logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Podpora z programu TRIO i do stavebnictví a TZB

Ve 4. veřejné soutěži programu TRIO je mezi projekty doporučenými k podpoře celá řada projektů z oblasti stavebnictví a TZB. Program je zaměřen na rozvoj potenciálu ČR mimo jiné i v pokročilých výrobních technologiích.

Reklama

Program TRIO

Program TRIO je naplánován na období 2016 — 2021 s celkovým objemem podpory 3 700 mil. Kč. Program je zaměřen na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

Program je určen pro uchazeče z celé České republiky, včetně Hlavního města Prahy. Uchazeči o podporu mohou být podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné organizace. V Programu budou podpořeny výhradně projekty realizované ve spolupráci podniků a výzkumných organizací. Program tak přispěje ke zkvalitnění a rozvoji inovační poptávky podniků a zvýšení relevance a aplikačního potenciálu výsledků výzkumných organizací.

Podpořené projekty budou jednoznačně zaměřeny na zvýšení konkurenceschopnosti a realizaci výsledků výzkumu a vývoje v praxi, neboť výsledkem každého projektu bude prototyp, software, poloprovoz, ověřená technologie, užitný nebo průmyslový vzor či patent.

Nyní MPO ČR zveřejnilo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. výsledky 4. veřejné soutěže v programu TRIO, která byla vyhlášena dne 3. 9. 2018.

Výsledky 4. veřejné soutěže v programu TRIO - výběr projektů v návaznosti na tématiku TZB-info doporučených Radou programu TRIO s příslušnou finanční alokací:

 • Pokročilé materiály palivových článků pro udržitelnou energetiku - LEANCAT s.r.o.
 • Technologie výroby stavebních konstrukcí metodou 3D tisku - HENNLICH s.r.o.
 • Výškově stavitelné toalety - DOMKAT, s.r.o.
 • Optimalizace procesní inteligence parkovacího systému pro Smart city - KOMA -Industry s.r.o.
 • Rozšíření systému řízení produktu Inteligentní dům - Brand-Tech s.r.o.
 • Inteligentní hybridní tepelný zdroj o výkonu do 100 kW - BENEKOVterm s.r.o.
 • Výzkum úpravy vstupních surovin, receptur a vlastností rekultivačních sanačních hmot vznikajících z odpadů, vedlejších produktů a druhotných surovin - SMOLO a.s.
 • Využití optimalizovaných fotokatalytických nanokompozitů pro odstraňování zdraví škodlivých látek ze vzduchu - Advanced Materials -JTJ s.r.o.
 • Vývoj nízkoenergetických modulových budov pro bytovou i komerční výstavbu - Prefa Brno a.s.
 • Inovace technologie výroby lehčeného cihelného střepu pro tenkostěnné cihelné bloky - HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
 • Cihly pokročilé koncepce s řízenými vlastnostmi - HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
 • Výzkum a vývoj nového stavebního materiálu spočívajícího v kompozitní sendvičové desce pro vegetační vertikální konstrukce ve společnosti - TOPWETTOPWET s.r.o.
 • Konstrukční systémy zpevněných ploch a komunikací na bázi silikátů pro ekologické hospodaření se srážkovou vodou - Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
 • Zpracování průmyslových odpadních vod do nulového odtoku kapaliny (ZLD) pomocí elektrodialýzy - MEGA a.s.
 • Pokročilé sorbenty pro separaci mikroplastů a mikropolutantů z vod - DEKONTA, a.s.
 • FIREBOT –Robotizovaný protipožární systém - ELIAS PALME, s.r.o.
 • Recyklace technologických vod v nápojovém průmyslu - BAZÉNPLAST s.r.o.
 • Odolné sendvičové nosné prvky z progresivních kompozitních FRP materiálů - PREFA KOMPOZITY,a.s.

V zásobníku doporučených projektů jsou další projekty se vztahem k tématice TZB-info:

 • Inteligentní čerpací jednotka s telemetrií - SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o.
 • Nové technologie pro efektivní řešení obvodového pláště dřevostaveb - EUROPANEL s.r.o.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.