logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

PODCAST: Společnost s projekty ochrany životního prostředí a podpory v oblasti komunit

Společnost Wienerberger jako jedna z prvních v ČR zavedla ESG management, tedy projekty v oblasti životního prostředí, sociální zodpovědnosti a kultuře řízení firmy. O projektech jsme si povídali s paní Kristýnou Vobeckou, ESG manažerkou společnosti Wienerberger.

Více zajímavých podcastů na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Výroba pálených cihel a dalších výrobků má již ze své podstaty významný vliv na životní prostředí. Vše začíná těžbou materiálu, pokračuje jeho dopravou a energeticky náročným vypalováním výsledných produktů. Jedním z cílů společnosti Wienerberger je proto citlivě pracovat s přírodními zdroji a zavádět a realizovat projekty ochrany životního prostředí, a to zejména právě v místech těžby suroviny a výroby.

Kristýna Vobecká v podcastu vyjmenovává projekty mířící na ochranu životního prostředí. Jedním u nich je omezení emisí v rámci výroby a v rámci produktů jako takových. „Z hlediska dekarbonizace se řeší složení směsi pro výrobu, omezují se složky, které měly větší produkci emisí v rámci výroby. Pracuje se na projektu postupné elektrifikace pecí a omezení spalování plynu. To souvisí s projektem osazení fotovoltaických elektráren na střechách provozů společnosti,“ říká Kristýna Vobecká.

Jedním z hlavních projektů je udržování biodiverzity, na kterém spolupracují s Mendelovou univerzitou v Brně. Projekt zahrnuje podporu přírody v okolí závodů – výsadbu stromů, výsev lučních směsí, podpora ptactva a hmyzu, moderní rekultivace vytěžených prostor. „K rekultivaci se společnost zavazuje ve chvíli, kdy se získává povolení k těžbě. Přístup k rekultivacím se mění. Dříve se lokalita uváděla do původní podoby. Většinou se jednalo o zemědělskou půdu, a tak se tam znovu mělo vytvořit pole. Dnes víme, že plocha, na které se již netěží, se sama začíná „vracet do přírody“. Na hliništích je vidět, že je osídlují ptáci, jsou tam nory, žije tam hmyz. Pro faunu je to mnohdy zajímavější, než monokulturní les,“ vysvětluje Kristýny Vobecká. „Řešíme projekt regenerativního zemědělství, týkající se hospodaření zemědělců na našich pozemcích, tak aby nedocházelo k degradaci zemědělské půdy.“

Mezi další aktivity patří citlivé hospodaření s vodou, omezování odpadu, a to i toho druhotného z výroby. Upravuje se receptura produktů, aby byly recyklovatelné, mířily dále do oběhu a nekončily na skládkách.

V sociální oblasti Kristýna Vobecká představila projekt Dobrý soused. „Každý závod má nějaký budget na to, aby mohl podporovat komunitní projekty v místě, kde závod stojí, tedy obvykle sousedního města nebo vesnice. Podporují se sociální projekty, od mateřských školek až po místní akce,“ říká Kristýna Vobecká. „Podporujeme přímo místa, kde jsou naše závody. Pokud se podpora týká přímo lidí, kteří nás ve svém regionu znají, zlepšuje to nejen jméno závodu, ale i vztah mezi závodem a lidmi. Cílem je vždy věnovat materiál, jelikož jde o náš produkt, který je navíc nedostatkový, což již dnes není žádné tajemství. Podporujeme přímo místa, kde jsou naše závody. Pokud se podpora týká přímo lidí, kteří nás ve svém regionu znají, zlepšuje to nejen jméno závodu, ale i vztah mezi závodem a lidmi. Podporujeme také projekty výstavby nejrůznějších center, např. v současné době centrum Bazalka, což je denní stacionář pro postižené, a aktuálně projekt v Praze Nová Cibulka, kde věnujeme střechu na rekonstrukci,,“ vyjmenovává Kristýna Vobecká.

Další zajímavosti si můžete poslechnou v podcastu.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.