohybovým momentem. Prezentoval zde nový způsob zesílení ohýbaného dřevěného prvku, tak jak jej zkoušeli v UCEEB: „Za předpokladu stejné výšky a šířky obou nosníků je možné pomocí nosníku s výztuží překlenout větší rozpětí. V případě stejného rozpětí porovnávaných nosníků je možná úspora dřeva u nosníku s výztuží. Další výhodou je jednoduchá demontáž spojovaných částí, a tím i snadná recyklovatelnost,“ uvedl a dále v kuloárech hovořil o konkrétních výsledcích výzkumů včetně měření vlhkosti v dřevostavbách a o požárních zkouškách v rámci UCEEB.


Na veletrhu Dřevostavby 2017 se řeší nejpalčivější problémy spojené s bydlením na stáncích vystavovatelů i v rámci doprovodného programu

Úspory energie a vytápění

To, co výrazně ovlivňuje život v dřevostavbách, je vytápění a úspory energie. Mění se přímo raketovým způsobem. Veletrh je toho dobrým příkladem. Již není důležité mít ten nejsilnější zdroj, ale zdroj optimální, který přebytečnou energii někam uloží: „Praxe hlavního a záložního zdroje ustupuje energetické spolupráci,“ podotýká hlavní manažer veletrhu a představuje příklady spolupráce v rámci Cechu topenářů a instalatérů České republiky. „Stále častější jsou duální a terciální systémy, které čerpají z odlišnosti svých zdrojů ve prospěch vzájemného doplňování. Jedno polínko může potěšit plamenem, ohřívat prostor teplovzduchem a přebytečné teplo odkládat do zásobníku, který je napojen na sluneční kolektory a dohříván nočním proudem. Inteligentní ventil pak dokáže vybírat mezi jednotlivými zdroji a udržovat tak stálou teplotu,“ vysvětluje a poukazuje na unikátní technické novinky, které byly na veletrhu představeny – například tepelné čerpadlo země-voda (voda-voda) AquaMaster 90 Inverter, pyrolytické kotle ROJEK PK BIO na ruční přikládání, které jsou určeny ke spalování palivového dřeva, splňuji požadavky EKODESIGNU a lze na ně tedy žádat i kotlíkovou dotaci. Jako jistý unikát lze pak označit speciální tablet, který bezdrátově ovládá a nastavuje dotykové termostaty a tím umožňuje centrální ovládání vytápění v celém domě, i celou řadu dalších zajímavostí, které mohli návštěvníci spatřit na stáncích i v rámci doprovodného programu. Podíleli se na něm jednotlivci, firmy, asociace i spolky: například Asociace pro využití tepelných čerpadel, Státní fond životního prostředí, České vysoké učení technické v Praze UCEEB, Solární asociace či Klastr Česká peleta. Zajímavá a vysoce oceňovaná přednáška řešila postup při realizaci malých fotovoltaických elektráren (FVE) a kombinace FV systém a tepelné čerpadlo. Otázky z pléna se týkaly nejčastěji rekuperací a moderního a úsporného řešení vytápění a chlazení, například tepelná čerpadla v kombinaci s podlahovým, stěnovým a stropním vytápěním a chlazením. O tom, jak vybrat topenáře a správný kotel, hovořil zástupce portálu tzb info Vladimír Stupavský.


Veletrh Dřevostavby 2017 nabídl moderní bydlení pro 21. století, k němuž neodmyslitelně patří i vytápění a úspory energie

Výstava o kráse dřeva

K dřevostavbám patří odpradávna i estetika a umění. Doprovodná výstava s názvem Umění dřeva ukazovala tento přírodní materiál v mnoha různých pojetích: uměleckém a designovém, řemeslném, historickém i mytologickém. V příjemném prostředí na ochozech pražského Výstaviště si mohli zájemci prohlédnout obrazy, sochy či šperky, moderní nábytek, hudební nástroje, hračky a loutky a celou řadu nejrůznějších řemeslných výrobků. Ani zde nechyběl doprovodný program provázený vernisážemi knih i s možností vyzkoušet si práci řezbáře a umělce. Za raritu mezi exponáty lze označit kompletní sbírku všech dřevin v České republice od mistra řezbáře Jana Strejciuse.

Přestože letošní ročník zaznamenal mírný úbytek návštěvníků, lze říci, že veletrh byl doslova nabitý nápaditými akcemi, nabídl opravdu kvalitní program a celou řadu novinek z oboru. Je patrné, že spojení ve stylu rakouského Energiesparmesse se vyplatilo a postupně nese i své ovoce.


K veletrhu Dřevostavby 2017 patří také umění jakožto pocta tradičnímu přírodnímu materiálu
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.