logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Nový program podpoří kapacity ZŠ částkou 6,8 miliardy korun

Základní škola Amos pro Psáry a Dolní Jirčany, SOA Architekti, Česká cena za architekturu 2020
Základní škola Amos pro Psáry a Dolní Jirčany, SOA Architekti, Česká cena za architekturu 2020

Cílem podprogramu 133D 341 je realizace jmenovitě určených projektů na výstavbu plně organizovaných základních škol s minimální kapacitou 18 kmenových učeben pro 540 žáků.

Reklama

Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 642 ze dne 19. července 2021 nový investiční dotační program s názvem „133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí“, jehož prostřednictvím bude stát podporovat vybudování nových kapacit a navýšení stávajících kapacit v oblasti základního vzdělávání.

Program je členěn na dva podprogramy. Podprogram 133D 341 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí a podprogram 133D 342 Podpora rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Přečtěte si také Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení pro zařízení péče o děti do 3 let Přečíst článek

Programem je stanovena minimální částka dotace na jednu akci v hodnotě 50 000 000 Kč. Minimální výše podílu účastníka programu na financování akce činí 30 % z celkových uznatelných výdajů v případě, kdy žadatelem je obec jako samostatný žadatel, nebo 15 % z celkových uznatelných výdajů v případě, že žadatelem je svazek obcí, ev. školská právnická osoba zřizovaná svazkem obcí v souladu s § 124 školského zákona.

Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání, nový investiční dotační program

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.