logo TZB-info

Reklama

Dotace

Oblast Dotace na TZB-info nabízí informace z vybraných oblastí dotační politiky. Komentáře aktuálních dotačních titulů jsou doplňovány články o dotacích obecně a samozřejmě sledujeme i specifické tituly Novou Zelenou úsporám, Panel+ a Jessica v projektu REGENERACE DOMŮ a KOTLÍKOVÉ DOTACE

Dotace se reálně rozbíhá po zveřejnění výzvy k předložení žádosti o dotaci. Připravujeme následující informace o výzvách a jejich obsahu:
  • jaké oblasti se daná výzva týká (např. energetické úspory, zavedení inovace, vodní zdroje atd.),
  • kdo může žádat (průmyslové firmy, územní samosprávné celky, výčet podporovaných regionů atd.),
  • na co lze získat dotaci, resp. jaké jsou dotované aktivity (např. zateplení objektu, výměna otopné soustavy apod.),
  • co jsou uznatelné výdaje (např. projektová příprava a dokumentace, nákup nového kotle atd.),
  • kolik může žadatel dostat,
  • jaká jsou specifika/omezení (např. když nemovitost, která je předmětem projektu, musí být ve vlastnictví žadatele atd.).

Právě probíhá aktuální období evropských dotací 2021-2027. Zdroj financování programů podle prozatímního návrhu Evropské komise: Návrh celkové alokace pro ČR je 20 mld. EUR. Evropský fond pro regionální rozvoj (10.52 mld. EUR), Fond soudržnosti (6.44 mld. EUR) a Evropský sociální fond + (2.74 mld. EUR). Čerpání v období 2014-2020.
Mohlo by vás zajímat


Dotace na průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody, ilustrační foto D.Kopačková
23.12.2020redakce
Příjem žádostí na podporu zdrojů pitné vody je prodloužen do června 2020. Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – tp jsou nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí.
Dotace na digitalizaci pro malé a střední podniky,  ilustrační obrázek, foto redakce
7.12.2020Agentura pro podnikání a inovace (API
Připraveno je 550 milionů Kč. Agentura pro podnikání a inovace (API) 2. 12. 2020 začala přijímat žádosti o dotace v poslední výzvě programu podpory „Technologie“.
6.12.2020MŽP ČR
Modernizační fond české energetice pomůže s přechodem na čisté ekologické zdroje a ČR pak s plněním národních cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a ochrany klimatu. Všechny projektové záměry mohou zájemci podávat v termínu od 30. 1. do 1.2. 2021.
Nová čistírna odpadních vod v Dolním Městě, ilustrační obrázek, foto Asio
3.12.2020Státní fond životního prostředí
Nově je možnost získat dotaci na pořízení potřebné dokumentace pro výstavbu kanalizace, čistírny odpadních vod nebo její intenzifikaci. Zároveň prodlužujeme příjem žádostí do 31. března 2021.
28.11.2020Marcela Musílková, manažer konference Energetický management pro veřejnou správu, B.I.D. services s.r.o.
U energeticky úsporných řešení je vždycky přínos v podobě snížení provozních nákladů a zhodnocení budovy. U současných dotací ale příliš často není zájem zjistit, jak dobře to lze udělat, takže se ani nedozvíme, že by se jiná kombinace energeticky úsporných opatření vyplatila více.
28.11.2020MPO ČR
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč. Podporuje snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru a tedy opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.
17.11.2020Cech topenářů a instalatérů ČR
Podle § 192 zákoníku práce má zaměstnanec právo na náhradu mzdy/platu od zaměstnavatele za období prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény. Náhrada mzdy/platu přísluší ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku.
11.11.2020redakce
Nástupnický program Nové zelené úsporám pod sebe zahrne i podporu bytových domů mimo Prahu. Přinese mnohá zjednodušení v administraci žádostí. V rozhovoru pro TZB-info to uvedl Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí.
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.